Phát hiện tấm bia đá cổ nhất Việt Nam 06/12/2013

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh Lê Viết Nga cho biết: Bắc Ninh vừa phát hiện tấm bia đá có niên đại từ năm 314 đến năm 450 tại thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Đây được coi là tấm bia đá cổ nhất Việt Nam đã được phát hiện đến thời điểm này. Hiện Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện công tác trưng bày.

Chữ Nòng Nọc trên gốm cổ Peru và chữ Nòng Nọc trên Trống Đồng Đông Sơn 04/03/2011

Đối chiếu một vài chữ Nòng Nọc trên gốm cổ Peru và trên Trống Đồng Đông Sơn Việt Nam

Chữ Nòng Nọc - Phần 3 03/03/2011

Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết Nòng Nọc

Chữ Nòng Nọc - Phần 2 03/03/2011

Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết Nòng Nọc

Chữ Nòng Nọc - Phần 4 03/03/2011

Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết Nòng Nọc

Chữ Nòng Nọc - Phần 5 03/03/2011

Ngữ Pháp (Grammar) Của Chữ Viết Nòng Nọc

Chữ Nòng Nọc - Phần 1 01/03/2011

Phần 1 : Khái quát về chữ Nòng Nọc

Ngôn Ngữ Việt Nam 23/02/2011

Qui tắc tạo từ của tiếng Việt (QT). 1.Qui tắc Vo ( qui tắc 1): Đưa từ đa âm tiết (của ngôn ngữ chắp dính) vào trong cái Vò của Việt gọi là Vò Việt là một cái “Nôi khái niệm” để vo tròn như vo gạo trong cái rá, từ đa âm tiết sẽ bị rụng những phụ tố đầu đuôi để chỉ còn mỗi cái “Lõi” thành một “ Lời” là một Từ đơn âm tiết.

Vết tích liên hệ long-rồng và sông qua ngôn ngữ 23/02/2011

Nguyễn Cung Thông Nghiên cứu tham khảo

Chữ Kiếm trong thanh Gươm của Việt Vương Câu Tiễn 23/02/2011

- Là bài Viết Khảo Cứu Hán-Nôm. - Là bài viết chứng minh chữ Nôm có trước.- Chứng minh tiếng Việt là chủ thể tạo nên Hán ngữ.(*Phát biểu khẳng định của nhà văn Hà Văn Thùy).

Thời giờ 23/02/2011

Ngày xưa cách nay 400 năm, người Việt gọi cái Thời phải sống chung với lắm cái gian là “Thời Gian”...

Mèo trong ca dao Việt 08/02/2011

Khi nói đến Mèo, hầu hết người Việt thường lại nhớ đến bốn câu ca dao bất hủ sau đây: “Con mèo mà trèo cây cauHỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhàChú chuột đi chợ Đồng xa Mua mắm mua muối giỗ cha con mèo”.

Mã số DNA của Tổ Hùng Vương 12/01/2011

Để hiểu rõ truyền thuyết, huyền sử và cổ sử Việt ta hãy thử đi tìm mã số DNA hay mã số di truyền học (genetic code) của Hùng Vương. Muốn thế trước hết ta phải đi tìm bản thể của Hùng Vương dựa trên DNA. Bản thể phải dựa vào “tế bào gốc” của các Tổ Hùng tức là ta phải dựa vào tế bào cuống nhau, tế bào màng nhau, tế bào bọc con của Hùng Vương. 

Bàn về truyền thuyết "ngày tận thế" 22/12/2010

KNTL - Từ hàng ngàn năm nay đã có nhiều người quan tâm tìm hiểu thực chất của truyền thuyết “ngày tận thế”. Sau đây là một bài khảo cứu khá đầy đủ về vấn đề đó của tác giả Nguyễn Văn Thọ, cõ lẽ đã được viết trước năm 2000. Một số ý tưởng của tác giả phù hợp với nội dung thơ văn linh cảm. 

Nghĩa chữ 02/12/2010

Trong tiếng Việt, từ KẺ là để chỉ một con người. Đó là một từ trân trọng, nên tầng lớp được trân trọng nhất trong xã hội , từ xưa đến nay người Việt vẫn gọi là Kẻ Sĩ. Các làng Việt xưa đều có tên bằng chữ Kẻ đầu, như Kẻ La là nơi những người dệt lụa, Kẻ Ngói là làng những người làm ngói, Kẻ Bún là làng những người làm bún, Kẻ Bộng là nơi những người làm nồi đất.

Ngôn ngữ Bách Việt là Nôm na 24/08/2010

Các nhà khoa học Trung Quốc khi nghiên cứu về ngôn ngữ của dân tộc Bách Việt đã nhận định rằng Bách Việt ngữ là ngôn ngữ dính 黏著語 (chứ không phải ngôn ngữ chắp dính), nó là “đơn âm thành nghĩa” tức nói ra một tiếng là mang một nghĩa rõ ràng, không giống như Hán Ngữ (Hán ngữ thường là hai âm tiết ghép với nhau mới cho ra một nghĩa), về Bách Việt ngữ cổ , khi dịch một âm tiết Việt thành Hán ngữ thường phải dịch thành hai chữ Hán.