Lạc Việt Độn Toán: Lời tựa 26/04/2008

Trong quá trình tìm hiểu nhằm chứng minh một thực tế khách quan về nền văn minh Lạc Việt trải gần 5000 năm văn hiến, dựa trên những nguyên lý lý thuyết được phục hồi của thuyết Âm Dương Ngũ hành và Bát quái là ký hiệu siêu công thức của học thuyết này, ông đã kết tập hai phuơng pháp độn toán còn lưu truyền trong dân gian là “Lục nhâm tiểu độn"(Có sách viết "Lục Nhâm đại độn”) và “Bát môn độn giáp” để hiệu chỉnh và phục hồi lại môn Lạc Việt độn toán của tổ tiên.

Lạc Việt Độn Toán - Lời giới thiệu 05/04/2008

Cho đến nay chúng ta đã biết khả năng tiên tri của các phương pháp trong Lý học Đông phương về những gì mà trí tuệ hiện đại chưa đạt đến đuợc đã chứng tỏ sự chính xác cao hơn bất cứ một phương tiện dư báo khoa học hiện đại nào...

Lạc Việt độn toán phần 1 02/04/2008

Tri thức khoa học hiện đại thừa nhận tiêu chí khoa học này. Vấn đề ở đây là qui luật đó là qui luật gì, phản ánh một thực tại nào và khi đã chứng tỏ một khả năng tiên tri thì đằng sau nó phải là một lý thuyết khoa học...

Lạc Việt độn toán phần 1 - 1 01/04/2008

Lạc Việt độn toán coi Bát Môn và Lục Nhâm là hai yêú tố cấu thành quan trọng khi phối với Âm Dương Ngũ hành và nguyên lý căn của Lý học Đông phương thuộc về văn minh Việt là "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". Xin xem "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" và "Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt".

Lạc Việt độn toán phần 1 - 2 31/03/2008

Chúng ta chắc chẳng bao giờ biết được năng lượng của một que diêm cháy loé lên cách chúng ta 10 km, đơn giản vì năng lượng của que diêm quá nhỏ. Nhưng người ta vẫn nhận ra hình ảnh một ngôi sao bùng vỡ cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng, vì năng lượng của chúng cực lớn. Đây chỉ là một hình ảnh thí dụ để chúng ta xem xét sự tồn tại của Bát Môn và Lục nhâm dưới một hình thức đơn giản .

Lạc Việt độn toán phần 1 – 3 30/03/2008

4 – Nguyên lý căn đế của Lạc Việt độn toán. Chúng ta cũng cần phải tiếp tục tìm hiểu cả thực tại nào đã tạo nên sự nhận thức để tổng hợp thành hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành có khả năng ứng dụng một cách rộng rãi trên khắp các lĩnh vực từ vũ trụ đến mọi vấn đề của cuộc sống và con người?...

Lạc Việt độn toán phần 1 - 4 29/03/2008

Thiệu Vĩ Hoa đã viết: ”Nạp âm ngũ hành trong bảng 60 Giáp tý căn cứ theo nguyên tắc gì để xác định; người xưa tuy có bàn đến nhưng không có căn cứ rõ ràng và cũng chưa bàn được minh bạch. Do đó vẫn là huyền bí khó hiểu ,bảng 60 Giáp tý biến hoá vô cùng”.

Lạc Việt độn toán phần 1 - 5 28/03/2008

6/ Nguyên lý của Lục Nhâm và Hậu thiên Lạc Việt trong Lạc Việt độn toán.Tôi đưa các dị bản khác nhau của Lục Nhâm tiểu độn nhằm chứng tỏ những nguyên lý lý thuyết căn bản của các phương pháp độn toán Đông phương (bao gồm cả Tử Vi; Tử Bình....) và sự nhận thức về một thực tại là tiền đề của nó đã bị thất truyền , mà trong trường hợp này đó chính là những dị bản của Lục Nhâm tiểu độn.

Lạc Việt độn toán phần 1 - 6 27/03/2008

7/ Bát môn và Lục Nhâm cấu thành phương pháp Lạc Việt độn toán. Qua sự phân tích trên, chúng ta thấy có sự liên hệ của Hà Đồ với Bát môn và Hà Đồ - Hậu thiên Lạc Việt với Lục Nhâm. Cả hai, Bát Môn và Lục Nhâm đều có gốc từ Hà Đồ. từ đó suy luận ra chúng phải có liên hệ với nhau.

Lạc Việt độn toán phần 2 26/03/2008

Phương pháp độn quẻ Lạc Vệt độn toán: Phương pháp độn quẻ trong Lạc Việt độn toán đã trình bày ở phần trên 2 – 1 và 2 – 2  thuộc phần Một của sách này. Chúng ta thấy rằng rất đơn giản, dễ học, nhưng việc luận quẻ lại tuỳ thuộc hoàn toàn vào câu hỏi của nguờì độn dùng quẻ để toán việc gì  và sự chính xác tuỳ thuộc khả năng của người luận đoán. Tuy nhiên những việc đơn giản với câu hỏi cụ thể thì quẻ Lạc Việt độn toán đặc biệt dễ ứng dụng. Phương pháp độn Lạc Việt độn toán gồm hai bộ phậ

Lạc Việt độn toán phần 3 25/03/2008

Lạc Việt độn toán là sự kết hợp giữa hai quẻ Bát Môn độn giáp và Lục Nhâm Đại độn. Sự tương tác theo tính chất ngũ hành và vị trí tương tác Âm Dương của hai quẻ này với tính chất của từng quẻ sẽ quyết định tính chất của dự báo cho các sự kiện. Bởi vậy phần này chứng ta tìm hiểu vể ý nghĩa của các qủe trong Lạc Việt độn toán.

Lạc Việt độn toán phần 4 24/03/2008

Phương pháp luận quẻ Lạc Việt độn toán: So với các phương pháp dự báo khác, Lạc Việt độn toán là con đường ngắn nhất để tới đỉnh cao của cảm thông Thiên Địa. Nhưng chính bởi phương pháp độn quẻ đơn giản, nên đòi hỏi người toán quẻ phải có cảm ứng nhậy cảm và có sự rèn luyện cảm ứng trong tất cả các cấp của nó. Các phương pháp độn toán khác thì vì tính phức tạp của phương pháp phân tích quẻ, nên người học bị chấp vào phương pháp tính toán phức tạp nên khả năng cảm ứng sẽ thấp hơn. Nhưng tất cả mọi con đườn

Lạc Việt độn toán phần 5 23/03/2008

Khả năng và giá trị của Lạc Việt độn toán: Lạc Việt Độn Toán là hệ quả của một lý thuyết vũ trụ quan cổ Đông phương được phục hồi, xác định trên cơ sở hợp lý lý thuyết nguyên lý tạo ra là ’’Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ”. Lạc Việt độn toán hoàn toàn ứng dụng phương pháp luận của thuyết Âm Dương Ngũ hành với tư cách là một lý thuyết nhất quán và hoàn chỉnh...