Huynh Đệ
(H) Cự môn
 
Phong cáo Thiên khốc
Long trì Quan phù
Trường sinh Quan phủ
  Đà la
   
   
   
   
115
Mệnh TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Nguyệt đức Lưu hà
Đào hoa Hỏa tinh
Lộc tồn Tử phù
Bác sĩ Mộc dục
   
   
   
   
5
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Thiên lương
 
Tam thai Thiên hư
Bát tọa Linh tinh
Văn khúc Tuế phá
Văn xương Kình dương
Thiên việt Quan đái
Thiên tài Hoá kỵ
Lực sĩ  
Hoá khoa  
15
Phúc Đức TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Địa không
Thiên trù  
Long Đức  
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
25
Phu
(V) Tham lang
 
Thiếu âm Thiên la
Dưỡng Thiên hình
Hoá quyền Phục binh
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
105
Mão Dần Sửu
  Nguyen

Sinh lúc 05:10
Thứ Bảy ngày 27 tháng 9 năm 2009
Giờ Mão ngày 9 tháng 8 năm Kỷ Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Giáng hạ thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 13 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Bạch hổ
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Tiểu hao
Thiên quan  
Văn tinh  
Đế vượng  
   
   
35
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Hữu bật Tang môn
Thiên giải Đại hao
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
   
95
Quan Lộc
(M) Vũ khúc
 
Thiên đức Địa võng
Phúc đức Quả tú
Tướng quân Suy
Hoá lộc  
   
   
   
   
45
Tài Bạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Ân quang Cô thần
Thiên Phúc Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Địa giải Bênh phù
Thiêu dương Tuyệt
Quốc ấn Địa kiếp
   
   
85
Tật Ách
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên thọ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Hỷ thần Mộ
   
   
   
   
75
Thiên Di (THÂN)
(M) Phá Quân
 
Thiên quý Trực phù
Quan sách Phi liêm
  Tử
  Âm Sát
   
   
   
   
65
Nô Bộc
(H) Thái dương
 
Tả phù Thiên thương
Thiên mã Điếu khách
Tấu thư Bệnh
Đường phù  
   
   
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Nguyen