Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Hình

Ngày đăng: Thứ năm 10/04/2008 12:00:00 (GMT +7)

Kình Dương hóa khí là hình, bởi vậy không nên đứng cùng Thiên Hình nữa, khiến cho tranh chấp, từ tụng, khẩu thiệt gay gắt hơn. Thiên Hình cũng không hợp với những sao hao (Đại Tiểu Hao) tạo nên phá bại tốn kém, phá hoại.
Ở trên là mặt xấu của nó, và sau đây là những tính tốt đẹp của Thiên Hình. Thiên Hình bản chất dũng mãnh sát phạt có uy quyền. Hình nghĩa chữ là lưỡi kiếm. Thiên Hình thuộc hỏa, đắc địa tại các cung Dần Thân Mão Dậu.
Mệnh đóng Dần được Thiên Hình phò trợ cho một chủ tinh đắc địa nào đó, được hình dáng như con cọp ngậm kiếm (vì Dần cung là cọp) dễ phát về võ công. Rồi Thân và Mão Dậu cũng tạo oai hách.

Hình đi cùng với các sao Tướng Quân, Quốc Ấn, Phục Binh gọi gộp là cách Binh Hình Tướng Ấn, cách này làm ra con người uy dũng có khả năng võ nghiệp, luật pháp, chính trị.

Hình gặp Lộc Riêu học ngành giải phẫu hợp. Hình sợ Tuần Triệt vì Hình đang ở thế đắc cách mà bị Tuần Triệt khác nào như thanh gươm bị bẻ gẫy. Hình đứng với Khốc Hư đắc địa càng thuận lợi hơn

Các sách tử vi Trung Quốc nói: ở tình trạng Liêm Tham đứng cùng mà có Thiên Hình thì tính kỷ luật của Thiên Hình có thể chế giảm bớt tính rông rỡ của Liêm Tham.
Trong khi lý luận Việt thì Liêm Tham có Hóa Kị sẽ đỡ hẳn phần xấu. Thái Dương Thiên Lương được Thiên Hình Mão Dậu vào ngành pháp luật ra tranh thương sẽ đắc lực. Thiên Hình không bị Sát Kị và đứng đúng chỗ biến thành phấn đấu và kỷ luật.

Hãy đọc những câu phú về Thiên Hình:

- Thiên Hình Thất Sát cương táo nhi cô
(Mệnh có Thất Sát tọa thủ đắc địa gặp Thiên Hình càng nóng nảy sát phạt nên ít bạn bè, khó ở với vợ con)

- Thiên Hình Dần Thân Mão Dậu anh hùng

- Thiên Hình thủ, hôn lại chi nhân, Kị Đà lâm bất nhất khiếm hòa
(Thiên Hình đóng hãm cung đầu óc thiếu minh mẫn thêm Kị Đà ưa gây gỗ)

- Triệu Tử phù Hán thị ư Hình Quyền Tướng Ấn
(Triệu Tử Long một dũng tướng đời Hán, Mệnh có Hình Quyền Tướng Ấn)

- Hình Sát hội Long thần định giáng
(Mệnh Thất Sát, Thiên Hình đắc địa vẻ người oai nghiêm)

- Hình Hổ cư Dần, Hổ đới kiếm hùng tượng, phùng Đế cách Giáp Kỷ nhân vũ uy chấn động
(Hình Hổ đóng Dần như cọp ngậm kiếm lại đứng với Tử Phủ thì người tuổi Giáp Kỷ thành công rạng rỡ võ nghiệp)

- Hình Hỏa Kị phần Thiên Mã
(Hình Hỏa Kị gặp Thiên Mã thì đốt cháy Thiên Mã, hạn gặp phải xấu)

- "Hình Riêu phận gái long đong
Nếu chẳng hại chồng thì cũng phản phu."

- "Ngộ Hình gặp Quí dám đâu
Cũng là Tử Phủ một màu chính chuyên"

(Số nữ có Quí Hình Tử Phủ đoan chính vượng phu)

-" Hình Đào Sát đáng chê cung Phối
Hoặc Tài Điền Tử Tức long đong"

- "Thiên Hình Dương Nhẫn Ngọ vì
Lại thêm Thất Sát có khi ngục tù"

- "Phù Hình Không Kiếp khá chê
Kẻ thù người oán phải dè mình thay"

- "Hình lâm Quan lộc cư Đông
Quan binh chức trọng ơn cùng quân vương"

(Thiên Hình ở Quan Lộc tại Mão)

- "Hình Riêu Tấu Vũ một đoàn
Làm nghề thợ mộc khôn ngoan ai tầy"

(câu phú này không biết xuất xứ)

- "Hình Riêu số gái long đong
Nếu không kế thất lộn chồng mà thôi."

