Hào khí Đông A: Tản mạn hồi cứu Trần Hữu Lượng & Chu Nguyên Chương tranh hùng (qua Linh Khu Đồ)

Ngày đăng: 05/10/2012 00:00:00

I.Từ dã sử võ hiệp đến chính trị lịch sử:

1.1- Từ dã sử võ hiệp Trung Hoa:

Học giả - sử gia Trần Trọng Kim (1882 – 1953) khi đề cập việc giao thiệp chính trị của nước ta (thời gian vua Trần Dụ Tông: 1341 – 1369) với nước Tàu:

-bấy giờ ở bên Tàu, nhà Nguyên đã suy, trong nước rối loạn, có bọn Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, Chu Nguyên Chương khởi binh đánh phá. Chu Nguyên Chương dấy binh ở đất Từ Châu (tỉnh An Huy) chiếm giữ thành Kim Lăng, rồi trong 15 năm dứt được nhà Nguyên, dẹp yên thiên hạ …

(Việt Nam Sử Lược – NXB. Tổng Hợp Tp.HCM – 2005)

Câu chuyện tranh hùng của các nhân vật lịch sử Trung Hoa nói trên, đã được nhà văn Kim Dung (người Hồng Kông – TQ) viết thành tiểu thuyết võ hiệp dã sử “Cô gái Đồ Long” khá nổi tiếng. Bạn đọc người Việt chúng ta (khi đọc các bản dịch Việt ngữ cuốn truyện này) đều chú ý tới nhân vật Trần Hữu Lượng – thủ lĩnh hệ thống Cái Bang – khởi xướng cuộc nổi dậy của dân nghèo chống lại nhà nước Đại Nguyên (tộc người Mông Cổ cai trị nước Trung Hoa), đồng thời cũng là đại kình địch của lực lượng Bạch Liên giáo (chủ trương phục hồi nhà Tống, giải phóng ách cai trị của nhà Nguyên – Mông Cổ) do chủ soái Chu Đức Dụ tức Chu Nguyên Chương cầm đầu. Trần Hữu Lượng (THL) dưới bút pháp tác giả Kim Dung, có tài năng hiếm lạ:

- lúc còn tuổi ấu nhi, chỉ nghe lén Trương Tam Phong đọc khẩu quyết “Chân Kinh” tại chùa Thiếu Lâm, mà cậu bé THL đã “thuộc nằm lòng” toàn bộ nội dung “bí kíp Chân Kinh” (nghĩa là có trí nhớ siêu việt như thần đồng Lê Quí Đôn thời hậu Lê – thế kỷ 18 ở nước ta)

- đến khi vào tuổi thanh niên, THL đã toả sáng tinh thần ham học hỏi, mạnh dạn tiếp cận nhiều cao thủ võ lâm (như dâm tăng Thành Khôn, quái hiệp khiếm thị Tạ Tốn …) để cầu học thêm võ nghệ bậc cao của các kỳ nhân trong thiên hạ …

1.2- Đến chính sử Đại Việt:

Hai bộ sách lịch sử có uy tín và lâu đời của nước ta:

- bộ “Đại Việt sử ký toàn thư” của Lê Văn Hưu (đời Trần thế kỷ 13), Ngô Sỹ Liên (thế kỷ 15 đời Lê …(1))

- bộ “Việt sử tiêu án” của Ngô Thời Sỹ thời hậu Lê (2)

là khá rõ ràng về nhân thân – lý lịch của “nhân vật có thật” trong lịch sử: Trần Hữu Lượng (THL). Vậy THL là ai ?

II. Nhân thân lịch sử Trần Hữu Lượng:

Theo “Đại Việt sử ký toàn thư” ghi:

- Giáp Ngọ năm thứ 14 (1354), Nguyên Chí Chính năm thứ 14. Mùa Xuân tháng 2, quan trấn giữ biên giới phía bắc cho chạy trạm tâu việc: Trần Hữu Lượng nước Nguyên dấy binh, sai sứ sang xin hoà thân (Trần Hữu Lượng là con Trần ích Tắc).

