Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 3

Ngày đăng: Thứ bảy 05/04/2008 12:00:00 (GMT +7)

Luận đề này là sự phát triển bổ sung cho cuốn Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa giáp. Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Nxb VHTT tái bản 2002. Bởi vậy; người viết xin được quí vị quan tâm tham khảo thêm các vấn đề liên quan trong sách này.

Trong bài trên; người viết đã chứng tỏ nguyên tắc nạp âm của bảng Lục thập hoa giáp lưu truyền qua cổ thư chữ Hán là:

Chu kỳ cách bát sinh tử và nguyên lý Sinh - Vượng - Mộ của một hành trong 24 năm kết thúc thì chuyển sang hành khác – theo chiều ngược kim đồng hồ trên Hà Đồ.
Người viết đã chứng tỏ nguyên tắc nạp âm trong bảng Lục thập hoa giáp từ cổ thư chữ Hán là một nguyên tắc sai so với nguyên lý tạo nên nó là Hà Đồ.

Bởi vì, Hà Đồ là đồ hình biểu lý cho sự tương tác có tính qui luật của ngũ tinh - Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ - trong Thái Dương hệ. Điều này đã được chứng minh trên thực tế qua trình thiên văn Skymap pro. Các hành tinh vận động theo chiều ngược kim đồng hồ, nên sự tương tác sẽ theo chiều thuận và đây cũng chính là chiều Ngũ Hành tương sinh của Hà Đồ; thuận với chiều tương sinh của Ngũ hành trong 4 mùa của Địa Cầu.

Do đó, tính hợp lý với phương pháp "Sinh Vượng mộ" và "Cách bát sinh tử" theo đồ hình biểu lý của nó là Hà Đồ thì cũng phải theo đúng qui luật này.
Vậy; thực chất bản thể nguyên thuỷ của bảng hoa giáp theo nguyên lý của Hà Đồ phải là thuận theo chiều tương sinh của nó.
Phần tiếp theo đây chứng tỏ điều này.

Nguyên tắc nạp âm Lạc Thư Hoa Giáp
Sách của người Lạc Việt viết về chu kỳ 60 năm

Cũng căn cứ trên Hà Đồ - PHÁP ĐẠI UY NỖ của người Lạc Việt và nguyên lý THUẬN chiều kim đồng hồ của đồ hình này, Vẫn ứng dụng qui luật Cách bát sinh tử; và chu kỳ Sinh - Vượng - Mộ như cũ, chúng ta sẽ có bảng Lạc thư hoa giáp.
Qui luật sắp xếp của Lạc thư hoa giáp chỉ khác bảng lưu truyền qua cổ thư chữ Hán ở hai hành Thuỷ và Hoả. Điều này được trình bày như sau:

Bắt đầu từ hành Kim:
1) Hành Kim
Giáp Tí- Ất Sửu = Hải trung Kim: Kim Sinh (Mạnh); cách 8 năm (Cách bát sinh tử) đến Nhâm Thân-Quý Dậu = Kiếm phong Kim: Kim Vượng (Trọng); cách 8 năm đến Canh Thìn-Tân Tỵ = Bạch Lạp Kim: Kim Mộ (Quý).
* Kết thúc chu kỳ Sinh - Vượng - Mộ của Kim - tổng cộng 24 năm, Thuận theo chiều kim đồng hồ trên Hà Đồ; cách 8 năm tiếp theo tới hành Thuỷ
Quí vị lưu ý:
Thuỷ là con do Kim sinh.
Theo bảng Lục thập hoa giáp từ cổ thư chữ Hán thì sau hành Kim là Hoả. Điều này không mang tính qui luật "Cách bát sinh tử". Bởi vì Hoả khắc Kim và không phải con (Tử) của Kim.

2) Hành Thuỷ:
Mậu Tí - Kỷ Sửu = Giản hạ Thuỷ (Sinh), cách 8 năm đến: Bính Thân - Đinh Dậu = Tuyền trung Thuỷ (Vượng), cách 8 năm đến: Giáp Thìn-Ất Tỵ = Trường lưu Thuỷ (Mộ).

