Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ LA BÀN PHONG THỦY - CHƯƠNG 1.1 https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-tu-vi/la-ban-phong-thuy-chuong Chương 1: Giới thiệu về La bàn phong thủy (1.1) LA BÀN PHONG THỦY - LỜI NÓI ĐẦU https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-tu-vi/la-ban-phong-thuy-loi-noi-dau Bất luận thế nào thì la bàn cũng vẫn là một sự vật tồn tại trong lịch sử, rất đáng để đầu tư thời gian, tâm sức và vận dụng những quan điểm, phương pháp chính xác để tìm hiểu, nghiên cứu. LA BÀN PHONG THỦY https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-tu-vi/la-ban-phong-thuy Tử vi Tinh điển https://www.lyhocdongphuong.org.vn/sach-tu-vi/tu-vi-tinh-dien-1 Bước sang thế kỷ 21, nói chuyện số mệnh có phải là lỗi thời không? Trí óc con người nhờ khoa tin học đã được trang bị những hiểu biết thật rộng rãi, vượt hẳn những gì con người thâu thập khi còn ở trong thế kỷ 20 từ thiên nhiên đến xã hội, chính trị… Ta đang ở trong dòng sông lớn của tin học được coi như sức mạnh vạn năng làm lại sinh hoạt trên trái đất. Vậy hãy ngồi trước bàn máy tính để tìm hiểu, phấn đấu; chuyện mệnh số coi như nắm xương khô của mấy chục thế kỷ trước.