Thông báo: Về việc tổ chức hội thảo khoa học

Ngày đăng: 21/10/2009 04:10:00

Căn cứ theo Quyết định số 459/QĐ-TWH ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương;

Căn cứ theo Quyết định số 737/QĐ-TWH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam về việc thành lập Hội thảo “Tính khoa học của Phong thuỷ trong kiến trúc và xây dựng”.

Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông phương xin trân trọng thông báo tới quí vị quan tâm và toàn thể anh chị em hội viên, các nhà khoa học, nghiên cứu về việc tổ chức hội thảo chuyên đề:

TÍNH KHOA HỌC TRONG PHONG THUỶ

KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI


Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách Sạn La Thành - Số 218 Phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội.

Thời gian: Bắt đầu từ 8g 30’ đến 17 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2009.

Nội dung hội thảo: Làm sáng tỏ bản chất khoa học của Phong thủy và mối liên hệ giữa Phong thuỷ với tri thức khoa học hiện đại trong kiến trúc và xây dựng.

Thành phần tham dự: Các Bộ, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân nghiên cứu khoa học và xã hội nhân văn liên quan.

Trân trọng thông báo./.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
LÝ HỌC ĐÔNG PHƯƠNG
 
Giám Đốc
Nguyễn Vũ Tuấn Anh