Giờ Tối Thiện: Quý Nhân Đăng Thiên Môn 04/11/2008

Lời giới thiệu: Bài viết dưới đây của VinhL là thành viên nghiên cứu của Trung tâm. Bài viết này đưa ra phương pháp tìm ngày "Quý Nhân Đăng Thiên Môn". Chúng tôi nhận thấy tính hợp lý  và sâu sắc của bài viết này. Cho nên có thể có một vài điểm  chưa đồng thuận nhưng có thể nói đây là những ý tưởng có giá trị. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị quan tâm. Thiên Sứ