Thông báo: Thay đổi nhân sự và trụ sở hoạt động của VPDD Hà Nội

Thông báo: Thay đổi nhân sự và trụ sở hoạt động của VPDD Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông PhươngCăn cứ vào đơn từ nhiệm và quyết định ngừng tham gia công tác của anh Phạm Cương, xét thấy nhu cầu hoạt động thực tế của Văn phòng Đại diện Hà Nội nguyên do anh Phạm Cương quản lý, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương quyết định thay đổi nhân sự và trụ sở hoạt động của VPDD Hà Nội.

- Quyết định ngừng tham gia công tác của ông Phạm Hoàng Cương. Ông Phạm Hoàng Cương thôi giữ Trưởng văn phòng Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương tại Hà Nội cũng như tham gia công tác tại Trung Tâm. - Quyết định thay đổi trụ sở Văn phòng Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương tại Hà Nội. Trụ sở hoạt động mới đặt tại: Số 8- Ngõ 41/10 - Đường Hồng Hà - Phường Phúc Xá - Quận Ba Đình - Hà Nội. - Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Triệu Hải giữ chức Trưởng văn phòng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương tại Hà Nội.
CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ HÌNH ẢNH BÀN GIAO CON DẤU:


Quyết định ngừng công tác của ông Phạm Hoàng Cương


Quyết định đổi Trụ sở Văn phòng Đại diện Hà Nội


Quyết định ông Hoàng Triệu Hải giữ chức Trưởng văn phòng Đại diện Trung tâm tại Hà Nội
 


Ông Phạm Hoàng Cương bàn giao con dấu và các giấy tờ pháp lý cho đại diện Trung tâm tại Hà Nội


  Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương kính báo.