Thông báo chiêu sinh lớp Phong Thủy Lạc Việt Cơ Bản khóa 10

Ngày đăng: 08/06/2012 00:00:00

Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương thông báo


Chiêu sinh lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản khóa 10.


Chương trình học Lớp Phong thủy Lạc Việt cơ bản

- Khai giảng: dự kiến ngày 15/06/2012 (tức 26/4 nhuận/ Nhâm Thìn)


- Thời gian: 06 tháng


- Hình thức học: học trực tuyến tại diễn đàn www.diendan.lyhocdongphuong.org.vn và họp mặt định kỳ, 02 lần/01 tháng.


- Nội dung chính:


*Lý thuyết Âm Dương Ngũ Hành


*Cơ bản về Luận Tuổi Lạc Việt


*Định tâm nhà theo Phong thủy Lạc Việt.


*Bí Quyết Trạch Sơn Hướng Tọa trong Phong thủy LạcViệt.


*Bếp trong Phong Thủy Lạc Việt.


*Bát Trạch Lạc Việt.


*Kiến Trúc Khu Chính - Phụ Theo Bát Trạch LạcViệt.


*Mệnh Trạch Trong Bát Trạch Lạc Việt.


-Điểu kiện theo học lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 09:


Những ai yêu thích Phong Thủy Lạc Việt, muốn tìm hiểu và nghiên cứu Lý học Đông phương, Văn hiến Lạc Việt; có đủ trình độ tiếp thu và có tư cách đạo đức tốt.


Chi tiết xem tại : Chiêu sinh lớp Phong Thủy Lạc Việt cơ bản 10


Thay mặt TTNC Lý Học Đông Phương


QuảnTrị Viên