- "Phu cung Riêu Sát Hình Dương
Hội giao Linh Hỏa gái toan giết chồng"

(Phu cung có Riêu Sát, Hình, Dương (Nhận) hãm địa, sát phu, phản phu)

- "Cung Giải mà gặp Khôi Hình
Số người mắc phải pháp đình đau thương"

- "Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình
Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui"

(Những sao trên đóng vào Thiên Di)

- "Hình Riêu Cơ Tấu Vũ cùng
Khéo nghề thuyền thợ vững đường sinh nhai"

 

Mời xem các bài khác:

 1. Tử vi tinh điển
 2. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tử vi
 3. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Cơ
 4. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái Dương
 5. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Vũ Khúc
 6. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Đồng
 7. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Liêm Trinh
 8. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Phú
 9. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái âm
 10. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tham Lang
 11. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Cự Môn
 12. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Tướng
 13. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Lương
 14. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thất Sát
 15. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Phá Quân
 16. Tử vi tinh điển (phần 2) - Những sao cấp hai
 17. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Xương Khúc
 18. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tả Phụ Hữu Bậc
 19. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tam Thai Bát tọa
 20. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận vể Hỏa Tinh và Linh Tinh
 21. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Kình Dương Đà La
 22. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Địa Không Địa Kiếp
 23. Tử vi tinh điển (phần 3) - Những sao cấp 3
 24. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Tuần Triệt
 25. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Long Trì Phượng Các
 26. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Ấn Quang Thiên Quí
 27. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Khốc Thiên Hư
 28. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Riệu
 29. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Kiếp Sát
 30. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hông Loan Thiên Hỷ
 31. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Sao Đào Hoa
 32. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hoa cái
 33. Tử vi tinh điển (phần 3) - Nói về Vòng Tướng Tinh
 34. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Vòng Tràng Sinh
 35. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Đại Hao
 36. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Quan Phủ
 37. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Dương
 38. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Âm
 39. Tử vi tinh điển (phần 4) - Luận về Thiên Không Thiên Việt
 40. Tử vi tinh điển (phần 4) - Ngũ hành ở thuộc của các Tạp Diệu

Bài viết cùng chuyên mục

IX.- Kết luận: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra không ...

VIII- Dị biệt chính, Nam phái. 1.- Sự khác biệt về số sao: 1.1. Bộ Tử-vi chính nghĩa: Được coi như là chính thư. Không nói về số sao. Song trong mục dạy an sao ...

VII. Khoa Tử-vi các đời sau: Khi nhà Trần bị nhà Hồ cướp ngôi (1400), con cháu họ Trần tản mác đi khắp nơi, có người dùng khoa Tử-vi làm kế sinh nhai, khoa ...

VI.- Khoa Tử-vi đời trần. 1.- Trường hợp được trọng dụng: Khoa Tử-vi được triều Trần biết đến trong một dịp đặt biệt: Thái-tử Hoảng bị bệnh mê ...

IV. Khoa Tử-vi sau Hi-Di: Hi-Di tiên sinh chết không chỉ định ai làm chưởng môn, thành ra học trò tiên sinh mạnh ai nấy nghiên cứu, không thống nhất. Bản chính ...

III.- Khoa Tử-vi đời Tống: Tống Thái-tổ được truyền khoa Tử-vi bằng bộ Tử-vi chính nghĩa, giữ làm của riêng của hoàng tộc họ Triệu. Bộ sách chỉ ...

II.- Nguồn gốc khoa Tử-vi: Về nguồn gốc khoa Tử-vi thì bộ Tử-vi kinh tức Tử-vi chính nghĩa, phần Hy Di tiên sinh liệt truyện viết :

I.- Thư tịch về khoa Tử-viKhoa Tử-vi bắt nguồn từ thời nào ? Ai là người khai sáng ra nó, cho đến nay sử sách không ghi lại. Các Tử-vi gia thường chỉ chú ý ...

Lịch sử khoa tử vi ( 08/04/2008)

Lời giới thiệu: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra ...