undefined

Luận giải các sao

Thứ sáu 30/07/2010 12:00:00 (GMT +7)


Nguồn: www.thuvienkhoahoc.com

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

 

 


LUẬN GIẢI CÁC CHÍNH TINH
Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu
 • Đế tinh: chủ tể các sao, Tử Vi
 • Phúc tinh: phúc, thọ, Thiên Đồng, Thiên Lương
 • Thiện tinh: huynh đệ, phúc thọ, Thiên Cơ
 • Quý tinh: quan lộc, Thái Dương
 • Phú tinh: của cải, Thái Âm
 • Quyền tinh: tài lộc, uy quyền, Thiên Phủ, Thiên Tướng,  Thất Sát
 • Tài tinh: tài lộc, Vũ Khúc, Thiên Phủ
 • Đào hoa tinh: Liêm Trinh
 • Ám tinh: cản trở, Cự Môn
 • Hung tinh:
  • dâm tinh, Tham Lang
  • hao tinh, Phá Quân
  • tù tinh, Liêm Trinh
LUẬN GIẢI CÁC PHỤ TINH
Phân loại các phụ tinh theo đặc tính chủ yếu
Các sao tốt
 • Quý tinh:
  • Lộc Tồn
  • Ân Quang
  • Thiên Khôi
  • Hóa Lộc
  • Thiên Quý
  • Thiên Việt
  • Long Trì
  • Tấu Thư
  • Phượng Các
  • Thiên Mã
 • Phú tinh:
  • Lộc Tồn
  • Hóa Lộc
 • Quyền tinh:
  • Hóa Quyền
  • Quốc Ấn
  • Quan Đới
  • Tướng Quân
  • Phong Cáo
  • Đường Phù
 • Phúc tinh:
  • Ân Quang
  • Hóa Khoa
  • Thiên Hỷ
  • Thiên Quý
  • Thiên Giải
  • Thiếu Dương
  • Thiên Quan
  • Địa Giải
  • Thiếu Âm
  • Thiên Phúc
  • Giải Thần
  • Hỷ Thần
  • Thiên Thọ
  • Thiên Đức
  • Bác Sỹ
  • Tràng Sinh
  • Nguyệt Đức
  • Đẩu Quân
  • Đế Vượng
  • Long Đức
  • Thiên Y
  • Thanh Long
  • Phúc Đức
  • Thiên Trù
 • Văn tinh:
  • Thiên Khôi
  • Văn Xương
  • Phong Cáo
  • Thiên Việt
  • Văn Khúc
  • Quốc Ấn
  • Hóa Khoa
  • Lưu niên văn tinh
  • Thai Phụ
 • Đài các tinh:
  • Tam Thai
  • Bát Tọa
  • Lâm Quan
  • Hoa Cái
  • Đường Phù
 • Đào hoa tinh:
  • Đào Hoa
  • Hồng Loan
Các sao xấu
 • Sát tinh:
  • Địa Kiếp
  • Thiên Không
  • Hỏa Tinh
  • Địa Không
  • Kiếp Sát
  • Linh Tinh
  • Kình Dương
  • Đà La
 • Bại tinh:
  • Đại Hao
  • Thiên Khốc
  • Suy
  • Tiểu Hao
  • Thiên Hư
  • Bệnh
  • Tang Môn
  • Lưu Hà
  • Tử
  • Bạch Hổ
  • Phá Toái
  • Mộ
  • Thiên La
  • Tử Phù
  • Tuyệt
  • Địa Võng
  • Bệnh Phù
  • Thiên Thương
  • Thiên Sứ
  • Quan Phù
  • Tuế Phá
 • Ám tinh:
  • Hóa Kỵ
  • Thiên Riêu
  • Thiên Thương
  • Phục Binh
  • Thiên Sứ
  • Quan Phù
  • Cô Thần
  • Quả Tú
  • Quan Phủ
 • Dâm tinh:
  • Thiên Riêu
  • Hoa Cái
  • Mộ
  • Mộc Dục
  • Thai
 • Hình tinh:
  • Thiên Hình
  • Quan Phù
  • Thái Tuế
Các sao không tốt, không xấu
 • Tả Phù
 • Dưỡng
 • Triệt
 • Hữu Bật
 • Tuần