Theo “Việt sử tiêu án” ghi:

- Trần Hữu Lượng khởi binh ở Giang Châu, sai sứ giả sang nước ta xin hoà (Hữu Lượng là con của Ích Tắc, cuối đời Nguyên cùng vua Minh Thái Tổ khởi binh). Ngoài ra các sách “Đại Nam thực lục” “Đại Việt sử ký bản kỷ” cũng cho biết: THL là con Trần Ích Tắc.

Theo tài liệu “Trần Triều thế phổ”, người Việt chúng ta đều đã biết:

* vua Thái Tông Trần Cảnh có 3 con trai với Chiêu Thánh hoàng hậu là Trần Quốc Khang, Trần Quang Hoảng (tức là vua Trần Thánh Tông), Trần Quang Khải; và có thêm 2 con trai khác (với hai bà phi) là Trần Ích Tắc và Trần Nhật Duật. Vậy Trần Ích tắc là hoàng đệ của vua Trần Thánh Tông (1258 – 1278)

* Người anh ruột Thái Tông Trần Cảnh là ông Trần Liễu có hai con trai: Trần Quốc Doãn và Trần Quốc Tuấn (tức Hưng Đạo Vương).

Như vậy: Trần Hưng ĐạoTrần Ích Tắc là anh em thúc bá; do đó ta suy ra ngay phả hệ: Trần Hữu Lượng là cháu gọi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bằng BÁC (họ bên nội của dòng dõi Đông A nhà Trần Việt Nam)

Sử gia – học giả Trần Trọng Kim ghi trong “Việt Nam sử lược” như sau:

- “hoàng đệ Trần Ích Tắc là một người hay chữ trong nước lúc ấy, mở học đường để những người văn sĩ học tập. Danh nho Mạc Đỉnh Chi cũng học ở trường ấy ra …” (trang 121 – VNSL)

- “bọn hoàng tộc là Trần ích Tắc, Trần Tú Viên … đều ra hàng Thoát Hoan cả. Chỉ có Hưng Đạo Vương phụng xa giá đi, trèo non vượt bể, trải gió dầm mưa, thế lực tuy cùng, nhưng vẫn bền vững một lòng tìm kế đánh giặc …” (trang 136 – VNSL); sự việc xảy ra năm 1284 khi quân nhà Nguyên vây hãm Thăng Long).- “Vua nhà Nguyên nghe lời, cho quân sĩ nghỉ vài tháng: Còn Trần Ích Tắc đã theo Thoát Hoan về Tàu, thì cho ra ở Ngọc Châu”

(trang 143 – VNSL; sự việc xảy ra năm 1285 trước khi Thoát Hoan sang đánh nước ta lần thứ hai – 1287)

Từ các chi tiết đã dẫn ở trên, chúng ta đã có thể biết thêm: Chiêu quốc Vương Trần ích Tắc theo phò nhà Nguyên và dời khỏi nước Đại Việt từ năm 1287 đời vua Trần Nhân Tông ông sống lưu vong và trở thành công dân nước Trung Hoa từ đời vua Nguyên Thành Tông (khi Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt qua đời) và được cấp ruộng ở vùng Hán Dương, làm chức Bình Chương tỉnh Hồ Quảng, thọ 76 tuổi (3). Như vậy: Trần Hữu Lượng là người Hoa gốc Việt Nam, mang dòng máu “Đông A hào kiệt”hậu duệ của những danh tướng Việt Nam đời Trần (Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản …), nên mới đủ bản lãnh “tranh bá đồ vương” với Chu Nguyên Chương (tức Chu Đức Dụ) người Hoa bản địa gốc nông dân tỉnh An Huy (TQ), tuy cả hai người này đều nhằm mục đích chung: giải phóng nước Trung Hoa thoát khỏi ách đô hộ của tộc người Mông Cổ.

