Lạc Việt độn toán phần 1 - 5

Ngày đăng: 28/03/2008 00:00:00

Phương pháp lưu truyền ở miền Bắc có tính năm, giống cách tính trong bài viết của Thái Tuế bắt đầu năm Tý ở cung Đại An. Phương pháp ở miền Nam toán từ tháng 1 bắt đầu ở cung Đại An và không toán năm.Còn một dị bản thứ ba khác là các cung Đại An , Tốc hỷ, Tiểu cát bị lệch sang phải và thay chỗ cho nhau,dị bản này cũng tính tháng Giêng từ cung Đại an và không tính năm.Về cách gọi thì miền Bắc gọi môn này là Lục Nhâm đại độn, ở miền Nam gọi là Lục Nhâm tiểu độn. Dù với cách gọi nào thì  cả  ba phương pháp này đều có một nền tảng đồ hình giống nhau và đều không có sự liên hệ với Ngũ Hành.Lục Nhâm đại độn có 6 cung, có sự liênhệ  với Lục khí và tương quan thực tại với chu kỳ của sao Thái tuế và chỉ có Hậu thiên bát quái Lạc Việt mới có khả năngkết hợp hai cặp quái Điên đảo dịch thành 2 cặp bất dịch và tạo thành 6 cực như sau:
Cặp bất dịch


Hậu Thiên Lạc Việt đổi chổ Tốn Khôn mới tạo được cặp bất dịch này
Trên cơ sở này mới tạo thành 6 cực liên hệ với 6 quẻ Lục Nhâm như sau:Từ cơ sở này, tính chất của 6 cung Lục Nhâm như sau Lưu Niên: Giữ lại thời gian. Biểu tương cho sự ngăn trở hiểm ác, âm mưu… Đây chính là hành thuỷ, vậy liên hệ với quẻ Khảm. Tốc Hỷ: Niềm vui đến nhanh. Biểu tượng cho sáng sủa, vẻ đẹp…Đây chính là hành Hoả,vậy liên hệ với quẻ Ly. Xích khẩu: Tranh chấp, cự cãi, lý luận, xung sát …Đây là thuộc tính của hành Kim,vậy liên hệ với Tốn – Đoài.Tiểu Cát: Niềm vui nhỏ, dịu dàng, mềm mỏng, vươn lên….Đây là thuộc tính của hành Mộc.vậy liên hệ với Cấn - Chấn. Như vậy tứ hành đã an vị . Còn hai quẻ nữa khởi đầu của vạn sự chính là Càn Khôn…liên hệ với: Càn – Đại An và Khôn – Vô vong.Từ đó ta thấy Lục Nhâm chính là sự sắp xếp theo những cặp đối xứng và xung sát nhau như Khảm Thuỷ -  Ly Hoả; Tốn Đoài  Kim -  Cấn Chấn Mộc; Khôn Âm Hoả đới Thổ - Càn Âm Kim đới thuỷ theo chiều tương khắc của Ngũ Hành. Xin xem sự mô tả dưới đây:


Khảm-------------       Ly-----------------Tốn và Đoài
Thuỷ-----            .....Hoả-----------------Kim
Lưu niên--------Tốc Hỷ----------Xích Khẩu

Càn------------------Khôn--------------Cấn và Chấn
Dương Thổ----------Âm Thổ-------------Mộc
Đại an----------Vô Vong-------Tiểu Cát


 


Mời xem các bài khác: 1. Lời tựa

 2. Lạc Việt Độn Toán - Lời giới thiệu

 3. Lạc Việt độn toán phần 1

 4. Lạc Việt độn toán phần 1 - 1

 5. Lạc Việt độn toán phần 1 - 2

 6. Lạc Việt độn toán phần 1 – 3

 7. Lạc Việt độn toán phần 1 - 4

 8. Lạc Việt độn toán phần 1 - 6

 9. Lạc Việt độn toán phần 2

 10. Lạc Việt độn toán phần 3

 11. Lạc Việt độn toán phần 4

 12. Lạc Việt độn toán phần 5

Bài viết cùng chuyên mục

Trong quá trình tìm hiểu nhằm chứng minh một thực tế khách quan về nền văn minh Lạc Việt trải gần 5000 năm văn hiến, dựa trên những nguyên lý lý thuyết được phục hồi của thuyết Âm Dương Ngũ hành và...

Cho đến nay chúng ta đã biết khả năng tiên tri của các phương pháp trong Lý học Đông phương về những gì mà trí tuệ hiện đại chưa đạt đến đuợc đã chứng tỏ sự chính xác cao hơn bất cứ một...

Tri thức khoa học hiện đại thừa nhận tiêu chí khoa học này. Vấn đề ở đây là qui luật đó là qui luật gì, phản ánh một thực tại nào và khi đã chứng tỏ một khả năng tiên tri thì đằng sau nó phải...

Lạc Việt độn toán coi Bát Môn và Lục Nhâm là hai yêú tố cấu thành quan trọng khi phối với Âm Dương Ngũ hành và nguyên lý căn của Lý học Đông phương thuộc về văn minh Việt là "Hậu Thiên Lạc...

Chúng ta chắc chẳng bao giờ biết được năng lượng của một que diêm cháy loé lên cách chúng ta 10 km, đơn giản vì năng lượng của que diêm quá nhỏ. Nhưng người ta vẫn nhận ra hình ảnh một ngôi sao...

4 – Nguyên lý căn đế của Lạc Việt độn toán. Chúng ta cũng cần phải tiếp tục tìm hiểu cả thực tại nào đã tạo nên sự nhận thức để tổng hợp thành hệ thống lý thuyết Âm Dương Ngũ hành có khả năng ứng...

Thiệu Vĩ Hoa đã viết: ”Nạp âm ngũ hành trong bảng 60 Giáp tý căn cứ theo nguyên tắc gì để xác định; người xưa tuy có bàn đến nhưng không có căn cứ rõ ràng và cũng chưa bàn được minh bạch. Do đó...

7/ Bát môn và Lục Nhâm cấu thành phương pháp Lạc Việt độn toán. Qua sự phân tích trên, chúng ta thấy có sự liên hệ của Hà Đồ với Bát môn và Hà Đồ - Hậu thiên Lạc Việt với Lục Nhâm. Cả hai, Bát Môn...

Phương pháp độn quẻ Lạc Vệt độn toán: Phương pháp độn quẻ trong Lạc Việt độn toán đã trình bày ở phần trên 2 – 1 và 2 – 2  thuộc phần Một của sách này. Chúng ta thấy rằng rất đơn giản, dễ học,...

Lạc Việt độn toán là sự kết hợp giữa hai quẻ Bát Môn độn giáp và Lục Nhâm Đại độn. Sự tương tác theo tính chất ngũ hành và vị trí tương tác Âm Dương của hai quẻ này với tính chất của từng quẻ sẽ...