* Kết thúc chu kỳ Sinh - Vượng - Mộ của hành Thuỷ - Tổng cộng 24 năm, Thuận theo chiều kim đồng hồ trên Hà Đồ; cách 8 năm tiếp theo tới hành Mộc (Mộc là con do Thuỷ sinh) là:

3) Hành Mộc:
Nhâm Tí-Quý Sửu = Tang đố Mộc (Sinh), cách 8 năm đến Canh Thân-Tân Dậu = Thạch Lựu Mộc (Vượng), cách 8 năm đến Mậu Thìn-Kỷ Tỵ = Đại Lâm Mộc (Mộ).
* Kết thúc chu kỳ Sinh - Vượng - Mộ của hành Mộc - Tổng cộng 24 năm, Thuận theo chiều kim đồng hồ trên Hà Đồ; cách 8 năm tiếp theo tới hành Hoả (Hoả là con do Mộc sinh) là:

4) Hành Hoả
Bính Tí-Đinh Sửu = Lư trung Hoả (Sinh), cách 8 năm đến: Giáp Thân-Ất Dậu = Sơn đầu Hoả (Vượng), cách 8 năm đến: Nhâm Thìn-Quý Tỵ = Tích lịch Hoả (Mộ).
* Kết thúc chu kỳ Sinh - Vượng - Mộ của hành Hoả - Tổng công 24 năm, thuận theo chiều kim đồng hồ trên Hà Đồ; cách 8 năm tiếp theo tới hành Thổ (Thổ là con do Hoả sinh)là:

5) Hành Thổ
Canh Tí-Tân Sửu = Bích thượng Thổ (Sinh); cách 8 năm đến: Mậu Thân-Kỷ Dậu = Đại dịch Thổ (Vượng); cách 8 năm đến Bính Thìn-Đinh Tỵ = Sa trung Thổ (Mộ).
* Kết thúc chu kỳ Sinh – Vượng – Mộ của hành Thổ.
Đến đây là kết thúc một kỷ 30 năm của Lạc thư hoa giáp.

Qui luật cách bát sinh tử được lặp lại với nguyên tắc thuận chiều kim đồng hồ trên Hà Đồ ở trên bắt đầu từ Giáp Ngọ - Ất Mùi = Sa Trung Kim (Sinh) tiếp tục cho đến hết tạo thành bảng Lạc thư Hoa giáp với chu kỳ 60 năm. Nguyên tắc thuận theo chiều kim đồng hồ trên Hà Đồ (Chiều Ngũ hành tương sinh) và vẫn ứng dụng qui luật Cách bát sinh tử với Sinh - Vượng - Mộ, được minh hoạ bằng hình dưới đây:

Nguyên tắc nạp âm Lạc Thư Hoa Giáp
Theo chiều tương sinh thuận chiều kim đồng hồ trên Hà Đồ

Bảng Lạc Thư Hoa Giáp dưới đây là kết quả của sự sắp xếp theo lý tương sinh của Hà Đồ và qui luật Cách bát sinh tử. Theo nguyên lý này thì hành Thuỷ và Hoả sẽ thay thế chỗ cho nhau.
Người viết xin được thể hiện chu kỳ của hai bảng LẠC THƯ HOA GIÁP và Lục thập hoa giáplưu truyền qua cổ thư chữ Hán qua hình tròn; để quí vị quan tâm so sánh; như sau:

Qua hai đồ hình so sánh ở trên; qua những luận điểm chứng minh cho nguyên tắc và qui luật tạo thành bảng Lục thập hoa giáp từ cổ thư chữ Hán và Lạc thư hoa giáp từ nền văn minh Lạc Việt; quí vị quan tâm cũng nhận thấy tính qui luật và sự trùng khớp hợp lý của những giá trị nội tại tạo nên bảng Lạc thư hoa giáp.Đồng thời; quí vị quan tâm cũng nhận thấy tính bất hợp lý trong bảng lục thập hoa giáp lưu truyền trong cổ thư chữ Hán. Chính vì sự sai lệch ngay từ nguyên lý của nó (Nghịch hành theo chiều ngược từ phải sang trái của Hà Đồ. Trong khi đó; Hà đồ là đồ hình biểu lý Ngũ hành tương sinh theo chiều thuận). Đó chính là nguyên nhân để hàng ngàn năm trôi qua; biết bao học giả cổ kim thuộc văn minh Hoa Hạ không thể khám phá ra bí ẩn của nó.

Người ta không thể tìm ra một cái đúng từ một cái sai.

Bởi vậy:
Bảng 60 Giáp tý biến hoá vô cùng; đối với giới học thuật của Trung Quốc cho đến nay vẫn là huyền bí khó hiểu”

Thiệu Vĩ Hoa

Qua những chứng minh ở trên; người viết đã chứng tỏ rằng:
Chính Hà Đồ là nguyên lý của chu kỳ hoa giáp 60 năm trong Lý Học Đông phương; dù theo cách nào: Hán cổ hay Lạc thư hoa giáp. Hà Đồ là một đồ hình căn bản trong lý học Đông phương và được chứng minh trong luận đề "Hà đồ và văn minh Lạc Việt", đồng thời cũng được chứng tỏ trong di sản văn hoá dân gian Lạc Việt là bức tranh thờ Ngũ Hổ của phướng Hàng Trống với danh xưng:Pháp Đại uy nỗ. Đây là điều không hề có trong các bản văn Hán cổ.

Như vậy; người viết đã chứng minh nguyên tắc của bảng nạp âm trong lục thập hoa giáp lưu truyền từ cổ thư chữ Hán và sai lầm của nó. Đồng thời cũng chứng minh tính hợp lý cho sự liên hệ nội tại của những vấn đề liên quan đến sự lập thành bảng Lạc thư hoa giáp từ văn minh Lạc Việt. Đây là bằng chứng nữa về cội nguồn văn hoá phương Đông thuộc về văn minh Lạc Việt; cơ sở của niềm tự hào về truyền thống lịch sử gần 5000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam.

 

Mời xem các phần khác:

  1. Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 1
  2. Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 1 (tiếp theo 1)
  3. Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 1 (tiếp theo 2)
  4. Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 1 (tiếp theo 3)
  5. Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 2
  6. Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 2 (Phụ mục)
  7. Bí ẩn 60 hoa Giáp phần 4

Bài viết cùng chuyên mục

"Mão/Mẹo/mèo"Các bài viết trước (phần 1, 2, 3) cho tóm tắt các liên hệ của tên 12 con giáp đến tên gọi các con vật trong tiếng Việt - sự tương đồng này ...

1. Giới thiệu tổng quát: Từ các bài viết trước ta đã thấy một số liên hệ sơ lược của tên 12 con giáp như Tý/Tử/chuột, Ngọ/ngựa, Mão/Mẹo/mèo, ...

1. Tổng quát: Từ phần 1, với một cách phân tích đơn giản ta thấy là 12 con giáp liên hệ đến cách gọi tên con vật trong tiếng Việt qua 3 chi Mão/Mẹo/mèo, ...

Vấn đề cội nguồn văn hóa Việt Nam rất quan trọng. Nhiều vị đã mất cả đời người truy tìm, trong đó có LM Kim Định ... Tiếc rằng văn bản lịch sử rất ...

Giá trị của bãi đá cổ Sapa nằm ở chính nội dung những hình vẽ của nó. Nếu không có nội dung này thì giá trị của nó sẽ chỉ là ....đá như mọi hòn đá ...

Sửa soạn hội hè: Người ta phải sửa soạn từ trước ngày Đông chí, bằng cách giã gạo để ủ lên men làm rượu, hoặc để làm bánh, nấu xôi. Hình hai ...

Tìm hiểu ý nghĩa những hình vẽ trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Lời nói đầu: Theo sự phân loại của Hê-gơ, và bản tổng kê của các nhà khảo cổ tại miền ...