Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Sao Đào Hoa

Ngày đăng: Thứ năm 10/04/2008 12:00:00 (GMT +7)

Vậy xuất xứ của sao Đào Hoa ở đâu? Khoa Tử Bình ghi rõ tên Đào hoa tinh theo niên chi là Dần Ngọ Tuất mà gặp nguyệt chi, nhật chi hay thời chi có Mão; niên chi Hợi Mão Mùi gặp các chi kia là Tí; niên chi Thân Tí Thìn gặp các chi kia là Dậu; niên chi Tỵ Dậu Sửu gặp các chi kia là Ngọ. Theo Tử Bình thì một lá số có thể nhiều sao Đào Hoa. Tỉ dụ niên chi Ngọ gặp tháng Mão, ngày Mão chẳng hạn.

Đào Hoa mà khoa Tử Vi Việt vẫn dùng cũng căn cứ vào niên chi rồi theo các cung Tí Ngọ Mão Dậu mà an, nếu niên chi Dần thì an Đào Hoa tại Mão, niên chi Tỵ thì an Đào Hoa ở Ngọ…

Theo sách vở Trung Quốc mang cái tên “hàm trì” (tên khác của Đào Hoa) nó đựơc tính theo vòng Tướng Tinh cùng mười hai sao như vòng Thái Tuế vòng Trường Sinh và Lộc Tồn.
Theo vòng Tướng Tinh thì “Hàm Trì” bao giờ cũng vào bốn cung Tí Ngọ Mão Dậu chắc cổ nhân Thái Âm đã không dùng vòng Tướng Tinh mà chỉ chọn ra sao Đào hoa cùng với sao Hoa Cái.

Vòng Tướng Tinh gồm có: Tướng Tinh, Phan An, Tuế Dịch, Tức Thần, Hoa Cái, Kiếp Sát, Tai Sát, Thiên Sát, Chỉ Bối, Hàm Trì, Nguyệt Sát, Vong Thần.

Chọn ra thấy dản lược hơn, những sao kia hơi thừa. Những sao này sẽ luận sau. Trở lại sao Đào Hoa, sách Tử Vi Đẩu Số Tinh Diệu Tổng Đàm viết: “Hàm Trì là sao thuộc vòng Tướng Tinh, tính theo hàng chi của năm, sao này cũng có lưu niên nữa, trường hợp “Hàm Trì” trên lá số lại gặp lưu niên Hàm Trì thì ảnh hưởng tăng cường.

Hàm Trì là sao của sắc tình. Nó không nên đi cùng sao Mộc Dục gây ra sự việc vì sắc tình mà hao tốn phiền lụy. Hàm Trì đi với Tham Lang thành ra cách “Phiếm thủy đào hoa” con người ăn chơi bả lả. Trong khi khoa Tử Vi Việt thì Tham Lang đóng cung Tí không gặp Đào Hoa cũng kể như “phiếm thủy đào hoa”

Nguyên cục hay lưu niên sao Hàm Trì không nên gặp Vũ Khúc, Hóa Kị hoặc Văn Xương Hóa Kị đưa đến tình trạng người phối ngẫu bất trung.

Các sách Tử Vi Việt giảng rằng: Đào Hoa thuộc Mộc chủ về sự hoan lạc đa tình mà không nên hiện lên khi vận về già chuyển ra buồn thương. Đào Hoa lúc trẻ là đỗ đạt, đám cưới, lúc già là bệnh tật chia ly và đám tang.

Đào Hoa cần Hồng Loan. Đào Hồng vào cung Quan Lộc hanh thông trên hoạn lộ hoặc trên cuộc phấn đấu gầy dựng cơ nghiêp.

Đào Hồng gặp Nhật Nguyệt đa tình phong lưu. Đào Hồng gặp Không Kiếp Đà Kình khó khăn trên duyên tình không muộn vợ muộn chồng thì cũng hai đời chồng vợ.

Đào Hồng đứng với Địa Kiếp dễ bị đắm thuyền và dễ vào vòng tình lụy. Đào Hồng gặp văn tinh thì ra văn nhân tài tử. Đào Hồng đóng cung Thiên Di xuất ngoại lập nghiệp.
Hạn có Đào Hồng Hỉ Riêu thì vương vấn tình. Đào Hoa đứng với Thiên Riêu Đà La Hóa Kị vào số nữ là người đàn bà dâm loạn khó toàn danh tiết.

