BiancackimtuthapGizaAiCap_Tin180com_00

Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 5) (02/12/2010)

Danh ngôn có câu: “Tìm hiểu lịch sử để hướng tới tương lai”. Vậy, tương lai gì sẽ chờ đợi loài người, khi mà lịch sử và nguồn gốc của loài người đã bị bóng ma nào đó đánh cắp?
BiancackimtuthapGizaAiCap_Tin180com_00

Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 4) (02/12/2010)

Như vậy, các kim tự tháp Giza là những tượng đài hoàn toàn thuộc về một thời đại xa xôi, khi một nền văn minh lớn đã phát triển rực rỡ chết đi và chìm vào lãng quên, để lại đằng sau các Kim tự tháp Giza như là một minh chứng cho các thành tựu của mình, và có lẽ cũng là một lời cảnh báo rằng: ngay cả những xã hội phát triển nhất cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn.
BiancackimtuthapGizaAiCap_Tin180com_00

Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 3) (25/11/2010)

Quan niệm cũ cho rằng các kim tự tháp Ai Cập được xây cách đây dưới 5.000 năm. Trong thực tế phần lớn là như vậy, nhưng 3 kim tự tháp Giza và một số công trình khác thì cổ xưa hơn nhiều, chừng 12.000 năm tuổi. Lạ thay, chúng không thuộc về người Ai Cập, mà thuộc về những nền văn minh tiền sử cao siêu nào đó, trước chu kỳ thời đại của chúng ta.
BiancackimtuthapGizaAiCap_Tin180com_00

Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 2) (24/11/2010)

Vương triều thứ tư Ai Cập không có năng lực kỹ thuật để xây dựng nên kim tự tháp Lớn (chúng ta cũng không có khả năng này, ngay cả vào thời nay), và kiến trúc này đã được sử dụng cho một mục đích hoàn toàn khác chứ không phải để làm lăng mộ.
BiancackimtuthapGizaAiCap_Tin180com_00

Bí ẩn các kim tự tháp Giza, Ai Cập (Phần 1) (24/11/2010)

Các kim tự tháp là kiến trúc cổ đại lớn nhất và bí ẩn nhất thế giới. Tuy nhiên có rất nhiều bằng chứng cho thấy 3 kim tự tháp ở Giza cổ xưa hơn thế rất nhiều, và người Ai Cập không phải là người đã xây dựng chúng.