Lý Học Đông Phương https://www.lyhocdongphuong.org.vn/ Bốn Mùa Mưa Nắng, Can Chi - hệ thời gian phương Đông https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/bon-mua-mua-nang-can-chi-he-thoi-gian-phuong-dong I. TỨ THỜI CAN CHI<br />1. Chu kỳ Mộc tinh phối can chi trong bốn Mùa – Thứ Năm<br />1.1- Phương Đông:<br />- Trời - thiên can [ Giáp – Nhâm – Canh – Mậu – Bính ]<br />- Đất - địa chi [ Tí – Thìn – Thân ] Quy luật của âm lịch Việt Nam https://www.lyhocdongphuong.org.vn/article/quy-luat-cua-am-lich-viet-nam Âm lịch Việt Nam là một loại lịch thiên văn. Nó được tính toán dựa trên sự chuyển động của mặt trời, trái đất và mặt trăng. Ngày tháng âm lịch được tính dựa theo các nguyên tắc sau: