Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Long trì Thiên khốc
Thanh long Quan phù
Lâm quan  
   
   
   
   
92
Phu TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Tiểu hao
Thiên trù  
Văn tinh  
Đế vượng  
Hoá quyền  
   
102
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tả phù Thiên hư
Hữu bật Tuế phá
Tướng quân Đẩu quân
  Suy
   
   
   
112
Mệnh
 
 
Thiên việt Bệnh
Thiên Phúc Địa kiếp
Thiên hỷ Âm Sát
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
2
Tài Bạch
(H) Cự môn
 
Ân quang Thiên la
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y Kình dương
Thiếu âm Quan đái
Lực sĩ Nguyệt Sát
   
   
82
Mão Dần Sửu
  maudon

Giờ Dậu ngày 5 tháng 4 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Phụ Mẫu
 
 
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
Thiên tài Tử
   
   
   
   
12
Tật Ách
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Bát tọa Thiên sứ
Thai phụ Tang môn
Thiên thọ Mộc dục
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
72
Phúc Đức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Thiên quý Địa võng
Thiên đức Quả tú
Địa giải Lưu hà
Phúc đức Mộ
Hỷ thần  
   
   
22
Thiên Di (THÂN)
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Hồng loan Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Trường sinh Thiên không
Hoá lộc Quan phủ
  Đà la
  Địa không
  Hoá kỵ
62
Nô Bộc
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Phá toái
Hoa cái Linh tinh
Dưỡng Thái tuế
  Phục binh
   
   
52
Quan Lộc
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Thiên hình
Quan sách Hỏa tinh
  Trực phù
  Đại hao
  Thai
   
   
42
Điền Trạch TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Tam thai Điếu khách
Phong cáo Bênh phù
Thiên mã Tuyệt
Thiên giải  
Quốc ấn  
   
   
32

Lá số Tử vi của maudon