Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - Phụ chương - 1 06/06/2008

Phụ chương: Một nhận định khác về truyền thuyết Nhất Dạ Trạch và những vấn đề liên quan. Về nội dung Truyền thuyết Đầm Nhất Dạ cũng có vài ý kiến khác hẳn nhau và khác với nhận định của người viết. Hầu hết những ý kiến đó – theo cái nhìn của người viết – mang tính khiên cưỡng và chủ quan. Nhưng có nhận định của ông Lê Mạnh Thát rất đáng chú ý vì được minh chứng với nhiều tư liệu liên quan. Vì vậy, để bạn đọc tiện tham khảo và so sánh với nhận định của người viết, xin trình bày đoạn sau đây được trích dẫn tr

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - Phụ chương - 2 06/06/2008

@ Về núi Quỳnh Viên: Ông cho rằng núi Quỳnh Viên ở vùng biển trước cửa Sót của Việt Nam giáp giới Thanh Hoá – Nghệ An. Nhưng chính trong bản văn của truyện đã nói rõ Chử Đồng Tử lênh đênh hải ngoại thì không thể đi đến cửa Sót đã gặp ngay núi Quỳnh Viên.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI 03/06/2008

Chương VI:Sự tích Đầm Nhất Dạ. Sự hình thành tín ngưỡng và y phục của người Lạc Việt. Vấn đề nội dung truyền thuyết “ Đầm Nhất Dạ“: Truyền thuyết Đầm Nhất Dạ nói về một trong bốn vị thần hộ quốc vào hàng bất tử trong thần thoại Việt Nam. Bốn vị thần đó là: Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Tản Viên Sơn Thánh và Công chúa Liễu Hạnh. Trừ Công chúa Liễu Hạnh thì ba vị thần bất tử đều là nam thần và có nguồn gốc từ thời Hùng Vương.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III 02/06/2008

Chương III: Truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương. Sự thu hẹp lãnh thổ Văn lang Truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương chống giặc Ân, ghi nhận sự kiện xảy ra vào cuối thời Hùng Vương thứ VI. Sử cũ vẫn cho rằng giặc Ân trong truyền thuyết chính là nhà Ân Thương thuộc cổ sử Trung Hoa (1766 - 1122 tr.CN). Nhưng theo quan niệm mới cho rằng: Thời Hùng Vương chỉ tồn tại hơn 300 năm. Vào thời điểm đó, nhà Ân Thương đã kết thúc từ lâu.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 1 02/06/2008

Sự tiếp thu thuyết Âm Dương ngũ hành của văn minh Trung Hoa từ văn minh Văn Lang: Như phần trên đã trình bày, một bộ phận các tộc Việt thuộc văn minh Văn Lang không kịp tản cư, không thể tản cư hoặc không thể tự nổi dậy, đã ở lại vùng đất bị chiếm đóng (đương nhiên những vùng này phải ở Bắc Văn Lang, Nam sông Dương Tử, giáp giới Ân Thương). Do đo, hệ thống vũ trụ quan Âm Dương Ngũ hành và sự ứng dụng đã có từ trước thời Hùng Vương thứ VI phải có ở những vùng đất bị chiếm, mặc dù phần tinh hoa của nó vẫn thu

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 2 02/06/2008

Tổ chức xã hội thời Hùng Vương: Truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên” ghi nhận: Khi vị vua đầu lên ngôi lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, chia các em ra cai trị. Vậy Hùng Vương là gì?Theo cuốn Thế thứ các triều đại vua Việt Nam (sách đã dẫn) thì:

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 3 02/06/2008

Sự phân công lao động xã hội và khả năng sử dụng tiền tệ trong xã hội Văn Lang: Truyền thuyết đã nói đến những yêu cầu của Phù Đổng Thiên Vương về chiến cụ của ngài. Những chiến cụ này, truyền thuyết cũng ghi nhận là do nhà vua đem từ nơi khác đến, chứ không phải sản xuất tại chỗ. Điều này chứng tỏ rằng: để phục vụ cho nhu cầu sử dụng công cụ bằng kim loại - dù cho đó là kim loại đồng - thời Hùng Vương đã có sự phân công lao động xã hội.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IV 02/06/2008

Chương IV: Truyền thuyết Trầu Cau. “Miếng trầu là đầu câu chuyện” (Thành ngữ Việt Nam). Huyền thoại Trầu Cau và nền văn hiến thời Hùng Vương: Tất cả các truyền thuyết liên quan đến lịch sử thời Hùng đều bắt đầu bằng câu: “Vào thời Hùng Vương thứ...” hoặc trong cốt truyện đều nhắc tới sự hiện diện của vua Hùng. “Truyền thuyết Trầu Cau” thuộc vào loại thứ hai (Trừ “Trương Chi”, “Thạch Sanh” thuộc về văn học thời Hùng, không phải truyền thuyết lịch sư, nên không có sự hiện diện của vua Hùng).                 

