Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ Kinh Dịch là của người Việt https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/kinh-dich-la-cua-nguoi-viet Người Trung Hoa đã có 2000 năm để nói Kinh Dịch là của họ, có hơn vài ngàn tác giả với hơn mấy ngàn đầu sách luôn luôn khẳng định điều này khiến nó đã thành một sự thật hiển nhiên khó ai cãi lại được. Nhưng ngày nay đã có những chứng cứ cho chúng ta thấy rằng nguồn gốc của Kinh Dịch không thể tìm thấy ở Trung Hoa, mà Việt Nam mới chính là nơi khai sinh Kinh Dịch. Học giả Trung Quốc cũng chưa dám nhận Kinh Dịch của mình https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/hoc-gia-trung-quoc-cung-chua-dam-nhan-kinh-dich-cua-minh Chính các học giả Trung Quốc hiện giờ cũng chưa dám khẳng định &quot;Kinh dịch&quot; là của đất nước họ.<br /> Kinh dịch, sản phẩm sáng tạo của nền văn hiến Âu Lạc https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/kinh-dich-san-pham-sang-tao-cua-nen-van-hien-au-lac Chuyện về lịch sử đ&acirc;u đến lượt anh ch&agrave;ng l&agrave;m về tự nhi&ecirc;n như ch&uacute;ng t&ocirc;i thực hiện. Nhưng những chuyện t&igrave;nh cờ đ&atilde; đưa ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave;o cuộc. Giữa năm 2004, ch&uacute;ng t&ocirc;i-những nh&agrave; khoa học trẻ c&oacute; dự định l&agrave;m một cuốn s&aacute;ch về Vật L&yacute;. T&ocirc;i được ph&acirc;n c&ocirc;ng viết về c&aacute;c triết thuyết về vũ trụ. C&aacute;c triết thuyết kh&aacute;c n&oacute;i chung kh&aacute; đơn giản v&igrave; ch&u Kinh Phòng với Kinh Thị Dịch truyện https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/kinh-phong-voi-kinh-thi-dich-truyen Kinh Phòng (77 – 37 tr.CN) người Tây Hán, là người khai sáng ra Kinh thị Dịch học kim văn. Người đất Đốn Khâu Đông quận, tự là Quân Minh, ông họ Lý. Cống hiến chủ yếu về Dịch học của ông là phát triển tượng số học Chu Dịch. Ông học Dịch ở Tiêu Diên Thọ người nước Lương, sau ông lại học thêm Dịch từ một ẩn sĩ, ông rất thích âm luật, sau đắc tội và chết trong tay Trung thư lệnh Thạch Hiển.