Phụ Mẫu
(H) Thiên lương
 
Long trì Thiên khốc
Thiên việt Quan phù
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
   
115
Phúc Đức
(M) Thất sát
 
Văn xương Tử phù
Phong cáo Phi liêm
Thiên quan  
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Dưỡng  
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Thiên y Thiên hư
Tấu thư Thiên riêu
  Tuế phá
  Thai
  Địa không
   
   
   
95
Quan Lộc
(V) Liêm Trinh
 
Văn khúc Tuyệt
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
   
85
Mệnh
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hữu bật Thiên la
Tam thai Bênh phù
Thiếu âm Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
5
Hợi Sửu Dần
  Chong

Sinh lúc 08:00
Thứ Sáu ngày 17 tháng 8 năm 1973
Giờ Thìn ngày 19 tháng 7 năm Quý Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tang đố mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 49 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
 
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Bạch hổ
  Tiểu hao
  Mộ
   
   
   
   
75
Huynh Đệ TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên quý Thiên hình
Thiên khôi Tang môn
Văn tinh Đại hao
Hoá quyền Quan đái
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
15
Thiên Di
(D) Phá Quân
 
Tả phù Địa võng
Bát tọa Quả tú
Thai phụ Tử
Thiên đức  
Thiên trù  
Phúc đức  
Thanh long  
Hoá lộc  
65
Thê TUẦN
(D) Tham lang
 
Hồng loan Cô thần
Thiên giải Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lâm quan Linh tinh
  Thiên không
  Phục binh
  Hoá kỵ
  Âm Sát
25
Tử Tức TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên thọ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Địa giải Quan phủ
Đế vượng Kình dương
Hoá khoa  
   
   
   
35
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Quan sách Trực phù
Lộc tồn Suy
Bác sĩ  
   
   
   
   
   
45
Tật Ách
(D) Thiên đồng
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên mã Hỏa tinh
Lực sĩ Điếu khách
  Đẩu quân
  Đà la
  Bệnh
   
   
55

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Chong