Dương trạch tam yếu: Thiên I - Bài 5,6,7

Ngày đăng: Thứ năm 27/03/2008 12:00:00 (GMT +7)

- Kiền có 3 gạch liền thuộc Dương kim, phương Tây Bắc, ứng về người là cha, ông, ông già…

- Khảm có gạch giữa liền thuộc Dương thuỷ, phương chánh Bắc, ứng về người là con trai giữa, đàn ông lứa tuổi và vừa.

- Cấn có gạch trên liền thuộc Dương thổ, phương Đông Bắc, ứng với người là thiếu nam, con trai nhỏ.

- Chấn có gạch dưới liền thuộc Dương mộc, phương chánh Đông, ứng về người là trưởng nam, con cháu trai lớn.

- Tốn có gạch dưới đứt thuộc Âm mộc, phương Đông Nam, ứng về người trưởng nữ, con cháu gái lớn.

- Ly có gạch giữa đứt thuộc Âm hoả, phương chánh Nam, ứng về người là trung nữ, con cháu gái giữa.

- Khôn có 3 gạch đứt (thành 6 đoạn) thuộc Âm thổ, phương Tây Nam, ứng về người là mẹ, bà, bà già.

- Đoài có gạch trên đứt thuộc Âm kim, phương chánh Tây, ứng về người là thiếu nữ, con cháu gái nhỏ.

Bát cung là 8 cung: Kiền, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Mỗi cung nào cũng có 3 gạch song song với nhau: gạch trên, gạch giữa và gạch dưới, có gạch đứt có gạch liền, nhưng chỉ nói một gạch cũng đủ biết 2 gạch kia. Thí dụ nói cung Khảm gạch giữa liền tất nhiên là 2 gạch kia đứt. Hai gạch kia là gạch trên và gạch dưới vậy.

BÀI 6: Bát cung thu khắc đoán

Thụ khắc là bị khắc, như Hoả thì bị Thuỷ khắc vậy.

- Kiền Dương kim gặp loại Hoả như Ngũ quỷ, Liêm trinh thì Kiền thọ khắc, hoạ hoạn ứng cho bậc cha ông, bậc nam nhân trưởng thượng.

- Đoài Âm Kim gặp loại Hoả như Ngũ quỷ và Liêm trinh thì Đoài thọ khắc, hoạ hoạn ứng cho con cháu gái, hạng thiếu nữ.

- Khảm Dương thuỷ gặp loại Thổ như Hoạ hại, Thiên y, Lộc tồn, Cự môn thì Khảm thọ khắc: tai hoạ ứng cho con cháu trai giữa, nam nhân tuổi vừa vừa.

- Cấn Dương thổ gặp loại Mộc thì thọ khắc, tai hoạ ứng cho con cháu trai, hàng trai trẻ tuổi. Loại Mộc là như Sinh khí, Phục vị, Tham lang, Phụ Bật.

- Khôn Âm thổ gặp loại Mộc thì thọ khắc: tai hoạ ứng cho mẹ, bà, phụ nữ trưởng thượng. Loại Mộc là sinh khí, Phục vị, Tham lang, Phụ Bật.

- Chấn Dương mộc gặp loại Kim thì thọ khắc: tai hoạ ứng cho hàng con cháu trai cả (lớn), hàng nam nhân trọng tuổi. Loại Kim như Diên niên, tuyệt mệnh, Vũ khúc, Phá quân.

- Tốn Dương mộc gặp loại Kim thì thọ khắc: tai hoạ ứng vào hàng con cháu gái cả, phụ nữ trọng tuổi. Loại Kim như Diên niên, Tuyệt mệnh, Vũ khúc, Phá quân.

- Ly Âm hoả gặp loại Thuỷ thì thọ khắc: hoạ hoạn ứng trung nữ, con cháu gái giữa, phụ nữ lứa tuổi vừa vừa. Loại Thuỷ như Lục sát, Văn khúc.

Cung thọ khắc có nặng có nhẹ. Cung kiết du – niên hay kiết tinh kắc thì tai hoạ nhẹ, bằng bị hung du – niên hay hung tinh khắc thì tai hại nặng nề. – Lại chỉ nói về 8 cung như vầy:

 • Khảm Thuỷ bị Cấn Khôn thổ khắc hại.
 • Cấn Khôn Thổ bị Chấn Tốn Mộc khắc hại.
 • Chấn Tốn Mộc bị Kiền Đoài Kim khắc hại.
 • Kiền Đoài Kim bị Ly Hoả khắc hại.
 • Ly Hoả bị Khảm Thuỷ khắc hại.

BÀI 7: Niên tinh tùy thuộc

Niên tức là 8 du – niên. Tuỳ thuộc là cùng thuộc một loại Ngũ hành và cùng có tam cách, ứng nghiệm như nhau.
- Du – niên Sinh khí tức sao Tham lang vì đồng thuộc Mộc (kiết).
- Du – niên Diên – niên tức sao Vũ khúc vì đồng thuộc Kim (kiết).
- Du – niên Thiên y tức sao Cự môn vì đồng thuộc Thổ (kiết).
- Du – niên Phục vị tức sao Phụ Bật vì đồng thuộc Mộc (bán kiết).
- Du – niên Tuyệt mệnh tức sao Phá quân vì đồng thuộc Kim (hung).
- Du – niên Ngũ quỷ tức sao Liêm trinh vì đồng thuộc Hoả (hung).
- Du – niên bị Hoạ hại tức sao Lộc tồn vì đồng thuộc Thổ (hung).
- Du niên Lục sát tức sao Văn khúc vì đồng thuộc Thuỷ (hung).

 

Mời xem các phần khác:
 1. Dương trạch tam yếu
 2. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 1, 2
 3. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 3
 4. Dương trạch tam yếu: Thiên I - Bài 4
 5. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 8
 6. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 9,10
 7. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 11
 8. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 12
 9. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 13,14,15
 10. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 16,17,18,19
 11. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 20,21
 12. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 22
 13. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 23
 14. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 24
 15. Dương trạch tam yếu: Thiên 1 - Bài 25

Bài viết cùng chuyên mục

Cung điện Đan Dương và những bí mật chưa từng khám pháCùng với nghiên cứu lăng mộ Vua Quang Trung của ông Trần Viết Điền, tại khu vực gò đồi Bình An, ...

Mộ thật, mộ giả?Nếu trước đây, các nhà sử học cho rằng Lăng Ba Vành là của Đức ý hầu Lê Quang Đại thì càng khám phá lăng, ông Trần Viết Điền càng ...

Lăng Ba Vành có phải lăng mộ Vua Quang Trung? Cái chết của vua Quang Trung vốn đã chứa đựng quá nhiều điều bí mật, không những thế, tháng 11 năm 1801, vua Gia ...

Cao Biền, bùa chú và sự thật “…Chỉ non một ngàn ngày nữa là Thăng Long – Hà Nội tròn nghìn năm tuổi. Câu chuyện “yểm bùa” của Cao Biền theo một ...

Dân ta phải biết sử ta....Hãy yêu Huế không phải chỉ vì Huế đẹp

Phép thuật của Cao Biền - Thật hay giả? “…Vậy điều gì đã xảy ra trong quá khứ? Cao Biền thật sự là ai? Cao Biền có thực sự yểm bùa thành Đại La hay ...