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IV - 1 02/06/2008

Trầu Cau và lãnh thổ Văn Lang: Từ việc sử dụng trầu cau như một nghi lễ trong quan hệ xã hội đến thói quen ăn trầu của cả một dân tộc, thì phải được định hình qua hàng thiên niên kỷ (trong “Việt sử lược” ghi nhận việc bỏ thuế trầu cau vào thời Ly, đã chứng tỏ việc sử dụng trầu cau rất phổ biến). Thói quen ăn trầu này còn phổ biến ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là ở Đài Loan hiện nay mà vị trí vĩ tuyến ở gần Động Đình Hồ. Sách “Lĩnh Ngoại Đại Đáp” của Chu Khứ Phi người đầu đời Tống soạn vào thế kỷ 12 chép r

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương V 02/06/2008

Chương V: Sự tích Dưa Hấu. Vần đề nội dung của “Sự tích Dưa Hấu”: Truyền thuyết về “Quả Dưa Hấu” khác hẳn “Sự tích Trầu Cau” và “Bánh Chưng bánh Dầy”, ở sự tương quan giữa những di vật văn hóa truyền thống với nội dung của truyền thuyết. Trong truyền thuyết Trầu Cau thì miếng trầu, quả cau là di sản văn hoá tồn tại trên thực tế, biện minh cho phần huyền thoại của truyền thuyết.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương II 30/05/2008

Lạc thư – Hà đồ. Tiền đề của khoa Thiên văn học thời Hùng Vương: Nếu thuyết Âm Dương Ngũ hành chỉ giới hạn ở việc giải thích sự hình thành vũ trụ, thì dù đó là một sự lý giải hợp lý cũng khó có thể tồn tại với thời gian gần 4000 năm, nếu tính từ Hùng Vương thứ VI. Do đó, thuyết Âm Dương Ngũ hành phải chứng tỏ khả năng ứng dụng của nó trong mọi lĩnh vực liên quan đến đời sống con người; ít nhất trong thời kỳ mà con người chưa quan tâm đến bản nguyên của vũ trụ bằng những nhu cầu phục vụ cho cuộc sống ngắn ng

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương II - 1 30/05/2008

Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” – Sự khẳng định nguồn gốc của thuyết Âm Dương ngũ hành và Lạc thư – Hà đồ: Truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên” là truyền thuyết lịch sử đầu tiên trong cụm truyền thuyết lịch sử thời Hùng Vương. Ngoài ý nghĩa trực tiếp nhắc đến lịch sử giai đoạn đầu lập quốc của dân tộc Việt, thì trong truyền thuyết này còn hàm chứa những mật ngữ ghi nhận cội nguồn và lý giải sự huyền bí của nền văn hoá Đông phương. Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” đã ghi nhận:

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương II - 2 30/05/2008

Sự sai lệch giữa độ số Ngũ hành trên Hà Đồ và độ số Cục trong Tử vi đẩu số. Một yếu tố củng cố thêm giả thuyết cho rằng: Trần Đoàn lão tổ không phải là tác giả của Tử vi và từ đó chứng tỏ sự phát hiện rời rạc những phương pháp ứng dụng thuộc phạm trù của thuyết Âm Dương Ngũ hành. Đó là sự sai lệch về hành theo độ số của Cục trong Tử vi đẩu số so với Hà đồ. Đây là một yếu tố sai lệch rất căn bản, ít nhất cho những người có số cục thuộc Thủy và Hỏa.

Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương I - 1 28/05/2008

Sự mâu thuẫn trong truyền thuyết và thư tịch cổ Trung Hoa về thuyết Âm Dương ngũ hành. Sự mâu thuẫn về thời điểm xuất xứ: Theo Lý học Trung Hoa phát triển từ đời Hán về sau thì thể bản nguyên của vũ trụ là Thái Cực; Thái Cực sinh Lưỡng Nghi là Âm Dương; Âm Dương sinh Bát Quái.