undefined

Những ngôi chùa cổ nổi tiếng đã biến mất ở Việt Nam

Đó là những ngôi chùa có vị trí đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, vì nhiều lý do đã bị phá hủy hoàn toàn và không được khôi phục trở lại.
undefined

Sức mạnh đáng nể của thủy quân thời chúa Nguyễn (25/07/2015)

Thủy quân dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777) đã hoàn toàn làm chủ vùng biển đảo Đàng Trong, đặt nền móng xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
undefined

Những trận chiến lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam (1) (07/07/2015)

Trong suốt hơn một thiên niên kỷ qua, quân và dân Việt Nam đã giành được hàng loạt chiến thắng hết sức lẫy lừng trước những kẻ thù hùng mạnh hơn rất nhiều.
undefined

Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 5 - Lê Thánh Tông (09/01/2015)

Tư duy chỉ đạo (hay như ngày nay nói là “đổi mới tư duy”) của Lê Thánh Tông là nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền vững mạnh.
undefined

Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 6 - Đào Duy Từ (09/01/2015)

Đào Duy Từ xuất thân trong một gia đình xướng ca; người xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn, Thanh Hóa; thông suốt kinh sử, rất giỏi thiên văn, thuật số.
undefined

Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 4 - Hồ Quý Ly (23/12/2014)

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly diễn ra vào cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV (1395-1407) nhằm giải quyết khủng hoảng toàn diện của xã hội cuối Trần, từ khủng hoảng kinh tế xã hội, khủng hoảng hệ tư tưởng dẫn đến khủng hoảng thiết chế xã hội và cao nhất là khủng hoảng cung đình.
undefined

Những nhân vật cải cách trong lịch sử : 2 - Lý Công Uẩn (22/12/2014)

Sự nghiệp đổi mới của Lý Công Uẩn là sự mở đầu và có hiệu quả lâu dài nhất trong lịch sử dân tộc: Từ “Đổi mới triều đại đến đổi mới đế đô, đổi mới xã hội", trong đó đổi mới đế đô là cơ bản. Nhìn lại có thể coi đó là: “Nắm khâu chủ yếu để tiến hành đổi mới mà trước hết là đổi mới tư duy (biểu hiện ở "Chiếu dời đô”).
undefined

Những nhân vật cải cách trong lịch sử: 3 - Trần Thủ Độ (22/12/2014)

Vào đầu thế kỷ XIII, vương triều Lý đã suy thoái đến cực điểm. Khủng hoảng diễn ra triền miên, khủng hoảng cung đình đi đôi với khủng hoảng toàn diện của xã hội.
undefined

Đại thủy chiến Thị Nại - 'Trận Xích Bích’ bi tráng của người Việt (20/11/2014)

Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ.
undefined

Những nhân vật cải cách trong lịch sử : 1 - Họ Khúc (20/11/2014)

Cải cách, đổi mới để phát triển đất nước là xu thế tất yếu trong lịch sử. Trong lịch sử Việt Nam cũng đã có nhiều cuộc cải cách, đổi mới cả về kinh tế- xã hội, hành chính, chế độ...
undefined

7 danh vị của nữ hoàng duy nhất sử Việt (09/11/2014)

Lý Chiêu Hoàng có số phận đặc biệt nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 7 lần ở những danh vị khác nhau.
undefined

Chủ quyền lãnh thổ VN trên Cửu đỉnh Kinh thành Huế (2) (14/07/2014)

Cửu đỉnh được coi như biểu trưng và là pháp khí của triều đình nhà Nguyễn đương thời.
undefined

Cửu Đỉnh (Huế) - Tượng đài văn hóa Việt (14/07/2014)

Ở trước Hiển Lâm Các - đối diện với Thế Miếu trong Đại Nội Huế có 9 cái đỉnh đồng lớn, gọi là 9 đỉnh Triều đại. Dân gian thường gọi là Cửu Đỉnh. Mỗi cái nặng trên dưới 2 tấn, được khởi đúc từ cuối năm 1835, hoàn thiện xong tháng 6-1837.
undefined

Sức mạnh thủy quân qua các vương triều Đại Việt (14/07/2014)

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, vị vua chúa nào cũng rất chú trọng xây dựng và phát triển một đội thủy quân hùng mạnh, thiện chiến và có tổ chức…
undefined

Điểm lại 10 cuộc chiến bi hùng chống quân xâm lược phương Bắc (01/07/2014)

Trong suốt 2.000 năm, những cuộc chiến khốc liệt và hào hùng cho thấy người Việt chưa bao giờ chấp nhận khuất phục trước quân xâm lược đến từ phương Bắc.
1 2 3 4 5 ...|