undefined

Những sự thật thú vị về nhật thực và nguyệt thực

Thứ năm 21/06/2012 12:00:00 (GMT +7)

Tác giả: Phạm Quý Nhân
Nguồn: starryskies.com

- Nguyệt thực chỉ xảy ra trong kỳ trăng tròn.

- Nhật thực chỉ xảy ra trong kỳ trăng non.

- Nhật thực và nguyệt thực thường xảy ra theo bộ ba xen kẽ nhau : nguyệt thực, nhật thực và nguyệt thực.

- Một năm có thể xảy ra 3 lần nguyệt thực.

- Nhật thực xảy ra ít nhất 2 lần và không quá 5 lần trong một năm.

- Tại bất kỳ một vị trí địa lý nào trên Trái Đất, cứ trung bình 360 năm mới có một lần nhật thực toàn phần.

- Nhật thực luôn xảy ra trước hoặc sau 2 tuần khi nguyệt thực xảy ra.

- Thời gian cực đại của một kỳ nguyệt thực có thể lên tới 3 giờ 40 phút.

- Thời gian dài nhất tồn tại nguyệt thực toàn phần có thể lên tới 1 giờ 40 phút. Trong khi đó thời gian dài nhất cho nhật thực toàn phần chỉ là 7 phút 40 giây.

- Thời gian cực đại diễn ra nhật thực vành khuyên là 12 phút 24 giây

- Nguyệt thực có thể nhìn thấy ở toàn bộ một bán cầu.

- Bóng tối của Mặt trăng khi xảy ra nhật thực di chuyển với tốc độ 25000 dặm/giờ ở hai cực và 1000 dặm/giờ ở xích đạo của Trái đất