Đức năng thắng số và Nhân định thắng Thiên

Ngày đăng: 29/07/2010 00:00:00

Khi gặp phải 1 lá số xấu thì ta thường nghe mhững câu khuyên như "đức năng thắng số", hoặc "tu thân tích đức" để qua khỏi những tai ương tật ách. Có người thắc mắc hỏi "đức" là gì ? "tu thân tích đức" làm sao để tai qua, nạn khỏi. Thưa cái "đức" đây là Tình Thương, sống thể hiện lòng yêu thương với mọi người . Đạo đưa yêu thương lên hàng đầu:
* Từ Bi Hỷ Xả (Phật Giáo - PG)
* Thiên Chúa là Tình Yêu (Thiên Chúa Giáo -TGC)
* Đạo trị quốc cũng " Lấy Đức trị dân", thương dân như con cái của mình.
"Phât độ người hữu duyên" (PG),
Kinh Thánh Tân Ước : Thiên Chúa lựa chọn con người (TCG).

Thế thì phần Thiên định trội hơn la Nhân định. Thữc tế ta chưa thấy và minh xác được 1 trường hợp nào của "Nhân định thắng Thiên" về thể chất, thể Lý thì có (xin giải thích ở phần dưới).

"Duyên" được xem như là một giao ước giữa song phương: sự mời gọi (invitation) và sự đáp trả (respond). Nếu "Phật độ" hay " Thiên Chúa mời gọi" mà con người không đáp trả lời mời gọi đó thì cái "Duyên" sẽ không thành . Thí dụ điển hình nhất là giữa người Nam và người Nữ : 1 người mời gọi, và 1 người đáp trả thì có "Duyên" ; ngược lại có mời gọi mà không có đáp trả thì "Vô Duyên".

Tất cả những nguyên lý đạo giáo được thấy trong Tử vi qua cung Phúc Đức và những bộ Phúc Tinh chuyên đi cứu giải . Cái mờ ảo của "Đức năng thắng số" là khi xem 1 lá số, làm sao biết được lá số đó có khả năng thực hiện được điều này ? và nếu có thì sự cứu giải của việc " lấy đức thắng số" sẽ đến được mức độ nào ?

Hầu hết các tài liệu về Tử vi đều nhắc nhở khi giải đoán lá số thì nên cẩn thận minh xác cung Phúc đức và bù trừ thêm, bớt vào độ số tốt xấu của các cung giải đoán .

Các bộ Phúc tinh giải trừ tai hoạ trong Tủ vi phải kể ra là : Thiên Quan Thiên Phúc Quý Nhân, Thiên Ất Quý Nhân, Bộ Tứ Đức, Giải Thần, Hoá khoa , v.v... những bộ sao mang con người huớng về cái đức như Đào, Hồng, Hỷ( bộ tam minh), Cô Quả, v.v...

Thiên Quan (TQ), Thiên Phúc (TP), và Thiên Ất (TA) quý nhân trong địa bàn của Tử vi được an theo Thiên Can và toạ thủ ở vào những vị trí thua thiệt, hay hung hiểm để cứu giải cho lá số . 50% những Cung mà TQTP tọa thủ là nghịch Âm Dương với bản mệnh, 50% còn lại thì chia ra tọa thủ tại cung Âm và cung Dương để giảm trừ những tai ương cho lá số (Reference to: cách an sao TQTP). Sự phân chia này nhằm mục đích cứu vớt cho những ai cung Mệnh (và các cung cường ) an tại những cung nghịch lý Âm Dương, và những ai bị Lục Sát phá hoại .
Thí dụ : những tuổi Bính Đinh Mậu Kỷ Nhâm Quý,không bao giờ thoát khỏi sao Thiên Không và Địa Không, Địa kiếp, nếu không ở mệnh thì ở tam hợp Thái Tuế (là tam hợp có Long Phượng Hổ Cái), nếu không thì chắc chắn ở Lộc tồn (tam hợp của Binh Tướng Ấn) . Với năng lực cứu giải này nên hễ TQTP toạ thủ cung nào thì trong tam giác tam hợp sẽ có Lục Sát Lục Bại . Thiên Không hay Tuần Triệt án ngữ báo hiệu những thăng trầm và ngang trái của cuộc sống . Nhiệm vụ của TQTP là cứu giải đồng thời mời gọi con người hãy quay về tu chỉnh và hướng thiện .

