Khoa học và tiên tri (phần 1) 05/04/2008

I - Khoa học là gì? Phật giáo nói đến Tam bảo: Có Phật có Pháp làm gì khi không có Tăng chúng. Tương tự như vậy ta có thể định nghĩa Khoa học chính là toàn thể cộng đồng khoa học gia cùng khối lượng tri thức khoa học đã tích lũy cũng như toàn thể các hệ thống phương pháp và phương tiện (cơ sở nghiên cứu, trang thiết bị, vật liệu...) nghiên cứu để nhận thức thực tại, nhận thức vũ trụ.

Khoa học và tiên tri (phần 2) 05/04/2008

Thuật tiên tri: Những đặc điểm của „khoa học chính thống“ trình bầy trong Phần I bài viết này thực ra không có gì mới vì chúng chỉ là kết quả tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu về lịch sử khoa học hoặc triết học khoa học tự nhiên. Trọng tâm của phần I là dựa vào những đặc điểm quen thuộc đó để nêu rõ lý do tại sao khoa học chính thống với hệ thống phương pháp của nó không muốn và không thể là một phương tiện tiên tri với thuật ngữ „tiên tri “ theo đúng ý nghĩa.

Khoa học và tiên tri phần 2 (tiếp theo) 05/04/2008

Thuật tiên tri (tiếp theo): Tự nhiên đặt ra trước con người vô số hiện tượng không thể (hoặc chưa thể) giải thích bởi các ngành khoa học. Về nguyên tắc, cho đến nay chưa có cách nào tiếp cận một cách chủ động và có kiểm tra vùng trải nghiệm chủ quan của con người. Các khoa học như Tâm lý học, Tâm lý bệnh học, Tâm lý trị liệu... và những môn học nào liên quan đến tâm lý đều ít nhiều có một chân đứng trong vùng tranh tối tranh sáng này.

Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp (Phần 1) 03/04/2008

Vấn đề cội nguồn văn hóa Việt Nam rất quan trọng. Nhiều vị đã mất cả đời người truy tìm, trong đó có LM Kim Định ... Tiếc rằng văn bản lịch sử rất mơ hồ, dữ kiện khảo cổ không có bao nhiêu... đồng thời các tài liệu Trung Hoa thì phức tạp và méo mó... nên phải rất thận trọng khi tìm về nguồn và không để cho tình cảm chi phối lý trí làm lệch lạc kết quả. 

Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp (Phần 2) 03/04/2008

1. Tổng quát: Từ phần 1, với một cách phân tích đơn giản ta thấy là 12 con giáp liên hệ đến cách gọi tên con vật trong tiếng Việt qua 3 chi Mão/Mẹo/mèo, Ngọ/ngựa và Tý/Tử/chuột. Các phần đầu 1, 2 có mục đích là giới thiệu tổng quát về tên 12 con giáp và đặt nền tảng cho các phần sau chi tiết hơn (phần 3 về sau bàn về tên mỗi con giáp). Người viết cố tránh dùng các thuật ngữ để cho dễ đọc và dễ cảm nhận hơn.

Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp (Phần 3) 03/04/2008

1. Giới thiệu tổng quát: Từ các bài viết trước ta đã thấy một số liên hệ sơ lược của tên 12 con giáp như Tý/Tử/chuột, Ngọ/ngựa, Mão/Mẹo/mèo, Dần/*kian/kễnh (cọp), Thân/Khon/khọn (khỉ), Sửu/*ch-lư/klu/tlu (trâu). Phần này sẽ tóm tắt các tương quan còn lại giữa tên 12 con giáp và tên gọi các con vật trong tiếng Việt, Việt Cổ. Một lần nữa, nguời viết sẽ tránh dùng các thuật ngữ để bài viết dễ đọc và dễ cảm thông hơn.

Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp (Phần 4) 03/04/2008

"Mão/Mẹo/mèo"Các bài viết trước (phần 1, 2, 3) cho tóm tắt các liên hệ của tên 12 con giáp đến tên gọi các con vật trong tiếng Việt - sự tương đồng này rất dễ nhận ra từ Mão/Mẹo/mèo, Ngọ/ngựa cho đến những tiếng Việt Cổ hơn như Dần-kễnh, Thân-khôn/khọn … mà ta phải dựa trên cách thành lập chữ Hán để tìm ra. Từ bài này (phần 4 trở đi) sẽ đi vào chi tiết từng tên mỗi chi một, hi vọng sẽ cởi bỏ các lớp bụi thời gian và không gian sau bao ngàn năm để chứng tỏ rằng 12 tên con giáp rất gần với tiếng Việ

Ý nghĩa những hình vẽ trên bề mặt trống đồng Ngọc Lũ (phần 1) 02/04/2008

Tìm hiểu ý nghĩa những hình vẽ trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Lời nói đầu: Theo sự phân loại của Hê-gơ, và bản tổng kê của các nhà khảo cổ tại miền Bắc, trong sách Thời Đại Đồng Thau, những trống đồng loại 1 phát hiện ở Việt Nam khoảng trên 70 chiếc. Số lượng tìm thấy đã hơn bất cứ một miền nào khác. Mặc dầu tướng Mã Viện đời Đông Hán khi qua đánh Giao Chỉ, đã tịch thu không biết bao nhiêu trống nữa, để đúc con ngựa kiểu mà chơi, và đúc cái cột đồng khắc chữ “Đồng Trụ chiết Giao Chỉ diệt“.

Ý nghĩa những hình vẽ trên bề mặt trống đồng Ngọc Lũ (phần 2) 02/04/2008

Sửa soạn hội hè: Người ta phải sửa soạn từ trước ngày Đông chí, bằng cách giã gạo để ủ lên men làm rượu, hoặc để làm bánh, nấu xôi. Hình hai người giã chày đứng trong một cái cối ở trước hai nhà đông chí và hạ chí nói về việc ấy. Nhưng cảnh giã gạo bên hạ chí có vẻ thong thả, người đàn ông chếch một chân đạp vào chân cối.<br />

Việt Dịch trên bãi đá cổ Sapa 02/04/2008

Giá trị của bãi đá cổ Sapa nằm ở chính nội dung những hình vẽ của nó. Nếu không có nội dung này thì giá trị của nó sẽ chỉ là ....đá như mọi hòn đá khác trên thế gian.