Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Riệu

Ngày đăng: Thứ năm 10/04/2008 12:00:00 (GMT +7)

Nếu Riêu gặp Xương Khúc lại càng ướt át dâm tình, Riêu đứng với Đào Hồng thì lẳng lơ bất chính. Như có câu phú:

"Đào Riêu số gái ai hay
Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào"

Ở hãm địa Riêu càng mê đắm tình dục, tửu sắc. Riêu đắc địa ở Dần Mão Dậu Tuất Hợi. Riêu đắc địa gặp Long Phượng có hy vọng hưng vượng lợi danh..

Riêu đắc địa đứng cùng Tràng Sinh, Đế Vượng tài hoa, tao nhân mặc khách. Riêu gặp Lưu Hà thông minh hoạt bát làm việc lẹ làng trôi chảy.

Riêu đứng với Tả Hữu lại chuyển ra sao mối lái, vào Mệnh Tài Quan thì làm ăn với người khác phái phấn phát tiền tài, tạo dựng sự nghiệp. Nhưng Riêu gặp Hóa Kị, Văn Khúc mà ở mệnh nam thì lại dễ khổ tình, mất tiền cho gái.

Thiên Riêu đứng với Phá Quân hãm lại có cả Thiên Mã dễ thành du đãng, hoặc tâm tính bội bạc khó chơi. Thiên Riêu đứng với Thiên Đồng ở Phu Thê cung là có cuộc tình tay ba, ngoại tình.

Trong chương Đẩu số phát vi luận của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư viết: “Huyên uẩn (một tên gọi khác của Thiên Riêu) tam cung (cung đứng thứ ba là cung Thê) tắc tà dâm nhi đan tửu” nghĩa là: sao Thiên Riêu đóng cung thứ ba thì tà dâm và mê luyến. Câu này không mấy nhắc tới Thiên Đồng.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì phải có Thiên Đồng mới tà dâm ngoại tình như câu: Đồng Riêu đoán ắt ngoại tình chẳng sai. Chỉ Thiên Riêu không thôi thì bất chính cả hai.

Riêu đi cùng sao Âm Sát (sao này sẽ nói riêng vì khoa Tử Vi Việt không nhắc tới bao giờ) là con người nhiều âm mưu thủ đoạn. Riêu gặp Bạch Hổ dễ bị thú vật cắn.

Những câu phú về Thiên Riêu có:

- Riêu tại Hợi vi minh mẫn
(Thiên Riêu đóng Mệnh ở Hợi con người minh mẫn)

- Riêu Đà Kị đi liền ba cung mà có cung Mệnh Thân ở một trong ba cung ấy thì luôn luôn gặp họa

- "Hạn phùng Riêu Hỉ Đào Hồng
Gái trai tơ tưởng những lòng dâm phong"

- "Hạn phùng Riêu Hổ khá ngừa
Những loài ác thú tránh xa chớ gần"

- Riêu Xương Mộc Kình Sát ư lão hạn loạn dâm Võ Hậu
(Về già, hạn gặp Riêu Xương, Mộc Dục, Kình Dương và những sát tinh khác thì lòng vẫn còn nghĩ những chuyện dâm đãng như bà Võ Hậu)

- Thiên Riêu cư Tài Bạch họa đổ sinh ương
(Thiên Riêu đóng vào cung Tài ham cờ bạc mất nghiệp)

- Thiên Riêu, Thiên Hỉ đa chiêu quái dị chi tai
(Thiên Riêu đứng với Thiên Hỉ hay có những rủi ro lạ lùng)

- "Vũ Riêu Toái ngọng lẽ thường
Lại thêm Việt Kị ắt phường điếc câm "

(Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Riêu, Phá Toái bị ngọng, nói lắp)

- "Thiên Riêu Tài Mệnh sinh ương
Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè"

- "Tham Lang những thích ăn sang
Riêu Kị tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng"

- "Phá Quân Riêu Mã hợp vào
Ắt phường du đãng ai nào dám thân"

- "Mấy người hiếu sắc hoang tình
Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y"

- "Đào Hồng Riêu Hỉ trong ngoài
Lại thêm Binh Tướng gái trai hoang đàng"

- "Số Riêu Hỉ tai bay vạ gió
Mệnh Không Kiếp lắm độ gian truân"