III. Linh khu đồ của hai nhân vật nổi dậy chống nhà Nguyên:

3.1- Trong các nhóm nổi dậy kháng Nguyên vào hậu bán thế kỷ 14 ở Trung Hoa, chỉ có ba lực lượng đáng kể:

3.1.1- Chu Nguyên Chương phò vua nhà Tống (Tiểu Minh Vương) đóng đô ở Hào Châu, tự xưng là Ngô Vương phía tây đất Ngô (sau này ám sát vua Tống – 1366, sáng lập ra nhà Minh).

3.1.2- Trương Sĩ Thành, tự xưng là Chu đế, đóng đô ở vùng phía đông đất Ngô.

3.1.3- Trần Hữu Lượng tự xưng là Hán Đế ở đất Giang Sở. Tuy ba nhóm nổi dậy đều chống phá lật đổ nhà Đại Nguyên Mông Cổ, thực sự họ lại tranh chấp – tiêu diệt lẫn nhau, để dành quyền cai trị nước Trung Hoa đáng kể nhất là lực lượng quân sự to lớn của Trần Hữu Lượng và của Chu Nguyên Chương. Lịch sử Trung Hoa cho biết thêm nhân thân của hai nhân vật:

* Chu Đức Dụ (tức Chu Nguyên Chương) sinh ở Hào Châu tỉnh an Huy (TQ) thuộc giới nông dân nghèo, sớm mồ côi cha mẹ, tuổi ấu thơ đi tu ở Hoàng giác tự, tuổi thanh niên gia nhập hàng ngũ kháng Nguyên của môn phái Bạch liên giáo …

* Trần Hữu Lượng sinh ở Miễn Dương tỉnh Hồ Bắc (TQ), thuộc giới người làm nghề chài lưới (xin lưu ý: ông tổ các vua Trần nước ta, là ông Trần Lý cũng xuất thân làm nghề đánh cá ở tỉnh Nam Định – Việt Nam); nhà văn Kim Dung (tác giả nhiều bộ sách võ hiệp nổi tiếng ở Hồng Kông – TQ) đã mô tả THL là mẫu người “đặc sắc hiếm có” (như cách đúc kết của nhà nghiên cứu y – sử TS.BS Bùi Minh Đức – California):

- Thông minh, có chí ham học, khôn ngoan giảo quyệt, mưu mô, nhiều tham vọng nhưng lại là người chỉ huy giỏi … (4). Nhưng theo nhận xét riêng của người viết: những đặc sắc hiếm có vừa nêu là thiên hướng chỉ CNC nhiều hơn (khi thẩm định bằng LKĐ)

3.2- Linh khu đồ của THL&CNC

Khá nhiều tài liệu nghiên cứu “Tử Vi đẩu số” về các nhân vật lịch sử được lưu truyền đến bây giờ (như Đông A di sự, Tử vi nghiệm lý, Gia phổ huyền thư dòng họ Lê Lã …) đã cho biết các “thông số thời gian” để lập được linh khu đồ (LKĐ):

- Chu Nguyên Chương (5) sinh năm Mậu Thìn (1328) ngày 21 tháng 10 âl giờ Mùi – Mệnh Mộc, cục Thổ, thân cư Phúc)

- Trần Hữu Lượng (6) sinh năm Nhâm Tuất (1322) ngày 26 tháng 9 âl giờ Tý – Mệnh Thuỷ, cục Kim, Thân cư Mệnh)

IV. Nhận dạng thắng – thua tranh hùng giữa CNC & THL:

Nhóm nghiên cứu hậu TL phát hiện một lý thú đầu tiên, là cấu trúc 14 dữ kiện VIP của LKĐ CNC & LKĐ THL hoàn toàn giống như nhau, chỉ khác ở các dữ kiện chi tiết (để biết tại sao THL thất bại trước CNC):

4.1- dạng thức của CNC là “Sát Phá Tham” ở tam giác địa chi Thân Tý Thìn; còn dạng thức của THL là “Tử Phủ Vũ Tướng Liêm” ở tam giác địa chi Dần Ngọ Tuất. Lời giải đáp: xem mục 2.2 và mục 2.6 trang 30 – 31 sách “biết mình – hiểu người, hài hoà cuộc sống” và trang 173 sách đã dẫn sẽ tường minh “con người thật” của CNC và THL !

