Học giả Hoa Kì và Kinh Dịch

Ngày đăng: 02/05/2011 00:00:00

Kính thưa quí vị quan tâm

 

Không phải chỉ các nhà nghiên cứu Việt Nam, mà ngay cả các học giả Trung Quốc cũng cho nhận thấy sự mơ hồ của tác quyền cuốn Kinh Dịch (*/1). Bây giờ một học giả Hoa Kỳ, bỏ gần như thời gian của cả cuộc đời để nghiên cứu về Kinh Dịch, cũng hoài nghi cội nguồn Kinh Dịch khả năng không thuộc về văn minh Hán. Ông là Richard J. Smith với tựa cuốn sách là "Tìm hiểu vũ trụ và trật tự thế giới với giá trị của Kinh Dịch trong và ngoài Trung Hoa (Fathoming the cosmos and ordering the World - The Yijing (I - Ching, or Classic of Changes) and lts Evolution in China). Sách được in năm 2008. Để viết được cuốn sách này, ông đã tham khảo hàng trăm cuốn sách liên quan đến kinh Dịch - chủ yếu là của các nhà nghiên cứu Trung Hoa - và các nước, trong đó có cả Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh giờ thiệu với quý vị cuốn sách này và sẽ tiến hành dịch ra tiếng Việt, nếu được sự đồng ý của tác giả. Bản dịch sẽ được đưa lên diễn đàn Lý Học Đông phương để quí vị cùng tham khảo.

 

Trang bìa cuốn sách

 

 

 

 

Trích đoạn của tác giả nói về sự mơ hồ của Kinh Dịch được cho rằng của nền văn minh Hán

 

 

Mục tư liệu của tác giả - trên 40 trang...

 

 

Một trang trong mục tư liệu tham khảo của tác giả

 

Quí vị quan tâm thân mến

 

Như vậy, sự xac định Kinh Dịch - và cả thuyết Âm Dương Ngũ hành - không thuộc về văn minh Hán được nhận thức bởi những nghiên cứu độc lập và khách quan. Điều này thể hiện tính khách quan của vấn đề được nêu. Tuy nhiên tác giả Richard J. Smith, mặc dù bỏ gần hết thời gian cuộc đời để nghiên cưu, nhưng ông vẫn không thể xác định được tác quyền của Kinh Dịch thuộc về nền văn minh nào. Tôi có thể chia sẻ điều này với tác giả. Vì ông không thể hiểu được thấu đáo những diễn tiến lịch sử của nền văn minh Đông phương. Và giả sử ông có quan tâm thì ông cũng không thể nào tin được rằng: nền văn minh Lạc Việt - được quảng cáo rùm beng "Thực chất là một liên minh 15 bộ lạc" với những người dân "Ở trần đóng khố" - lại có thể chính là chủ nhân thực sự của những gia trị văn minh Đông phương.

 

==========================================

 

Chú thích

 

(*/1) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/dich-hoc/chi-tiet/hoc-gia-trung-quoc-cung-chua-dam-nhan-kinh-dich-cua-minh-2668/