Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Nguyên Vũ Hắc đạo
Trực Kiến, Sao Vĩ, Tiết Đại thử
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Ba 3 8 2021
Lịch dịch lý học 25 Sáu Tân Sửu
Can chiQuý MùiẤt MùiTân Sửu
Lạc thư hoa giápDương liễu mộcSa trung kimBích thượng thổ
Tuổi kỵQuý Sửu
Kỷ Sửu
Ất Sửu
Tân Sửu
Tân Mùi
Đinh Mùi
Tuổi hợpMậu NgọCanh NgọBính Tí

Cát thần Hung thần sát
Thánh tâm, Bất tương, Sát cống, Thiên ân, Thổ phủ, Thần cách, Nguyên Vũ, Phủ đầu sát, Tam tang, Không phòng, Đại không vong,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thiên hìnhHưu Đại an
SửuChu TướcSinh Lưu niên
DầnKim quỹThương Tốc hỉ
MãoBảo QuangĐỗ Xích khẩu
ThìnBạch HổCảnh Tiểu cát
TỵNgọc ĐườngTử Vô vong
NgọThiên laoKinh Đại an
MùiNguyên VũKhai Lưu niên
ThânTư mệnhHưu Tốc hỉ
DậuCâu trậnSinh Xích khẩu
TuấtThanh LongThương Tiểu cát
HợiMinh ĐườngĐỗ Vô vong
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20