Đại dịch Covid-19: Tham khảo cách phòng chống của ông cha ta
Đại dịch Covid-19: Tham khảo cách phòng chống của ông cha ta

Làm thế nào có thể phòng dịch, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh một cách đơn giản, an toàn, ít tốn kém nhưng vẫn hiệu quả? Trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19 như hiện nay, ai trong chúng ta...