4.2- Người xưa đã đúc kết kinh nghiệm:

- Mệnh tốt không bằng Thân tốt

Thân tốt không bằng phúc đức tốt

rất đúng khi nhìn vào LKĐ.CNC: thân cư Phúc ở Ngọ (thuộc dạng thức VIP : Tử Phủ Vũ Tướng Liêm: thuần âm của dữ kiện Thái Âm) hơn hẵn cung Phúc của LKĐ.THL ở Tý (dạng thức VIP: Sát Phá Tham: thuần dương của dk. Thái Dương). Nên nhớ quan điểm thuần Âm Dương của nhóm n/c hậu TL:

- Âm là tiếp thu, nhận thêm vào …

- Dương là phát tán, làm vơi bớt đi …

(xem trang 62 – 63 sách đã dẫn, hoặc sách “nghiệm lý hệ điều hành âm dương” trang 13 – 14 – 15 – 16. NXB Tổng Hợp Tp. HCM 2010)4.3- Thế “minh lộc – ám lộc” của LKĐ CNC: Hoá Lộc ở quan lộc địa chi Thân “nhị hợp” với Lộc Tồn ở phụ mẫu địa chi Tỵ, là lợi thế sáng giá; trong khi LKĐ THL: minh lộc (Hoá Lộc) và ám lộc (Lộc tồn) lại chung đụng sát phạt nhau tại Phụ mẫu: cực kỳ bất lợi (mỗi khi 2 dk này đồng cung) chưa kể nhóm sát thủ: Địa không – Địa kiếp – Kiếp sát – Thiên không – Lưu hà cũng hiện diện tại đây !

4.4- Còn luận về tư thế “chính nhân quân tử” (theo truyền thống đạo lý cổ truyền), rõ ràng LKĐ THL đẹp nhân cách hơn LKĐ CNC:

- Mệnh và an Thân cùng nằm trong tam giác Thái tuế – Quan phù – Bạch hổ gọi là vòng Thái tuế (của LKĐ THL) so sánh với Mệnh tuy nằm trong vòng Thái tuế nhưng an Thân lại nằm ở tam giác Tuế phá – Tang môn – Điếu khách, gọi là mẫu Tuế phá (của LKĐ CNC). Lời giải đáp: mục IV trang 102 – 103 – 104 sách đã dẫn, sẽ hiểu thêm: khi có tham vọng chính trị, thì phải biết “tung hoả mù” nhiều thủ đoạn để đối phương … hết biết ! Cách hành động của CNC (nói một đàng làm một ngả) hơn điểm THL ở chỗ này đây!

4.5- THL tử trận năm 45 tuổi âm lịch (1366, tại mặt trận thuỷ chiến trên hồ Thẩm Dương – Trường Giang, bị CNC dùng hoả công vây hãm) đúng vào đại vận 44 – 53 tuổi ở tam hạp cục hoả (Dần Ngọ Tuất) trong khi bản mệnh và an Thân cũng thuộc tam hạp hoả (Dần Ngọ Tuất) hoả gặp hoả! Cụ Thiên Lương sinh thời đã truyền cho con cháu một “nghiệm lý” về qui luật ngũ hành:

- mộc gặp mộc: tốt

- kim gặp kim: tốt (kim gặp hoả cục: kim khắc lúc sau)

- hoả gặp hoả: xấu (hoả gặp kim cục: hoả khắc lúc đầu)

mà LKĐ của THL lại thuộc kim cục (nên mới bước vào đại vận thái tuế, đã gặp ngay sự xấu)

- thuỷ gặp thuỷ: xấu

- thổ gặp thổ: hoà

4.6- THL lại thua điểm CNC (được báo trước từ linh khu đồ) rất hiển thị trên 2 LKĐ như sau:

- LKĐ THL: cung quan lộc bị Triệt án ngữ; cung tật ách có dk Thiên hình (mũi tên, hòn đạn) chờ sẳn

