Thông báo: Về việc chuyển máy chủ website

Ngày đăng: 23/08/2009 00:00:00

Nhằm đảm bảo hoạt động, đồng thời tăng tốc độ truy xuất websitediễn dàn. Trung tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương tiến hành chuyển Server từ Datacenter ValleyTech - USA về Datacenter FPT - Việt Nam.


Nhân sự thực hiện:


1. Nguyễn Vũ Tuấn Anh


2. Nguyễn Vũ Hùng


Thời gian dự kiến: 06 giờ


- Bắt đầu chuyển dữ liệu: 12h ngày 23 tháng 08 năm 2009 (GMT+7). (Bắt đầu chuyển hệ thống mã nguồn, các file tài liệu . . .backup database).


- Thời gian bắt đầu: 15h30 ngày 23 tháng 08 năm 2009 (GMT+7). (Chuyển DNS của tên miền www.lyhocdongphuong.org.vnwww.vanhienlacviet.org.vn, Point về Server tại Việt Nam, Restore Database)


- Thời gian hoàn thành (dự kiến): 18h ngày 23 tháng 08 năm 2009 (GMT+7).


Các bài viết, thành viên đăng ký - kích hoạt mới, các tệp tin đính kèm, tệp tin tải lên trong thời gian này có thể bị mất không phục hồi lại được. (Từ 15h đến 18h).

Trong thời gian tiến hành chuyển Máy chủ lưu trữ website, Quý vị có thể gặp khó khăn hoặc không truy cập được vào website.

Sau thời gian này, Quý vị có thể truy cập lại được bình thường.

Ban Giám Đốc

Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.