Giới thiệu Trung tâm và các văn bản pháp lý thành lập trung tâm.

Ngày đăng: 26/03/2008 00:00:00

Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương là một tổ chức phi chính phủ, trực thuộc Trung ương Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam (SEARAV), hoạt động trên nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hạch toán kinh tế độc lập. Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.


Sự thành lập Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương được pháp luật công nhận sẽ là một điều kiện thuận lợi cho những người có tâm huyết trong việc nghiên cứu Lý học Đông phương ở Việt Nam. Nhưng Trung Tâm của chúng tôi là một tổ chức mới thành lập. Còn thiếu thốn và chưa được hoàn chỉnh về nhiều măt. Bởi vậy, chúng tôi rất hy vọng rằng:


Trung tâm chúng tôi sẽ được sự quan tâm và ủng hộ của các nhà nghiên cứu khoa học và Lý Học Đông phương tại Việt Nam, kể cả trong và ngoài nước. Sự ủng hộ của quí vị sẽ là một điều kiện thuận lợi và yếu tố rất quan trọng cho sự phát triển của Trung tâm trong mục đích của mình. Khám phá những bí ẩn của nền văn hoá Đông phương trên cơ sở khoa học.


Chúng tôi tin rằng: Với sự cố gắng của mỗi thành viên trong Trung Tâm và sự nhiệt tình ủng hộ của quí vị - bằng cách đóng góp các đề tài nghiên cứu khoa học và tư liệu - sẽ là một yếu tố rất quan trọng cho việc phát triển của Trung Tâm trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng: Mặc dù ra đời sau rất lâu so với các tổ chức tương tự trên thế giới và khu vực. Nhưng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu khoa học của mình vì:


Trung Tâm của chúng tôi nằm trong nền văn hoá Việt trải gần 5000 văn hiến, chính là một trong những cái nôi của nền Lý học Đông phương trong lịch sử của nền văn minh này.


Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quí vị và các nhà nghiên cứu khoa học


Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương


 


Các văn bản pháp lý thành lập trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương


Quyết định thành lập của:


Trung ương hội nghiên cứu khoa học


Đông Nam Á - Việt Nam



Trang 1



Trang 2



Giấy chứng nhận hoạt động Khoa học Công nghệ:


Bộ khoa học va công nghệ



Giấy xác nhận đăng ký dấu của Bộ Công An