Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Lời bạch

Ngày đăng: Thứ ba 27/05/2008 12:00:00 (GMT +7)

Sự phát triển của khoa học hiện đại với những đòi hỏi về tính chính xác và hợp lý của nó, đã đặt lại những vấn đề về thời Hùng Vương. Nội dung chính của cuốn sách này là: qua những truyền thuyết huyền thoại thời Hùng Vương liên quan giữa những vấn đề, hiện tượng trong văn hoá truyền thống Việt Nam và văn hoá cổ Đông Phương, để minh chứng trên cơ sở sự tương quan hợp lý giữa những vấn đề liên quan và tìm về cội nguồn một nền văn minh rực rỡ đã tồn tại trong lịch sử nhân loại. Đó chính là nền văn minh Văn Lang, cội nguồn của đất nước Việt Nam đã 5000 năm văn hiến.Trong lần xuất bản thứ I, do lần đầu tiên trình bày một luận điểm mới, lại viết về một thời thuộc về huyền sử, tư liệu và hoàn cảnh lúc bấy giờ cũng có nhiều điều thiếu thốn, bất cập; do đó có nhiều ý tưởng chưa trình bày được thấu đáo. Kể từ lần xuất bản thứ I đến nay, người viết đã hân hạnh trình bày với bạn đọc 3 cuốn sách cùng một chủ đề tìm hiểu về thời kỳ Hùng Vương, thông qua một số hiện tượng và vấn đề trong văn hoá cổ Đông phương liên quan đến văn hoá truyền thống Việt Nam. Qua quá trình tìm hiểu để hoàn thiện, minh chứng một cách nhất quán trong sự tương quan những vấn đề được đặt ra; người viết cố gắng sưu tầm tài liệu, để so sánh đối chiếu với những vấn đề và hiện tượng liên quan. Vì vậy trong lần xuất bản này, cuốn sách có sửa chữa bổ sung một số vấn đề chưa khẳng định rõ, hoặc chưa chính xác.Người viết hy vọng rằng cuốn Thời Hùng Vương qua truyền truyết và huyền thoại trong lần tái bản này, sẽ trình bày được rõ hơn, chứng tỏ tính nhất quán với sự phát triển của quan điểm xuyên suốt cho rằng:Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam là sự sống tiếp tục của một nền văn hiến rực rỡ từ trong cổ sử . Đó là nền văn hiến bắt đầu từ gần 5000 năm trước, tính từ triều đại của các vua Hùng.Quan điểm này được chứng minh trên cơ sở tiêu chí khoa học là: “Một giả thuyết khoa học chỉ được coi là đúng, nếu nó giải thích được hầu hết những vấn đề liên quan đến nó ”.Người viết chân thành bày tỏ lòng biết ơn những ý kiến đóng góp quý báu trong lần xuất bản trước, đã tạo điều kiện cho việc sửa chữa và hiệu chỉnh cho lần tái bản này.

Một lần nữa, người viết chân thành cảm tạ và hết sức mong muốn được sự tiếp tục quan tâm đóng góp của bạn đọc.

Mời xem các phần khác:

 1. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Lời nói đầu
 2. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Phần mở đầu
 3. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương I
 4. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương I - 1
 5. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương I - 2
 6. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương I - Phụ chương
 7. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương II
 8. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương II - 1
 9. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương II - 2
 10. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III
 11. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 1
 12. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 2
 13. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương III - 3
 14. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IV
 15. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IV - 1
 16. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương V
 17. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI
 18. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - 1
 19. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - 2
 20. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - Phụ chương - 1
 21. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VI - Phụ chương - 2
 22. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VII
 23. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VII - 1
 24. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VII - 2
 25. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VII - 3
 26. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VII - 4
 27. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VIII
 28. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương VIII - 1
 29. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại - Chương IX - Lời kết

Bài viết cùng chuyên mục

Loa Thành hay Cổ Loa Thành, còn có tên khác là Tư Long Thành, người Trung Quốc thường gọi là Côn Lôn Thành, chính là kinh thành của nước ta thời An Dương Vương. ...

Vua Hàm Nghi: Số phận đã khiến ông cũng là người sáng lập nền hội hoạ hiện đại Việt Nam. Vua Hàm Nghi có thể có vị trí vinh dự không chỉ trong lịch sử ...

Vua Hàm Nghi: Cuộc đời và những câu chuyện kể về vua Hàm Nghi - vị vua tài năng và có số phận kỳ lạ không chỉ được ghi lại trong lịch sử của nước ...

Báo Tin tức buổi chiều Tây An (Tây An vãn báo) của thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) ngày 25/02/2008 có bài của phóng biên bản báo Hô Diên Tư Chính ...

Phục chế y phục xã hội thời Hùng Vương: Những bằng chứng trên tất cả mọi lĩnh vực: Từ các bản văn cổ của chính Khổng tử, di vật khảo cổ và các ...

Tất cả sự so sánh và minh chứng ở trên đă chứng tỏ rằng: Y phục dân tộc người Việt thời Hùng Vương được phản ánh qua y phục của những nhân vật ...

Những di sản văn hóa phi vật thể, bản văn cổ và khảo cổ liên quanQua sự trình bày ở trên đi đến một sự nhận xét rằng: những hình ảnh con người ở ...

Y phục tầng lớp trên trong thời Hùng Vương: Tất nhiên, trong một xã hội văn minh thời cổ xưa, khi mà trang phục phổ biến của các tầng lớp bình dân đã hoàn ...

Y phục dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộcY phục dân tộc là một trong những yếu tố quan trọng thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc đó. Nếu như không ...

Lời giới thiệu: Dân tộc Việt Nam với lòng tự hào về một truyền thống gần 5000 văn hiến. Truyền thống đó được ghi trong chính sử Việt (Tính từ 2879 ...