Định mệnh có thật hay không? - Phần 19 20/05/2008

Hoàng đế nội kinh tố vấn, Hà đồ và những vấn đề liên quan: Tính bất hợp lý về thời điểm xuất hiện cuốn Hoàng Đế nội kinhThực tế cho thấy rằng: thời điểm xuất hiện của cuốn “Hoàng Đế nội kinh tố vấn” khó có thể đặt vào một giai đoạn nào trong lịch sử văn minh Hoa Hạ, để có sự tương quan hợp lý với những vấn đề của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Nội dung của cuốn sách này thể hiện phương pháp luận của thuyết Âm dương Ngũ hành trong đông y với điều kỳ lạ là trong đó có dấu ấn của Hà đồ.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 20 20/05/2008

Dấu ấn Hà Đồ trong “Hoàng Đế nội kinh tố vấn”: Trong cuốn Hoàng Đế nội kinh tố vấn đã ứng dụng phương pháp luận của thuyết Âm dương Ngũ hành để lý giải các hiện tượng của sự vận động vũ trụ và ảnh hưởng của nó đến trái Đất với đời sống con người. Nhưng nội dung của nó lại góp phần tạo nên sự bí ẩn của lịch sử thuyết Âm dương Ngũ hành và cũng là đề tài tranh luận qua nhiều thế hệ.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 10 19/05/2008

Bản chất của ý thức: Sự suy nghiệm về vấn đề “Định mệnh có thật hay không?” đã gặp một sự cản trở phải vượt qua, đó là: Bản chất của ý thức. Nếu không thể giải thích được điều này thì sẽ không thể giải thích được vấn đề Định Mệnh. Có thể nói rằng: Ngay cả ước mơ của những nhà khoa học hàng đầu thế giới về một “Lý Thuyết Thống Nhất” cũng bị cản trở bởi chính vấn đề bản chất của ý thức là gì?

Định mệnh có thật hay không? - Phần 11 19/05/2008

Minh triết Đông Phương và tương lai khoa học hiện đại: Sự phát triển của khoa học hiện đại đang ở giai đoạn bế tắc. Ở tầm cỡ vũ trụ nó đã đụng trần thời gian: Các nhà khoa học không thể giải thích được thời gian trước 10 mũ -43 giây sau Bigbang. Về các hạt cơ bản tạo nên vật chất thì hình như vật chất đã biến mất.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 12 19/05/2008

Đức Phật khai ngộ về tính thấy: Sự tìm hiểu về định mệnh đã dẫn dòng suy nghiệm đến những quy luật có thể tiên tri. Từ đó liên hệ tới hiện tượng ý thức tồn tại độc lập hay chỉ là một thực tại khác của vật chất và chịu sự tương tác có tính quy luật của vật chất. Cuối cùng là dòng suy nghiệm đã dẫn tới một sự tồn tại có khả năng nhận biết tất cả những sự vận động có thuộc tính vật chất đó. Và điều này đã dẫn chúng ta tìm đến những lời khai ngộ của Đức Phật mà chúng ta sẽ suy nghiệm sau đây.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 8 19/05/2008

Thái ất thần kinh và khả năng dự báo: Nếu một người sinh ra trong điều kiện chuẩn về lý thuyết của lá số Tử Vi; tức là mọi quy ước đều phản ánh đúng với thực tế, thì khả năng dự báo khá chính xác và chi tiết cho số phận một con người. Đó là nguyên nhân góp phần tạo nên một khái niệm về định mệnh.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 9 19/05/2008

Bản chất của ý thứ: Phù Dịch quãng hỹ. Dĩ ngôn hồ viễn tắc bất ngữ. Dĩ ngôn hồ nhĩ tắc nhi chính. Dĩ ngôn hồ thiên địa chi gian tắc bị hỹ. Dịch lớn thay! Nói về xa thì vô cùng, nói về gần thì tĩnh mà chính. Nói về trời đất thì bao trùm tất cả!.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 7 19/05/2008

Tử vi và thiên văn học hiện đại. Những vấn đề nguyên lý trong thuyết Âm Dương Ngũ hành: Người viết đã hân hạnh trình bày về sự sai lệch có tính căn đế của thuyết Âm Dương Ngũ hành trong cổ thư chữ Hán. Đồng thời chứng minh cho sự hiệu chỉnh vị trí Tốn Khôn trong Hậu thiên bát quái và liên hệ với Hà Đồ (Xin xem “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch” Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Nxb Văn Hoá Thông Tin. Tái bản 2002).

Định mệnh có thật hay không? - Phần 6 17/05/2008

Những khiếm khuyết của phương pháp luận đoán theo Tử Vi: Cũng đã có nhiều ý kiến hoài nghi tính hiệu quả của khoa Tử Vi với những lập luận có vẻ chắc chắn, góp phần hỗ trợ cho sự phản bác khoa Tử Vi về sự hoàn chỉnh của nó, trong việc dự đoán tương lai cho mỗi con người. Đã có những lập luận hoài nghi và phản bác dựa trên những cơ sở như sau:

Định mệnh có thật hay không? - Lời bạch 17/05/2008

Lời Bạch: Cuốn “Định mệnh có thật hay không?” nhằm mục đích trả lời một nghi vấn trải khắp một đời người và qua hàng thiên niên kỷ trong xã hội loài người. Mặc dù vấn đề thật không đơn giản. Nhưng chính sự không đơn giản đó lại là việc cần làm, khi mà nền khoa học hiện đại đã bắt đầu có một cái nhìn thiện cảm về nền văn hoá Đông phương vốn một thời được coi là huyền bí.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 1 17/05/2008

Định mệnh có thật hay không? Ngay từ thuở hoang sơ của nhân loại. Khi lịch sử còn là truyền thuyết. Con người đã có những cố gắng tìm kiếm những thông tin cho tương lai của cuộc đời. Nhưng tính chính xác của dự báo càng cao, con người càng bị đẩy dần đến sự khắc nghiệt của định mệnh. Hàng thiên niên kỷ đã trôi qua, nhân loại vẫn chưa tìm được câu trả lời: "Định mệnh có thật hay không?"

Định mệnh có thật hay không? - Phần 2 17/05/2008

Khả năng tiên tri và định mệnh: Trong truyện Kiều, một áng văn chương trác tuyệt của người Việt Nam, cụ Nguyễn Du đã mở đầu cho thiên trường thi bất hủ của mình bằng một cảm nhận hoài nghi cho sự tồn tại của định mệnh:

Định mệnh có thật hay không? - Phần 3 17/05/2008

Khát vọng tiên tri: Nhà tư tưởng Pháp, ông Pascal, đã có một sự so sánh rất nhân bản về thân phận con người:“ Con người chỉ là một cây sậy nhỏ bé và yếu ớt trong vũ trụ. Nhưng là một cây sậy có tư tưởng!”

Định mệnh có thật hay không? - Phần 4 17/05/2008

Hiệu quả và sự sai lệch của phương pháp bói toán.<br />Bói toán và dự đoán: Khi nói đến xem “bói”, dễ làm người ta nghĩ ngay đến một thể thức huyền bí, đang cố gắng tìm trong lời phán truyền thiêng liêng những diễn biến của cuộc đời đã được an bài. Sự nhạy cảm của những người có tiếp thu tri thức khoa học, dễ liên hệ đến tính chất mê tín dị đoan và lạc hậu của thể thức này.