Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ Thành Đa Bang và trận đánh quyết định số phận nhà Hồ https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/thanh-da-bang-va-tran-danh-quyet-dinh-so-phan-nha-ho Sự sụp đổ của thành Đa bang không chỉ chôn vùi sự nghiệp của vương triều Hồ, mà còn đánh dấu sự thất bại của phép dùng binh chỉ đơn thuần dựa vào quân đội, vũ khí, thành quách trong điều kiện phải lấy nhỏ đánh lớn của cuộc chiến tranh giữ nước lúc bấy giờ.<br /><br /> Bức tranh toàn cảnh về quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam (Phần 1) https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/buc-tranh-toan-canh-ve-qua-trinh-mo-rong-lanh-tho-cua-nguoi-viet-xuong-phia-nam-phan Nhiều nhà nghiên cứu khi đánh giá việc đất nước thống nhất là sự xâm lược, thôn tính lãnh thổ, mạnh được yếu thua, cách ứng xử phong kiến mang nặng tính cục bộ mà cho rằng Đại Việt là của người Kinh (tức người Việt), Champa là của người Chăm và đất Nam Bộ ngày nay thuộc quyền sở hữu của Chân Lạp (tức Campuchia sau này), cách nhìn này dễ gây ra tâm lí tỵ hiềm trong lòng dân tộc. Bức tranh toàn cảnh về quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam (Phần 2) https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/buc-tranh-toan-canh-ve-qua-trinh-mo-rong-lanh-tho-cua-nguoi-viet-xuong-phia-nam-phan-1 Sau cục diện Nam – Bắc triều kết thúc, hình thành cục diện Đàng Ngoài – Đàng Trong. Như vậy, đến giai đoạn này, quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam được thực hiện ở Đàng Trong thông qua những chính sách của các chúa Nguyễn. 10 trận thủy chiến quan trọng trong lịch sử Việt Nam https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/10-tran-thuy-chien-quan-trong-trong-lich-su-viet-nam Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giỏi thủy chiến. Điều này đã được chứng minh bằng nhiều trận thủy chiến “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử. Đại thủy chiến Thị Nại - &#39;Trận Xích Bích’ bi tráng của người Việt https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/dai-thuy-chien-thi-nai-39tran-xich-bich-bi-trang-cua-nguoi-viet-1 Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ. Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 7 - Trịnh Cương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-7-trinh-cuong Trong lịch sử cổ - trung đại Việt Nam có nhiều cuộc cải cách, đổi mới, nhưng cải cách tài chính thì chỉ có một, đó là cuộc cải cách của Trịnh Cương (1716-1729). Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 8 - Minh Mạng https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-8-minh-mang Cải cách hành chính của Minh Mạng diễn ra vào nửa đầu thế kỷ XIX, khi xã hội phong kiến Việt Nam đã lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Những nữ tướng vĩ đại trong lịch sử Việt Nam https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nu-tuong-vi-dai-trong-lich-su-viet-nam Dù thời xưa, phận đàn bà “ba chìm bảy nổi” nhưng nhiều người trong số họ vẫn vượt lên cái lẽ “nữ nhi thường tình” để gánh vác quốc gia đại sự. Những lần đem quân tấn công đất Trung Hoa của quân đội Đại Việt https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-lan-dem-quan-tan-cong-dat-trung-hoa-cua-quan-doi-dai-viet Theo các sử liệu của cả Việt Nam và Trung Quốc, trong hơn 1000 năm, quân đội của Đại Việt đã hàng chục lần tấn công vào lãnh thổ láng giềng phương Bắc. Sức mạnh đáng nể của thủy quân thời chúa Nguyễn https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/suc-manh-dang-ne-cua-thuy-quan-thoi-chua-nguyen Thủy quân dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777) đã hoàn toàn làm chủ vùng biển đảo Đàng Trong, đặt nền móng xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những trận chiến lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam (1) https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-tran-chien-lay-lung-trong-lich-su-viet-nam Trong suốt hơn một thiên niên kỷ qua, quân và dân Việt Nam đã giành được hàng loạt chiến thắng hết sức lẫy lừng trước những kẻ thù hùng mạnh hơn rất nhiều. Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 5 - Lê Thánh Tông https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-5-le-thanh-tong Tư duy chỉ đạo (hay như ngày nay nói là “đổi mới tư duy”) của Lê Thánh Tông là nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh. Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 6 - Đào Duy Từ https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-6-dao-duy-tu Đào Duy Từ xuất thân trong một gia đình xướng ca; người xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, Thanh Hóa; thông suốt kinh sử, rất giỏi thiên văn, thuật số.<br /> Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 4 - Hồ Quý Ly https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-4-ho-quy-ly Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly diễn ra vào cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV (1395-1407) nhằm giải quyết khủng hoảng toàn diện của xã hội cuối Trần, từ khủng hoảng kinh tế xã hội, khủng hoảng hệ tư tưởng dẫn đến khủng hoảng thiết chế xã hội và cao nhất là khủng hoảng cung đình. Những nhân vật cải cách trong lịch sử : 2 - Lý Công Uẩn https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-2-ly-cong-uan Sự nghiệp đổi mới của Lý Công Uẩn là sự mở đầu và có hiệu quả lâu dài nhất trong lịch sử dân tộc: Từ “Đổi mới triều đại đến đổi mới đế đô, đổi mới xã hội&quot;, trong đó đổi mới đế đô là cơ bản. Nhìn lại có thể coi đó là: “Nắm khâu chủ yếu để tiến hành đổi mới mà trước hết là đổi mới tư duy (biểu hiện ở &quot;Chiếu dời đô”). Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 3 - Trần Thủ Độ https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-3-tran-thu-do Vào đầu thế kỷ XIII, vương triều Lý đã suy thoái đến cực điểm. Khủng hoảng diễn ra triền miên, khủng hoảng cung đình đi đôi với khủng hoảng toàn diện của xã hội. Đại thủy chiến Thị Nại - &#39;Trận Xích Bích’ bi tráng của người Việt https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/dai-thuy-chien-thi-nai-39tran-xich-bich-bi-trang-cua-nguoi-viet Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ. Những nhân vật cải cách trong lịch sử : 1 - Họ Khúc https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/nhung-nhan-vat-cai-cach-trong-lich-su-1-ho-khuc Cải cách, đổi mới để phát triển đất nước là xu thế tất yếu trong lịch sử. Trong lịch sử Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc cải cách, đổi mới cả về kinh tế- xã hội, hành chính, chế độ... 7 danh vị của nữ hoàng duy nhất sử Việt https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/7-danh-vi-cua-nu-hoang-duy-nhat-su-viet Lý Chiêu Hoàng có số phận đặc biệt nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 7 lần ở những danh vị khác nhau. Sức mạnh thủy quân qua các vương triều Đại Việt https://www.lyhocdongphuong.org.vn/van-hien-lac-viet/lich-su/suc-manh-thuy-quan-qua-cac-vuong-trieu-dai-viet Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, vị vua chúa nào cũng rất chú trọng xây dựng và phát triển một đội thủy quân hùng mạnh, thiện chiến và có tổ chức…