Thư viện sách

RSS

Việt Điện U Linh Tập

Ngày phát hành: 30/07/2011

Tác giả: Lý Tế Xuyên - bản dịch của Lê Hữu Mục

Từ khi được hoàn thành đến nay, Việt Điện U Linh Tập đã gây một tiếng vang không nhỏ trong giới văn học Việt Nam, mặc dầu chưa được khắc in một cách chính thức, tác phẩm đã được sao đi chép lại nhiều lần, đã được các học giả tiếm bình, tăng bổ, tùng biên, trùng bổ, đã trở thành những bản thần tích của nhiều thần từ miền trung châu và nhất là đã cung cấp nhiều tài liệu cho lịch sử. Một tác phẩm như vậy là một tác phẩm đã có nhiều người đọc, có ảnh hưởng lớn và cần phải được chúng ta chú trọng đến hơn.

Quý bạn đọc quan tâm đến Việt Điện U Linh Tập có thể download tại đây!

Sách cùng chuyên mục

Image

Ngày phát hành:27/07/2011

Tác giả:

Image

Ngày phát hành:19/08/2009

Tác giả: Vương Đạo Hạnh

Image

Ngày phát hành:26/04/2008

Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh - NXB Văn Hóa Thông Tin

Image

Ngày phát hành:26/04/2008

Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh - NXB Van Hóa Thông Tin