- LKĐ CNC: cung tật ách được 2 dk che chở: Tuần khôngThiên Lương; cung quan lộc lại thuộc tam giác vàng “Thân Tý Thìn” (xem lời giải đáp ở mục 4.1 trang 102 sách đã dẫn, hoặc mục 2.2 trang 30, mục 2.6 trang 31 sách đã dẫn)

4.7- Sống ở đời phải biết nghiệm lý như người Âu Châu:

“Vivre, c’est lutter” (sống ấy là tranh đấu), trong khoa “linh khu thời mệnh lý” cũng quan niệm: cung thiên di là môi trường sống luôn luôn phải bị cung mệnh chế ngự! Do đó, khi nhìn vào thân thế sự nghiệp của CNC và của THL, chúng ta thấy bản minh hoạ “sống động”:

- LKĐ CNC: cung Mệnh ở Thân Tý Thìn (tam hạp thuỷ, đồng thời cũng là tam giác vàng quí nhất trong mỗi LKĐ) là thế thượng phong thiên hạ!

Cung Thiên di ở Dần Ngọ Tuất (tam hạp hoả) luôn bị kém thế hơn, vì thuỷ chế ngự hoả!

- LKĐ THL: cung Mệnh ở Dần Ngọ Tuất (hoả)

Cung Thiên di ở Thân Tý Thìn (thuỷ) luôn luôn mạnh mẽ khắc chế cung mệnh (hoả)

THL lại thua điểm CNC quá rõ ràng!


V. Tâm tư của người viết:

Mỗi khi đọc lại 3 đoạn viết trong bộ sử ký chính thống “Đại Việt Sử Ký toàn thư” (tác giả là các sử quan Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên …) như sau:

5.1- Năm Giáp Ngọ - 1354 Trần Hữu Lượng nước Nguyên dấy binh, sai sứ sang xin hoà thân (Hữu Lượng là con Trần Ích Tắc)”

5.2- Năm Tân Sửu – 1361: “tháng 2, Minh Thái Tổ đánh Giang Châu. Trần Hữu Lượng lui giữ Vũ Xương, sai người sang ta xin quân (cứu viện). Vua không cho”

5.3- Năm Bính Ngọ - 1366: “Hán là quốc hiệu của Trần Hữu Lượng. Lượng đánh nhau với Chu Nguyên Chương ở hồ Thẩm Dương, bị chết trận. Chu Nguyên Chương đến vây Vũ Xương, con của Lượng là Trần Lý đầu hàng)

Người viết bài này không khỏi ngậm ngùi một nhánh “hào khí Đông A Việt Nam” ngày xưa bị rơi vào tình huống:

- Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương!

(thơ Nguyễn Du thế kỷ 18)

bởi vì nhân vật THL đúng là “mẫu người tài” được nhận dạng qua học thuật “linh khu thời mệnh lý” nhưng chịu số phận “có tài mà cậy chi tài; chữ tài liền với chữ tai một vần”và qua đời khi tuổi nam nhi còn nhiều tráng khí như thi hào Nguyễn Du nghiệm lý trong truyện Kiều.

Tôi cũng cảm thông con cháu tôi (hậu duệ nhà giáo TLthầy thuốc ĐS) dòng họ Lê Lã – Hưng Yên thường phàn nàn, tiếc nuối về cuộc tranh hùng bá vương này:

- Giá như “ngày xa xưa ấy” các vua nhà Trần ( Đại Việt ) chi viện quân lương tích cực cho ông Trần Hữu Lượng theo thỉnh nguyện cầu cứu của ông ấy (vì tình nghĩa họ hàng gần cận, cũng như vì đồng chủng dân tộc), thì rất có thể “người hùng hậu duệ hào khí Đông A” THL đã không thua … Chu Nguyên Chương!