Những câu phú về Đào Hồng:

- Đào Hồng ngộ Thiên Cơ, đoãn vi sảo họa
(Thiên Cơ gặp Đào Hồng, có hoa tay nhiều năng khiếu nghệ thuật)

- Lãng lý Đào Hoa gia Địa Kiếp tam canh tư tưởng giai nhân
(Đào Hoa Địa Kiếp như hoa đào trôi trên sóng, luôn luôn tơ tưởng tình ái, số trai ăn chơi số gái lẳng lơ)

- Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch tấn triều vi túy khách
(Sao Đào Hoa đứng với Phi Liêm Nguyễn Tịch lúc nào cũng say khướt)

- Đào Hoa thủ Mệnh quả thê
(Đào Hoa thủ Mệnh thường xa vợ hoặc hai đời vợ)

- Thân hữu Đào Hồng kiêm Thai Tọa nhi công danh khả tất
(Cung Thân có Đào Hồng Thai Tọa sớm muộn rồi cũng công thành danh toại)

- Đào Hoa phùng Thiên Mã túng khách vô môi?
(Đào Hoa gặp sao Thiên Mã không mối lái cũng theo người?)

- "Đào Tang ở Mệnh cung sau trước
Gái lẳng lơ nhỡ bước cầu ô"

- "Đào Riêu số gái ai hay
Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào"

- "Thiên Nguyệt Đức gặp Đào tinh
Trai lấy gái đẹp, vợ lành chồng sang"

- "Khéo nghề kim chỉ vá may
Hồng Đào Tấu Vũ ở đầy Mệnh cung"

- Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan
Vận phùng Thái Tuế khả hoàn thấy chi

- "Đào Hồng Thai Hỉ trong ngoài
Ngoài gia Binh Tướng gái trai ngang tàng"

- "Đào Hồng cùng Thiên Hình tụ hội
Gái tiết trinh hiền nội tề gia"

- "Quan cung hỉ ngộ Đào Hồng
Thiên Di tối kị Không Kiếp lâm vào"

- "Thai tinh lại gặp Đào Hoa
Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng"

- Vợ chồng viễn phối tha hương
Đào Hồng len lỏi vào hàng Thiên Di

- "Kìa nữ mệnh xem tường sau trước
Tử Phá Tham hội ước đa dâm
Thêm Đào Hoa ắt gian truân
Duyên may khó sớm dự phần phượng loan"

- "Tham Đào số nữ thường dâm loạn
Ở hãm cung hãy đoán cho tường
Tí Ngọ Mão Dậu ấy phường
Nếu có Tuần Triệt lại phường đoan trinh"

- "Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan
Hạn phùng Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên"

- "Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ
Mệnh Đào Hoa trước dở sau hay."

- "Đào Hoa Thai Hỉ trong cung
Phá Quân Tướng Phục chiếm xung ở ngoài
Có chị em gái theo trai
Say mê đến nổi hoang thai bỏ mình"

(Đây nói về cung bào huynh)

- "Trong thời Tướng Phá Phục Binh
Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng
Bản cung đối chiếu tinh tường
Anh em có kẻ tư thông hẳn là"

(đây là cung bào)

- "Phu Đào Kị Kiếp Khốc Hư
Hại chồng mưu kế dễ hầu biết sao."

- "Đào Hoa nhi nữ dâm tàng
Tử Phủ nhi nữ lại làng đồng lương"

(Đào Hoa vào cung tử tức có gặp Không Kiếp Riêu Hình hoặc các hung sát tinh thì con cái mới dâm tàng, nếu không thì Đào Hoa thành đông con và con cái đẹp xinh)

- "Nô cung Hoa Cái Đào Hồng
Cùng với Phụ Bật chiếu vào cho nên
Chính thê thứ thiếp tiền duyên
Khác nào giây cát sánh bên cõi cù"

- "Đào Hoa Nô lại tương phùng
Vong phu mắc tiếng bất trung ưu phiền"

- "Cung Quan mà gặp Đào Hồng
Thiếu niên đã thỏa tang bồng chí trai"

- "Đào Hồng lại gặp Quí Ân
Cô dì để lại có phần phong lưu"

(Cung Điền Trạch có Hồng Đào, Ấn Quang, Thiên Quí được hưởng tiền bạc của người thân để lại cho)

- "Đào Hồng Tang ngộ sao Thai
Tôn thân có kẻ tính bài loạn phong"

(Nói về cung Phúc Đức thấy những sao trên)

- "Đào Thai hội hợp chớ vương
Phúc cung có gái tìm đường gió trăng"

- "Đào Hồng Hoa Cái nhập môn
Ắt rằng có gái đẹp khôn khác thường"

(Những sao này xuất hiện tại cung Phúc Đức)

Khi luận về Đào Hoa Riêu Hỉ Mộc Dục đừng nên có thái độ võ đoán hễ cứ thấy chúng là chê, là xua tay lắc đầu. Quân tử có hai loại chân quân tử và ngụy quân tử thì tiểu nhân cũng có hai loại chân tiểu nhân và giả tiểu nhân. Bởi vậy Đào Hoa Thiên Riêu hay Hoa Cái Mộc Dục còn phải tham bán tìm hiểu coi xem là chân hay giả đã.

