Bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày đăng: Thứ tư 02/04/2008 12:00:00 (GMT +7)


Tiếp sau Nhã nhạc cung đình Huế, ngày 25/11/2005, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại. Ðây là niềm vui hết sức lớn lao nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm mà tổ chức UNESCO đã trao cho chúng ta: Phải bảo tồn và phát huy giá trị của Kiệt tác di sản truyền miệng và phi vật thể của nhân loại này.

Với tư cách nước chủ nhà chúng ta phải có một chương trình tổng thể với những bước đi phù hợp điều kiện và hoàn cảnh của nước ta và của Tây Nguyên. Ði liền theo đó là một hệ thống giải pháp cụ thể để thực hiện chương trình này. Với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa,  Bộ Văn hóa - Thông tin dự kiến một số công việc cần phải thực hiện nhằm giữ gìn  và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Tiếp tục công việc sưu tầm, ghi chép những bài chiêng, những sinh hoạt văn hóa, âm nhạc gắn với cồng chiêng, các tài liệu về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên để lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị tài sản văn hóa vô cùng đặc sắc và quý giá của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

- Ðẩy mạnh công tác tìm kiếm, tập hợp các nguồn tài liệu đã được nghiên cứu và công bố từ trước đến nay cả ở trong nước và ngoài nước liên quan cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Các nguồn tài liệu này  hiện đang tản mát, phân tán ở các kho lưu trữ, thư viện, tủ sách tư nhân trong và ngoài nước.
- Phục hồi  và giữ gìn các sinh hoạt văn hóa, các lễ hội; tổ chức biểu diễn, giới thiệu rộng rãi trong các cộng đồng dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học về cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên một cách hệ thống và toàn diện ở năm tỉnh Tây Nguyên và vùng phụ cận.
- Phục hồi môi trường diễn xướng cồng chiêng và sinh hoạt văn hóa cồng chiêng, trên quan điểm kế thừa có chọn lọc, tạo điều kiện thuận lợi để các cộng đồng dân cư khôi phục các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng lễ hội gắn với cồng chiêng theo truyền thống của mỗi cộng đồng dân cư  và có sự tham gia hướng dẫn và hợp tác chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật.
- Từng bước xây dựng phòng lưu trữ di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được đặt tại Trung tâm Dữ liệu Di sản văn hóa, Viện Văn hóa - Thông tin và tại bảo tàng các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Ðác Lắc, Ðác Nông, Lâm Ðồng.  Tại đây sẽ cất giữ các tài liệu,  hồ sơ, băng ghi âm, ghi hình, ảnh tài liệu, ảnh hiện trạng, v.v. liên quan cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
- Tổ chức đội ngũ các nhà nghiên cứu có chuyên môn về âm nhạc truyền thống, về văn hóa, lịch sử Tây Nguyên. Chú trọng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, các nhà nghiên cứu là người dân tộc thiểu số nhằm thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về âm nhạc truyền thống, văn hóa, lịch sử Tây Nguyên. Các cộng đồng p'lei, p'lơi, buôn, bon, v.v. mở các lớp truyền dạy kinh nghiệm đánh chiêng, chỉnh chiêng cho thanh thiếu niên, tạo cơ hội cho các nghệ nhân truyền nghề cho các thế hệ kế tiếp cả về phương pháp, kiến thức, kinh nghiệm.
- Thành lập các khoa hoặc bộ môn đào tạo trong các trường nghệ thuật của hai tỉnh Gia Lai, Ðác Lắc, Trường đại học Tây Nguyên về cồng chiêng và Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tổ chức việc biên soạn để sớm có giáo trình về cồng chiêng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên giảng dạy trong nhà trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền  qua các phương tiện thông tin phát thanh, truyền hình, báo chí, ấn phẩm văn hóa, website..., để mọi người hiểu được Tây Nguyên đang lưu giữ một tài sản văn hóa phi vật thể vô giá. Biên soạn và xuất bản các văn hóa phẩm về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (tờ gấp, sách nghiên cứu, sách ảnh, đĩa CD, VCD, DVD, v.v.) để  giới thiệu với mọi người, nhất là khách du lịch trong và ngoài nước hiểu và yêu quý giá trị mang tầm nhân loại của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Kêu gọi sự quan tâm nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá; tranh thủ sự đầu tư, sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cả về kinh phí, phương tiện, tư liệu... để thực hiện các công việc trên.

Bảo tồn, phát huy các giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là công việc lớn, vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Bên cạnh những thuận lợi to lớn từ sự công nhận của UNESCO và cộng đồng quốc tế, sự quan tâm đầu tư, chăm lo về mọi mặt của Ðảng và Nhà nước ta, tình cảm và trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên của nhân dân ta..., đồng thời đây cũng là công việc có nhiều khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm và khẩn trương thực hiện. Có như vậy, chúng ta mới giữ gìn và phát huy được giá trị vô cùng to lớn của kiệt tác cồng chiêng Tây Nguyên của dân tộc và nhân loại.

Bài viết cùng chuyên mục

Trên đất Trung Quốc mà lại có đền thờ Bà Trưng ? Lạ, nhưng có thật. Vì nguồn thông tin này do hai nho sỹ Việt Nam từng đi sứ sang Trung Quốc, từng nhìn ...

Nếu muốn gã đã mua biệt thự, ô tô sang và có vài cửa hàng ngoài Hà Nội. Đằng này gã lại gọi thêm chú út, để hai anh em dồn vốn, bỏ công sức suốt gần ...