- "Xương Riêu đáng sợ thay là
Ấu nhi mà đã bôn ba dâm loàn"

- "Tham Liêm hãm mệnh gian tà
Hồng Đào Riêu Hỉ ắt là dâm bôn"

- "Đào Riêu hội bên mình khá rõ
Không quí tinh Tử Phủ ngoại dâm"

- "Dương Đà điếc lác thế âu
Thiên Riêu mộng hiện lại sầu mộng tinh"

(Thiên Riêu vào cung Tật Ách)

- "Thiên Riêu Hóa Kị ra ngoài
Đa chiêu nhục mạ chẳng ai yêu mình"

- "Hồng Riêu Cơ Tấu Vũ Đào
Làm nghề ca xướng tiến vào nhà Quan"

(Nói những sao trên đóng cung Quan Lộc, phần nhiều là nữ mạng)

 

Mời xem các bài khác:

  1. Tử vi tinh điển
  2. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tử vi
  3. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Cơ
  4. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái Dương
  5. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Vũ Khúc
  6. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Đồng
  7. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Liêm Trinh
  8. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Phú
  9. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái âm
  10. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tham Lang
  11. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Cự Môn
  12. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Tướng
  13. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Lương
  14. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thất Sát
  15. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Phá Quân
  16. Tử vi tinh điển (phần 2) - Những sao cấp hai
  17. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Xương Khúc
  18. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tả Phụ Hữu Bậc
  19. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tam Thai Bát tọa
  20. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận vể Hỏa Tinh và Linh Tinh
  21. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Kình Dương Đà La
  22. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Địa Không Địa Kiếp
  23. Tử vi tinh điển (phần 3) - Những sao cấp 3
  24. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Tuần Triệt
  25. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Long Trì Phượng Các
  26. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Ấn Quang Thiên Quí
  27. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Khốc Thiên Hư
  28. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Hình
  29. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Kiếp Sát
  30. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hông Loan Thiên Hỷ
  31. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Sao Đào Hoa
  32. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hoa cái
  33. Tử vi tinh điển (phần 3) - Nói về Vòng Tướng Tinh
  34. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Vòng Tràng Sinh
  35. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Đại Hao
  36. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Quan Phủ
  37. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Dương
  38. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Âm
  39. Tử vi tinh điển (phần 4) - Luận về Thiên Không Thiên Việt
  40. Tử vi tinh điển (phần 4) - Ngũ hành ở thuộc của các Tạp Diệu

   Bài viết cùng chuyên mục

   IX.- Kết luận: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra không ...

   VIII- Dị biệt chính, Nam phái. 1.- Sự khác biệt về số sao: 1.1. Bộ Tử-vi chính nghĩa: Được coi như là chính thư. Không nói về số sao. Song trong mục dạy an sao ...

   VII. Khoa Tử-vi các đời sau: Khi nhà Trần bị nhà Hồ cướp ngôi (1400), con cháu họ Trần tản mác đi khắp nơi, có người dùng khoa Tử-vi làm kế sinh nhai, khoa ...

   VI.- Khoa Tử-vi đời trần. 1.- Trường hợp được trọng dụng: Khoa Tử-vi được triều Trần biết đến trong một dịp đặt biệt: Thái-tử Hoảng bị bệnh mê ...

   IV. Khoa Tử-vi sau Hi-Di: Hi-Di tiên sinh chết không chỉ định ai làm chưởng môn, thành ra học trò tiên sinh mạnh ai nấy nghiên cứu, không thống nhất. Bản chính ...

   III.- Khoa Tử-vi đời Tống: Tống Thái-tổ được truyền khoa Tử-vi bằng bộ Tử-vi chính nghĩa, giữ làm của riêng của hoàng tộc họ Triệu. Bộ sách chỉ ...

   II.- Nguồn gốc khoa Tử-vi: Về nguồn gốc khoa Tử-vi thì bộ Tử-vi kinh tức Tử-vi chính nghĩa, phần Hy Di tiên sinh liệt truyện viết :

   I.- Thư tịch về khoa Tử-viKhoa Tử-vi bắt nguồn từ thời nào ? Ai là người khai sáng ra nó, cho đến nay sử sách không ghi lại. Các Tử-vi gia thường chỉ chú ý ...

   Lịch sử khoa tử vi ( 08/04/2008)

   Lời giới thiệu: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra ...