Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Đẩu quân
Phúc đức Phi liêm
  Tuyệt
   
   
   
6
Phụ Mẫu
(M) Thiên lương
 
Thiên Phúc Điếu khách
Hỷ thần Thai
Hoá lộc Thiên Sát
   
   
   
   
16
Phúc Đức
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Hồng loan Quả tú
Thiên thọ Trực phù
Địa giải Bênh phù
Quan sách Nguyệt Sát
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
26
Điền Trạch
 
 
Thiên giải Thái tuế
Trường sinh Đại hao
  Địa kiếp
   
   
   
   
36
Huynh Đệ
(H) Cự môn
 
Tả phù Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Tấu thư Mộ
Hoá khoa  
Đường phù  
   
   
116
Mão Thìn Tị Ngọ
  Bùi Xuân Ninh

Sinh lúc 17:45
Thứ Bảy ngày 15 tháng 2 năm 1992
Giờ Dậu ngày 12 tháng 1 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Quan Lộc
 
 
Đào hoa Thiên hình
Thiên trù Phá toái
Thiêu dương Thiên không
  Phục binh
  Mộc dục
   
   
46
Thê TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tam thai Tử
Thiên quý  
Thai phụ  
Thiên khôi  
Long Đức  
Tướng quân  
Hoá quyền  
106
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên thương
Thiên quan Thiên khốc
  Địa võng
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
56
Tử Tức TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
  Địa không
  Âm Sát
   
96
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Thiên riêu
Văn xương Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Suy
Thiên tài  
Thiên y  
Thanh long  
86
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Long trì Thiên sứ
Lực sĩ Quan phù
Đế vượng Kình dương
   
   
   
   
76
Thiên Di (THÂN) TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Bát tọa Cô thần
Ân quang Lưu hà
Phong cáo Hỏa tinh
Thiếu âm Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
66

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của Bùi Xuân Ninh