Đi tìm chữ Việt cổ - 4 30/07/2008

Thử phân tích các phụ âm của bộ ký tự này: Khác hẳn văn tự một số nước, bộ ký tự này có một số lượng phụ âm tương đối nhiều: 33(Trong khi chữ quốc nhữ: 23; Chữ Pháp: 17; Chữ Anh: 24; Chữ Trung Quốc: 21; Chữ Ấn Độ: 35; Chữ Lào: 25…)Sở dĩ như vậy vì:

Đi tìm chữ Việt cổ - 5 30/07/2008

Lần theo dấu vết để tìm ra bộ ký tự nàyChúng ta đã có trong tay một bộ ký tự đặc biệt. Bộ ký tự này nằm rải rác trong một vùng rộng lớn ở Giao Chỉ, Cửu Chân và đặc biệt trong khu vực cư trú tương đối ổn định hàng vạn năm của người Lạc Việt.

Đi tìm chữ Việt cổ - 3 29/07/2008

Giải mã: Thử phân tích các nguyên âm của bộ ký tự này. A/ Cách sắp xếp vị trí: Khác hẳn văn tự các nước khác, nguyên âm của bộ ký tự này, theo giới thiệu được xếp ở cả 4 phía của phụ âm (tứ bảng phụ họa). Nhưng, nếu kết hợp với việc nghiên cứu các tài liệu khác, ta thấy có tới 6 cách sắp xếp. 

Đi tìm chữ Việt cổ (Bản dự thảo lần thứ nhất để xin ý kiến) 28/07/2008

Tác giả Đỗ Văn Xuyền(Khánh Hoài.)Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Việt Trì. Phó ban chỉ đạo đề án “Nghiên cứu thấm định và phục hồi các di tích của cố đô Văn Lang”. Chủ nhiệm đề tài Chữ Việt cổ (trong nhóm nghiên cứu thời tiền sử thuộc trung tâm Văn hóa Người cao tuổi Việt Nam).

Đi tìm chữ Việt cổ - 1 28/07/2008

Trên đường tìm kiếm: Dấu tích chữ Việt cổ dạng tượng thanh - Loại ký tự đã có chữ cái ghép vần – Tìm thấy ở vùng Giao Chỉ cửu chânĐây là loại chữ, ta tìm thấy ở nhiều nơi, đặc biệt là vùng Tây Bắc, trong khoảng thời gian hàng nghìn năm và trên nhiều chất liệu: Đồ đá, đồ gốm, đồ đồng và cả trên mặt giấy.

Đi tìm chữ Việt cổ - 2 28/07/2008

Lựa chọn: Cuộc khai quật của bà Colani - một học giả Pháp ở Viễn Đông Bác cổ năm 1923, với việc phát hiện ra nền văn hóa Hòa Bình đã làm chấn động dư luận quốc tế. Năm 1932, Hội nghị bàn về thời tiền sử ở Viễn Đông, họp tại Hà Nội đã khẳng định “Việt Nam là cái nôi văn minh của nhân loại”. Sau này, qua quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học nước ngoài như: Trương Quang Trực (Trung  Quốc), Vavilov (Nga), Solheim (Mỹ)… bổ sung thêm, đại ý: “Nền văn minh của Việt Nam, trước Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ tới cả n

Chữ Nôm và cổ văn Việt Nam 10/07/2008

Chữ Nôm xuất hiện: Các cụ ta gọi là chữ Nôm, có nghĩa là chữ của người phía Nam, khác với chữ ở phía Bắc, chữ Hán của Trung Quốc, tương tự như gọi thuốc herbal của Trung Quốc là thuốc Bắc, gọi thuốc cổ truyền Việt là thuốc Nam. Cũng từ nôm có nghĩa là đơn giản, dễ hiểu, thực thà, rõ ràng trong tính từ nôm nạ.

