UNESCO Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho TTNC-LHĐP

Ngày đăng: 11/09/2011 00:00:00

Ngày 11. 9. 2011, Văn phòng UNESCO Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen của tổ chức UNESCO cho Trung Tâm nghiên cứu Lý học Đông phương nhằm ghi nhận những đóng góp giá trị trong công tác nghiên cứu Lý Học và ứng dụng Lý Học Đông Phương vào cuộc sống. Hoạt động của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương đã được quảng bá và được sự chú ý của tổ chức UNESCO trong nước và quốc tế. Để có được một bước tiến này là sự đóng góp của tất cả những thành viên của Trung Tâm và anh chị em hội viên tích cực trên diễn đàn trong sự nghiệp vinh danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử.


Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận:


1


Ông Hồng - Đại diện cho Liên hiệp các hội UNSCO Việt Nam - trao bằng khen cho Giám Đốc Trung Tâm.


2


Đại diện Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương nhận Kỷ niệm chương Đại hội lần thứ 30 của tổ chức UNESCO và giấy xác nhận do ông Nguyễn Xuân Thắng (VFUA) và ông George Christopphíde (WFUCA) đồng ký tên.


3


4


5


6


Kỷ niệm chương của UNESCO và giấy xác nhận.