Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ Game of Thrones https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-nghien-cuu/game-of-thrones Game of Thrones George R. R. Martin Trang phục Việt Nam https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-nghien-cuu/trang-phuc-viet-nam Bộ sách viết về y phục dân tộc Việt Nam của tác giả Đoàn Thị Tĩnh. Lĩnh Nam Chích Quái https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-nghien-cuu/linh-nam-chich-quai Mời bạn đọc quan tâm đến "Lĩnh Nam Chích Quái" có thể download tại đây! La Kinh Thấu Giải https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-nghien-cuu/la-kinh-thau-giai Xét về phương pháp chế tạo La Kinh, trước hết do vua Hiến Đế chế tạo ra, sau ông Chu Công bắt chước và dùng kim chỉ nam để định phương vị. Tuy nhiên khi ấy chỉ có 12 địa chi. Đến ông Trương Lương đời nhà Hán, mới phối hợp với bát can (8 phương vị về thiên can) và tứ duy (là 4 phương: Kiền, không, cấn, đoài) vào khoảng giữa 12 hàng chi và đặt tên là địa bàn. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-nghien-cuu/ha-do-trong-van-minh-lac-viet Nếu khiên cưỡng mà nói rằng: Từ Hà đồ vua Phục Hy làm ra Tiên thiên bát quái, mà Tiên thiên bát quái là cơ sở của Dịch, do đó: Hà đồ chính là đồ hình căn bản của Lý học Đông phương. Nhưng tại sao với một đồ hình khởi nguyên của nền Dịch học Đông phương, chúng ta lại không thể chỉ ra và chứng minh cho mối liên hệ (Dù chỉ tạm chấp nhận ở tính hợp lý cho mối liên hệ đó) từ một đồ hình nguyên lý của nền Lý học Đông phương - được gọi là Hà đồ - với tất cả mọi phương pháp ứng dụng của nó? Thời Hùng Vương qua truyền thuyết & Huyền Thoại https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-nghien-cuu/thoi-hung-vuong-qua-truyen-thuyet-amp-huyen-thoai Nội dung chính của cuốn sách này là: qua những truyền thuyết huyền thoại thời Hùng Vương liên quan giữa những vấn đề, hiện tượng trong văn hoá truyền thống Việt Nam và văn hoá cổ Đông Phương, để minh chứng trên cơ sở sự tương quan hợp lý giữa những vấn đề liên quan và tìm về cội nguồn một nền văn minh rực rỡ đã tồn tại trong lịch sử nhân loại. Đó chính là nền văn minh Văn Lang, cội nguồn của đất nước Việt Nam đã 5000 năm văn hiến.