Văn Lang thời Hùng Vương đã từng có chữ viết riêng? 09/07/2008

Ông Xuyền và những con chữ ông khảo cứuVừa qua, nhà giáo về hưu 71 tuổi Đỗ Văn Xuyền (sinh năm 1937), hiện đang sống tại Việt Trì, sau một thời gian để công nghiên cứu đã bước đầu công bố công trình hơn 50 năm trời nghiên cứu “Giải mã chữ Việt cổ” tại Trung tâm Văn hóa Người cao tuổi Việt Nam. Để phản biện kết quả nghiên cứu của ông - một người ngoài ngành chungta.com tin rằng cần có một hội đồng chuyên gia đa ngành đánh giá và kết luận. Sơ bộ, đó là một thành quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh s

Việt Nam Trung tâm nông nghiệp lúa nước, công nghiệp đá xưa nhất thế giới 07/07/2008

Lời xác minh của tác giả : Những ý kiến trong bài nghiên cứu sau đây hoàn toàn khách quan dựa trên những tài liệu lịch sử và khảo cổ Việt Nam, Trung Hoa, Pháp, Hoa Kỳ và Liên Xô chúng tôi không hề đưa ra một sự kiện lịch sử chủ quan nào có thể làm hại đến uy danh văn hóa của một quốc gia nào khác. Chúng tôi chỉ vì sự thât của lịch sử dân tộc và nhân loại. Nếu có điều gì bất như ý đối vơi cá nhân hay quốc gia nào, kính mong quý vị học giả thông cảm, chúng tôi xin đa tạ.

Tương quan giữa Truyện Kiều và Kinh Dịch 24/05/2008

Từ trước đến nay nói đến Truyện Kiều các nhà nghiên cứu thường chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa Truyện Kiều và Phật Giáo, Nho Giáo, Lão Giáo chứ chưa ai đá động đến mối liên hệ sâu xa giữa Truyện Kiều và Kinh Dịch. Sự thực ma lực của Kinh Dịch chi phối khá sâu sắc đối với Truyện Kiều.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 21 21/05/2008

Hà Đồ và Chu Dịch: Trong Chu Dịch, Hà đồ chỉ xuất hiện một cách rất mơ hồ, có vẻ như thoáng qua trong một câu của Hệ Từ: ”Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chí”. Từ khi Nho học trở thành phổ biến trong văn minh Hoa Hạ thì trong các bản văn chữ Hán – Hà đồ cũng chẳng liên quan đến Chu Dịch. Hàng ngàn năm nay theo sách cổ chữ Hán thì Hà Đồ liên quan đến Hy Dịch “Phục Hy tắc Hà đồ hoạch quái” còn Chu Dịch (Vốn được hiểu theo nghĩa Dịch của nhà Chu) thì liên quan đến Lạc Thư. Tất cả những ai đã xem qua v

Định mệnh có thật hay không? - Phần 22 21/05/2008

Sự khởi nguyên của vũ trụ: Sự khởi nguyên của vũ trụ cho đến ngày nay, đối với khoa học hiện đại mới chỉ là những giả thuyết khoa học chưa hoàn chỉnh. Kể cả thuyết Bigbang – một giả thuyết về sự hình thành vũ trụ được coi là có khả năng lý giải khá nhiều hiện tượng vũ trụ hiện nay – nhưng các nhà khoa học hàng đầu cũng phải thừa nhận những lỗ hổng mà thuyết Bigbang không thể lý giải được.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 23 21/05/2008

“Sự chưa hoàn chỉnh của thuyết bigbang. Tất cả những hiện tượng quan sát được liên quan đến thuyết Bigbang phải được giải thích bằng một nguyên nhân khác”.Chúng ta bắt đầu quán xét những vấn đề liên quan đến học thuyết này.

Định mệnh có thật hay không? - Phần 24 21/05/2008

Thượng đế và khoa học (*). Sự sai lầm trong lý giải hiện tượng: Ngay từ lời giới thiệu của cuốn sách – được viết rất suất sắc về văn chương – đã tóm lược và nêu bật chủ đề cũng như nội dung của cuốn sách trong một trang rất ngắn. Bạn đọc có thể xem toàn bộ lời giới thiệu của nhà xuất bản Grasset được trích dẫn sau đây: