undefined

Lạc Việt Độn Toán: Lời tựa (26/04/2008)

Trong quá trình tìm hiểu nhằm chứng minh một thực tế khách quan về nền văn minh Lạc Việt trải gần 5000 năm văn hiến, dựa trên những nguyên lý lý thuyết được phục hồi của thuyết Âm Dương Ngũ hành và Bát quái là ký hiệu siêu công thức của học thuyết này, ông đã kết tập hai phuơng pháp độn toán còn lưu truyền trong dân gian là “Lục nhâm tiểu độn"(Có sách viết "Lục Nhâm đại độn”) và “Bát môn độn giáp” để hiệu chỉnh và phục hồi lại môn Lạc Việt độn toán của tổ tiên.