Tật Ách
(V) Thiên cơ
 
Văn khúc Thiên sứ
Hồng loan Đại hao
Thiên trù  
Văn tinh  
Thiên giải  
Long Đức  
Lâm quan  
56
Tài Bạch
(M) Tử vi
 
Tam thai Thiên hình
  Bạch hổ
  Bênh phù
  Quan đái
   
   
   
46
Tử Tức
 
 
Thai phụ Quả tú
Thiên quan Mộc dục
Thiên đức  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
36
Phu TUẦN+TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên việt Điếu khách
Thiên tài Phi liêm
Thiên mã Âm Sát
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
26
Thiên Di
(H) Thất sát
 
Địa giải Thiên hư
Đế vượng Thiên la
  Linh tinh
  Tuế phá
  Phục binh
   
   
66
Dậu Thân Mùi Ngọ
  mai tra my

Giờ Sửu ngày 30 tháng 10 năm Giáp Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Trường lưu thủy
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
 
 
Văn xương Lưu hà
Thiên Phúc Trực phù
Quan sách  
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
16
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Phong cáo Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
   
76
Mệnh
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên thọ Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Thái tuế
Tướng quân Thai
Hoá lộc Địa không
Quốc ấn  
   
6
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Long trì Quan phù
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Bệnh
Hoá khoa  
   
   
   
86
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Phá toái
Hữu bật Đà la
Ân quang Tử
Thiên quý Nguyệt Sát
Thiếu âm  
Lực sĩ  
   
96
Phúc Đức (THÂN)
(H) Tham lang
 
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Tang môn
Thiên khôi Mộ
Thanh long Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
106
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
  Thiên không
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
116

Lá số Tử vi của mai tra my