Nhưng tôi (cũng như những ai đã am hiểu tinh hoa nguồn văn hoá phi vật thể “linh khu thời mệnh lý”) đều “càng thông cảm hơn” cho các vua nhà Trần thời bấy giờ (vua Trần Minh Tông, Trần Dụ Tông…) đã phải “khước từ” lời cầu viện của người bà con ruột thịt THL cũng chỉ vì “sinh mệnh tồn tại” của quốc gia Đại việt, với lý do rất dễ hiểu: giữ gìn hoà khí ngoại giao với nước Tàu đất rộng người đông, khi mà:

- Linh khu đồ sáng sủa của CNC hơn hẳn LKĐ của THL (như nhiều chi tiết đã dẫn giải ở phần IV bài viết này), bởi lẽ hoàng tộc đời nhà Trần VIỆT NAM có “chìa khoá vàng” giải mã các linh khu đồ (tức số Tử Vi cổ truyền) là cẩm thư bí truyền “Đông A di sự” nổi tiếng của dòng họ Trần; tất nhiên khi “hội chẩn” LKĐ của hai hào kiệt nêu trên, thì các vua Trần phải gạt bỏ tình riêng gia tộc (không ứng cứu THL) để sau này CNC (khi ông ta thống nhất được thiên hạ Trung Hoa) sẽ không kiếm cớ “gây khó dễ” với xứ Đại Việt của … chúng ta!


 


Đầu Thu 2012

Lê Hưng VKD

(biên khảo “Nhiếp Sinh”)

Trần thế vô thường, tư mạc vấn?

Linh khu mệnh sử: lý nhân sinh!

Hốt nhiên kiến hạc năng di trú …

Khởi cảm phân kỳ khúc nhục vinh!


 


Chú giải:

(1): Đại Việt sử ký toàn thư, nhà xuất bản khoa học xã hội – 2010 (mộc bản năm 1697)

(2): Việt sử tiêu án, bản dịch Hội VIỆT NAM nghiên cứu liên lạc văn hoá Á Châu – 1960 Sai gon

(3&4) nguồn tư liệu: Bùi Minh Đức – Lịch sử nhìn lại dưới góc độ y khoa” NXB. Văn hoá – Văn nghệ, 2012

(5) Xem LKĐ tuổi dương nam Mậu Thìn, dạng thức “Sát Phá Tham

(6) Xem LKĐ tuổi dương nam Nhâm Tuất, dạng thức “Tử Phủ Vũ Tướng Liêm

Bài viết cùng chuyên mục

Sự sụp đổ của thành Đa bang không chỉ chôn vùi sự nghiệp của vương triều Hồ, mà còn đánh dấu sự thất bại của phép dùng binh chỉ đơn thuần dựa vào quân đội, vũ khí, thành quách trong điều kiện phải...

Nhiều nhà nghiên cứu khi đánh giá việc đất nước thống nhất là sự xâm lược, thôn tính lãnh thổ, mạnh được yếu thua, cách ứng xử phong kiến mang nặng tính cục bộ mà cho rằng Đại Việt là của người...

Sau cục diện Nam – Bắc triều kết thúc, hình thành cục diện Đàng Ngoài – Đàng Trong. Như vậy, đến giai đoạn này, quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam được thực hiện ở Đàng Trong...

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giỏi thủy chiến. Điều này đã được chứng minh bằng nhiều trận thủy chiến “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử.

Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ.

Trong lịch sử cổ - trung đại Việt Nam có nhiều cuộc cải cách, đổi mới, nhưng cải cách tài chính thì chỉ có một, đó là cuộc cải cách của Trịnh Cương (1716-1729).

Cải cách hành chính của Minh Mạng diễn ra vào nửa đầu thế kỷ XIX, khi xã hội phong kiến Việt Nam đã lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

Dù thời xưa, phận đàn bà “ba chìm bảy nổi” nhưng nhiều người trong số họ vẫn vượt lên cái lẽ “nữ nhi thường tình” để gánh vác quốc gia đại sự.

Theo các sử liệu của cả Việt Nam và Trung Quốc, trong hơn 1000 năm, quân đội của Đại Việt đã hàng chục lần tấn công vào lãnh thổ láng giềng phương Bắc.

Thủy quân dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777) đã hoàn toàn làm chủ vùng biển đảo Đàng Trong, đặt nền móng xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.