Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ Thiên Văn - Con Người https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/thien-van-con-nguoi Khao khát tìm hiểu về bầu trời đã là ao ước từ ngàn xưa của nhân loại, tìm hiểu về ảnh hưởng tương quan giữa vũ trụ và con người có lẽ là bài toán khó nhất mà nhân loại sau hàng ngàn năm vẫn chưa có được một lời giải thích thỏa đáng. Thái Ất đứng đầu Tam Thức khi xưa có lẽ là một bí mật mà đến nay vẫn chẳng ai có thể hiểu nổi, nào có ai biết được gì về nó đâu ngoại trừ những truyết thuyết về Sấm Trạng Trình, bất kể tài liệu nào dù Tàu hay Việt về Thái Ất cũng chẳng ai có thể khẳng định đó là chính thư ko có Thái Ất - Ðại Lục Nhâm - Kỳ Môn Ðộn Giáp https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/thai-at-dai-luc-nham-ky-mon-don-giap Bộ môn Độn giáp thuộc tham thức, vậy tam thức là gì? Có thể coi tam thức là ba mô thức thuật số cơ bản của lý số đông phương, trong đó Thái ất được xếp đứng đầu trong tam thức , chủ yếu nghiên cứu các tính toán liên quan đến sự hưng vong của các triều đại, các trận pháp ở tầm cỡ chiến lược.