Thiên Ất Quý nhân (Thiên Khôi, Thiên Việt) thì không bao giờ tọa thủ trong tam hợp của Thái Tuế (Tứ Linh) và tang Môn (Mã Khốc khách), như vậy sự cứu giải của Khôi việt được bao trùm và phân phát cho tam hợp của Thiếu dương (Tứ Đức) và Thiếu Âm . Khôi Việt ngoài đặc tính cứu giải còn ban phát sự sáng suốt cho con người để nhìn thấy thế thái nhân tình hầu có sự lựa chọn trở về con đường tu đức .

Cũng như Khôi việt, Cô Thần (toạ thủ tại Tứ Sinh), Quả Tú (toạ thủ tại Tứ Mộ) không bao giờ tọa thủ trong tam hợp của Thái tuế ; do đó những người có Cô Quả luôn ở trong tình trạng bất đắc chí, và có những ý nghĩ hướng Thiện, sống nội tâm và dễ dàng tu đức .

Đào Hoa cũng không bao giờ toạ thủ trong tam hợp thái tuế, mà lại luôn luôn trong tam hợp của Thiếu Dương . Sự việc này mang đến những xung đột thái độ chọn lựa giữa Tham vọng và con đường Tu Đức ( Thiếu Dương, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Long Đức, Phúc đức ) . Con người cuối cùng rồi cũng sẽ phải lựa chọn một hướng đi .

Hồng Loan Thiên hỷ thay phiên nhau toạ thủ tại những Cung nghịch lý Âm Dương với bản mệnh, và nằm trong tam hợp của Thiếu âm để mang lại những cảm nhận bén nhậy, sáng suốt cho những ai chịu thiệt thòi trong cung cách này . Những người tuổi Dương, Hồng loan luôn luôn tọa thủ trong tam hợp Thiếu Âm nghịch lý Âm Dương với bản mệnh, và những người tuổi Âm, Thiên hỷ luôn luôn tọa thủ trong tam hợp Thiếu âm nghịch lý với bản mệnh . Điều này cho thấy bô Tam Minh giữ 1 vai trò quan trọng trong việc kêu gọi con người đáp trả lại lời kêu mời của Trời (Chúa, Phật, Thượng Đế) trên con đường hướng thiện .

Phân tích như vậy thì những người có Tứ linh thủ mệnh, nhất là có THÂN trong tam hợp Mệnh Tài Quan thì khó mà thực hiện được việc lấy "Đức thắng số ". Trường hợp Thân cư Phúc Di Phu /Thê thì có nhiều hy vọng hơn, có nhiều đức tính và khả năng để thực hiện việc "lấy đức thắng số"
Những người mệnh trong tam hợp Tang Môn thì có nhiều nghị lực hơn để "lấy đức thắngsố", còn những người mệnh trong tam hợp của Thiếu dương, thiếu âm thì dùng cảm giác bèn nhạy để lựa chọn con đường hướng thiện .
Do đó không phải ai cũng có khả năng để phân định và lựa chọn con đường "Đức năng thắng số"

Bi Trí Dũng (PG) thì con người trong Thái Tuế dùng trực giác rất nhiều trên con đường tu chỉnh; tam hợp Tang Môn dùng "Dũng lực" để thực thi chữ Bi (Đức) , còn tam hợp T.Dương, T.Âm thì "Trí lực" với những nhậy cảm để thực thi chữ Bi .

Chọn con đường hướng thiện "lấy đức thắng số" đòi hỏi sự bền bỉ lâu dài cho đến cùng, vì nếu cái "Duyên" chỉ nhất thời , hay sự giao ước giữa Trời và Người bị xoá bỏ thì còn gì nữa là "Đức" .