Tham bán tìm hiểu cùng với các sao khác, tham bán với cung Phu, cung Tử và cung Phúc Đức. Tỉ dụ câu phú: Cự Cơ Mão Dậu chung vi phá đãng. Số nữ thủ mệnh Cự Cơ cung Mão Dậu sớm muộn cũng thành con người phá đãng là tại sao? Tại vì cung Phúc Đức có sao Thiên Lương hãm ở Tỵ Hợi. Nếu như Cự Cơ Mão Dậu còn kèm theo Đào Hoa Thiên Riêu hoặc Đào Hoa Mộc Dục nữa thì tính phá đãng tăng gấp bội.

 

Mời xem các bài khác:

 1. Tử vi tinh điển
 2. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tử vi
 3. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Cơ
 4. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái Dương
 5. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Vũ Khúc
 6. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Đồng
 7. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Liêm Trinh
 8. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Phú
 9. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái âm
 10. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tham Lang
 11. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Cự Môn
 12. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Tướng
 13. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Lương
 14. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thất Sát
 15. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Phá Quân
 16. Tử vi tinh điển (phần 2) - Những sao cấp hai
 17. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Xương Khúc
 18. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tả Phụ Hữu Bậc
 19. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tam Thai Bát tọa
 20. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận vể Hỏa Tinh và Linh Tinh
 21. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Kình Dương Đà La
 22. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Địa Không Địa Kiếp
 23. Tử vi tinh điển (phần 3) - Những sao cấp 3
 24. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Tuần Triệt
 25. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Long Trì Phượng Các
 26. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Ấn Quang Thiên Quí
 27. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Khốc Thiên Hư
 28. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Hình
 29. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Riệu
 30. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Kiếp Sát
 31. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hông Loan Thiên Hỷ
 32. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hoa cái
 33. Tử vi tinh điển (phần 3) - Nói về Vòng Tướng Tinh
 34. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Vòng Tràng Sinh
 35. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Đại Hao
 36. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Quan Phủ
 37. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Dương
 38. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Âm
 39. Tử vi tinh điển (phần 4) - Luận về Thiên Không Thiên Việt
 40. Tử vi tinh điển (phần 4) - Ngũ hành ở thuộc của các Tạp Diệu

Bài viết cùng chuyên mục

IX.- Kết luận: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra không ...

VIII- Dị biệt chính, Nam phái. 1.- Sự khác biệt về số sao: 1.1. Bộ Tử-vi chính nghĩa: Được coi như là chính thư. Không nói về số sao. Song trong mục dạy an sao ...

VII. Khoa Tử-vi các đời sau: Khi nhà Trần bị nhà Hồ cướp ngôi (1400), con cháu họ Trần tản mác đi khắp nơi, có người dùng khoa Tử-vi làm kế sinh nhai, khoa ...

VI.- Khoa Tử-vi đời trần. 1.- Trường hợp được trọng dụng: Khoa Tử-vi được triều Trần biết đến trong một dịp đặt biệt: Thái-tử Hoảng bị bệnh mê ...

IV. Khoa Tử-vi sau Hi-Di: Hi-Di tiên sinh chết không chỉ định ai làm chưởng môn, thành ra học trò tiên sinh mạnh ai nấy nghiên cứu, không thống nhất. Bản chính ...

III.- Khoa Tử-vi đời Tống: Tống Thái-tổ được truyền khoa Tử-vi bằng bộ Tử-vi chính nghĩa, giữ làm của riêng của hoàng tộc họ Triệu. Bộ sách chỉ ...

II.- Nguồn gốc khoa Tử-vi: Về nguồn gốc khoa Tử-vi thì bộ Tử-vi kinh tức Tử-vi chính nghĩa, phần Hy Di tiên sinh liệt truyện viết :

I.- Thư tịch về khoa Tử-viKhoa Tử-vi bắt nguồn từ thời nào ? Ai là người khai sáng ra nó, cho đến nay sử sách không ghi lại. Các Tử-vi gia thường chỉ chú ý ...

Lịch sử khoa tử vi ( 08/04/2008)

Lời giới thiệu: Tử-vi không phải là một khoa học độc lập, nó là kết tinh trong nhiều khoa học khác trong học thuật tư tưởng Á-châu. Người sáng lập ra ...