Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ Hoa cảnh ứng dụng phong thủy https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-phong-thuy/hoa-canh-ung-dung-phong-thuy Phong thủy học là môn học về sinh thái môi trường của con người, cũng là môn học về chọn lọc môi trường; trên thực tế, nó chính là một môn khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều môn như: địa cầu vật lý học, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan môi trường học, kiến trúc học, sinh thái học và tin tức nhân mạng sinh thể học…