Xem xét 1 lá số kỹ càng Mệnh Thân và những tiến trình của các đại hạn thì người giải đoán có thể lượng định được tính cách nhất thời hay lâu dài. Như vậy ta nên tin vào "Đức năng thắng số", tuy nhiên khẳng định mức độ "lấy đức thắng số" của 1 lá số là 1 vấn đề khó khăn và mờ ảo, vì không biết cái "Đức tự tạo" có đủ để mà vượt thẳng qua những gian nan và tai hoạ . Từ "Đức năng thắng số" mới đưa đến " Nhân dịnh thắng Thiên ", và câu "Nhân định thắng Thiên" chủ về mặt tinh thần hơn là vật chất, vì Thiên (Trời) đã định cho con người năm tháng ngày giờ sinh thì con người không đổi được việc đó (thể chất) . Sinh ra trong hoàn cảnh và môi trường đã định sẵn, v.v... . Lá số Tử vi của con người suốt đời không đổi .

Đi theo con đường hướng thiện (thể LÝ) con người hiểu và chấp nhận chính mình, chấp nhận cuộc sống của mình để sống hòa thuận với trời đất (Thuận thiên), như vậy thì chính con người đã đạt được "Tri Mệnh", tìm thấy hạnh phúc và hoàn toàn cải số ( Nhân định thắng Thiên), vì con người lúc bấy giờ hoàn toàn quán thông (con người tự do) không để ngoại cảnh chi phối. Ta có thể thấy và gặp nhiều người nghèo khó trong cuộc sống, nhưng lúc nào họ cũng đầy bình an và hạnh phúc . Tiêu biểu nhất trong lich sử Việt nam Thọ Tường Tử Nguyễn Công Trứ, cuộc đời thăng trầm lên voi xuống chó, ngài vẫn sống tự tại và để lại một triết lý sống cho hậu thế :

" Tri túc, tiện túc, đãi túc hà thời túc
Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn "

Câu "Đức năng thắng số" liên quan trực tiếp đến các bộ môn Lý số, còn " Nhân định thắng Thiên" có vẻ nghiêng nhiều về Đạo hơn là có thể áp dụng vào Tử vi học . Đạo học bao trùm trong cuộc sống và trên mọi lãnh vực của văn hoá Đông Phương, ngay cả trong triết ly hiện sinh và trong lãnh vực binh pháp

Bài viết cùng chuyên mục

Khi phát hiện thấy nốt ruồi thiên tướng xuất hiện trên cơ thể, bạn chớ nên dại dột tẩy xóa vì nó sẽ mang tới cho bạn rất nhiều may mắn.

Trong sự kết hợp can chi, Giáp Ngọ là trường hợp tốt nhất vì có can sinh chi nên cả cuộc đời là một dòng chảy thuận lợi từ đầu tới cuối.

Cái Tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của người mang nó, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai về sau…

Sau khi đổi tên thì vận Thế cũng đổi vừa là tất nhiên vừa cũng là ngẫu nhiên. Việc sử dụng Kinh Dịch vào đổi tên cá nhân, chọn tên công ty, doanh nghiệp đã có những hiệu quả nhất định.

Chữ ký được cho là có khả năng thu hút sự thịnh vượng và thành công của con người nếu nó bắt đầu bằng nét vững chắc hướng lên, kết thúc bằng nét đi lên mạnh mẽ. Bạn có thể tham khảo những nét chữ...

Con người là trung tâm của vũ trụ, thuyết tam tài của triết học Phương Đông là Thiên - Địa – Nhân. Con người chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của tự nhiên và là trung tâm của Trời Đất. Có Trời có...

Trong đời ai cũng có lúc thắc mắc về những ngày sắp tới của mình : công danh, sự nghiệp ra sao ? Việc đang làm thành hay bại ? Cuộc đời thọ hay yểu ? Những thắc mắc đó và những thắc mắc khác nữa,...

Trong đời ai cũng có lúc thắc mắc về những ngày sắp tới của mình : công danh, sự nghiệp ra sao ? Việc đang làm thành hay bại ? Cuộc đời thọ hay yểu ? Những thắc mắc đó và những thắc mắc khác nữa,...

Cổ nhân có câu “Có danh tất có lợi”, muốn có “lợi”, trước hết phải có “danh”. Vì vậy, sự thành bại của doanh nghiệp được khởi đầu từ cái tên, bởi đó là yếu tố đầu tiên để tạo được ấn tượng tốt đẹp...

Kyserling đã viết: muốn khám phá được những sự huyền bí của vũ trụ, trước tiên phải khám phá ra được những sự huyền bí trong cơ thể của con người trước đã. Vì sao ? Vì con người trong cơ thể có...