undefined

LA BÀN PHONG THỦY - CHƯƠNG 1.1

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Phát hành: 09/06/2013

Chương 1: Giới thiệu về La bàn phong thủy (1.1)

undefined

LA BÀN PHONG THỦY - LỜI NÓI ĐẦU

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Phát hành: 29/05/2013

Bất luận thế nào thì la bàn cũng vẫn là một sự vật tồn tại trong lịch sử, rất đáng để đầu tư thời gian, tâm sức và vận dụng những quan điểm, phương pháp chính xác để tìm hiểu, nghiên cứu.

undefined

LA BÀN PHONG THỦY

Tác giả: Trình Kiến Quân - NXB Hà Nội (Quý IV năm 2007)

Phát hành: 29/05/2013

undefined

Thông điệp cho tương lai

Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh

Phát hành: 12/12/2011

Văn hiến Việt Nam, chìa khóa khám phá một hình thái ý thức toàn cầu phù hợp cho phát triển bền vững

Thông điệp cho tương lai

Trang phục Việt Nam

Tác giả: Đoàn Thị Tĩnh

Phát hành: 01/08/2011

Bộ sách viết về y phục dân tộc Việt Nam của tác giả Đoàn Thị Tĩnh.

Trang Phục Việt Nam
undefined

Việt Điện U Linh Tập

Tác giả: Lý Tế Xuyên - bản dịch của Lê Hữu Mục

Phát hành: 30/07/2011

Từ khi được hoàn thành đến nay, Việt Điện U Linh Tập đã gây một tiếng vang không nhỏ trong giới văn học Việt Nam

Việt Điện U Linh Tập

Lĩnh Nam Chích Quái

Phát hành: 27/07/2011

Mời bạn đọc quan tâm đến "Lĩnh Nam Chích Quái" có thể download tại đây!

Lĩnh Nam Chích Quái
small_hoa20canh20ung20dung20trong20phong20thuy19

Hoa cảnh ứng dụng phong thủy

Tác giả: Nguyễn Kim Dân (Biên Soạn)

Phát hành: 19/08/2009

Phong thủy học là môn học về sinh thái môi trường của con người, cũng là môn học về chọn lọc môi trường; trên thực tế, nó chính là một môn khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều môn như: địa cầu vật lý học, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan môi trường học, kiến trúc học, sinh thái học và tin tức nhân mạng sinh thể học…

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5
13ACD87080EF446A94D5278B08B476

La Kinh Thấu Giải

Tác giả: Vương Đạo Hạnh

Phát hành: 19/08/2009

Xét về phương pháp chế tạo La Kinh, trước hết do vua Hiến Đế chế tạo ra, sau ông Chu Công bắt chước và dùng kim chỉ nam để định phương vị. Tuy nhiên khi ấy chỉ có 12 địa chi. Đến ông Trương Lương đời nhà Hán, mới phối hợp với bát can (8 phương vị về thiên can) và tứ duy (là 4 phương: Kiền, không, cấn, đoài) vào khoảng giữa 12 hàng chi và đặt tên là địa bàn.

La Kinh Thấu Giải

Nhân tướng phú

Phát hành: 19/08/2009

Tác giả: Trần Khang NinhLời dẫnNhân tướng phú gồm hai quyển, do Trương Hành Giản, người đời Kim soạn. Hành Giản tự là Kính Phủ, người ở Nhật Chiếu, Doanh Châu. Từng giữ chức Thượng thư bộ Lễ, Hàn lâm học sĩ, Thừa Chỉ thái tử thái phó; được tặng tước Ngân thanh vinh lộc đại phu. Lúc qua đời, được ban thụy Văn Chính. Tiểu sử Hành Giản được biên chép trong Kim sử.

Nhân tướng phú - Lời Dẫn Nhân tướng phú - Câu 61 - 170 Nhân tướng phú - Câu 171 - 267
1 2 3