Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Cự môn tinh 23/04/2008

Cự môn tinh. Cự môn hình như cái hốt, hoặc như cái kỷ, cái bình phong đứng hai bên tả, hữu, không có thò chân ra, hình thể vuông ngay, tôn trọng, không hay ngã ngả nghiêng, lệch lạc. Cự môn hành long thì phần nhiều là đới Vũ khúc và Phụ bật, hai bên thường có sơn sa hộ vệ la liệt; có Phá quân thì hay đới đao, kiếm, có Lộc tồn thì hay đới kỳ, cổ. Đại long thì hay xuất Hoàng vương Đế bá, tiểu long thì xuất Công Hầu, Khanh, Tướng.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Vũ khúc tinh 23/04/2008

Vũ khúc tinh. Vũ khúc hình như cái chuông hoặc như cái chõ úp, đoan chính trọng hậu, dưới chân không đâm thò ra hai bên tả, hữu; hành long thường đới Phụ, Bật hai tinh, ở khoảng cách, giữa Cự môn tinh.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Hữu bật tinh thể 23/04/2008

Hữu bật tinh thể. Hữu bật hình như mảnh trang xế khuyết, hoặc như cái thoi dệt ải, hoặc như cái ấn v.v…Hữu bật thì vốn là không hiển linh, hình nó tùy tòng, phụ thuộc và tám tinh: Tham, Cự, Lộc, Văn, Liêm, Vũ, Phá, Phụ, sinh ra ở khoảng giữa các tinh, chỗ cao thấp giáp nhau, tựa như cái thoi buông đi, hoặc như Thù ti, Mã tích, Thảo xà, Hôi tuyến chi mạch, thường hay đứt khúc, mất tông tích, tìm không thấy nữa! Những cái thể dạng vừa kể đó, đều là Hữu bật.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Ngũ tinh tróc mạch chính, biến hình đồ 23/04/2008

Ngũ tinh tróc mạch chính, biến hình đồ. Luận Ngũ tinh phân biệt tại cao sơn, bình cương, bình dương ba miền thể cách khác nhau:

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Danh nghĩa 12 huyệt phụ 23/04/2008

Danh nghĩa 12 huyệt phụ. 1) Cái huyệt, là huyệt đặt trên cao, đè cưỡi trên đỉnh huyệt tinh, nên gọi là Cái. Ví như huyệt kết tại kê tâm ( bụng con gà), là cát vật nó có cái màng như cáo áo bọc ở ngoài, thì phá xé bỏ cái màng bọc ấy đi ( tức là đào sâu xuống). Đó là bảo: huyết bao tinh, nếu không xé bỏ cái màn ấy đi, là tinh bao huyết thì hung!

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Cửu dạng 23/04/2008

Tinh thần khai diện, không xuất cước là Chính thể nên điểm Áp sát huyệt. Những sơn hình chính thể là bao hàm cả tạo hóa, thu hút cả tinh thần. Vậy là lực mạnh, cong to, khí thuần, nên bảo là Cát huyệt, nhưng phải là hoàn mãn: diện không vỡ lở, thân không nghiêng ngả.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Vựng pháp nhận xét thái cực 23/04/2008

Vựng pháp nhận xét thái cực. Huyệt trường đã định được rồi, còn phải biết rõ cái viên vựng nó ẩn ẩn nó vi vi ở khoảng ấy, tức là bao gồm cả một vùng vòng quanh chỗ ở viên vựng vi khởi (là đột lên chút ít) hoặc rộng lớn, hoặc nhỏ hẹp, tùy ở thế cục không hạn định, có chỗ lộ hình thấy rõ ràng, có chỗ tựa hồ như ẩn lấp, lén lút, phải tinh tế để ý mới biết, nó hồn nhiên do thiên địa an bài, tự nhiên mà hóa ra, thế mới gọi là Thái cực, tất thị sinh Lưỡng nghi ( là âm, dương) v.v…

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Ly trượng thi 23/04/2008

Long mạch cao lớn, cương cấp đương đi không đình, chỉ, thì đến chỗ mạch lìa thoát chỗ cao, ra chỗ bãi bình như là cái mền, cái chiếu giải rộng ra, thì lìa chỗ mạch tới giữa bình ấy mà ngả cái trượng, như là chính giữa cái kim tinh, rồi đắp thành đống mộ cao lên mà táng.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Hô hấp luận 23/04/2008

Hô hấp luận. Hô là thở hơi ra, Hấp là hít hơi vào.Những tinh thể thuộc âm, là hút khí vào mà tụ lại, tức như là cái đột ở trong cái oa, là chỗ khí chìm xuống mà là thực, nên gọi là Cầu, tất thị mạch cấp, đó là dương bao bọc âm, âm đã hít khí vào thì phải dùng tiếp pháp, là tiếp khí, thì tới trên chỗ đột ấy mà đặt táng.

Bảo Ngọc Thư (phần 1) - Tam thập lục thủy kiềm 21/04/2008

Tam thập lục thủy kiềm. Ba mươi sáu (36) cách Thủy kiềm đồ hình liệt kê đưới đây, do nhà Tiền triết Quách Cảnh Thuần, tức là Quách Công hay Quách Thị cũng vẫn là một vị, đã am tường, thâm thúy về Địa đạo cả sơn cốc và Bình dương, Đã nghiên cứu và kinh nghiệm , mới khai sáng, hoạch định ra để minh thị cho hậu thế. Vậy, tôi ( soạn giả) lục thuật y như nguyên bản cổ truyền theo thứ tự, để độc giả biết rộng thêm khỏi bị nghi hoặc.

Bảo Ngọc Thư (phần 1) - Phụ lục: Ngọc Tủy Kinh - Bình Dương 21/04/2008

Trong khoảng ấy, lại có những nơi bình địa đều là làng mạc khô cạn. Lại có những nơi như Tứ xuyên, Ba thục, Tần lĩnh ( thuộc Trung Hoa). Có những núi cao ngất trời trên mây, không phải tầm thường! Chợt có đôi chỗ bình địa xuất lạc long mạch kết huyết, là chỗ lãn long ( long lươn, yếu) khí mạch không trường viễn.

Bảo Ngọc Thư (Phần 1) - Hữu đệ nhất cách 21/04/2008

Hữu đệ nhất cách. "Thiều thiều mạch khởi tổ phương lai. Nhập não tu cầu lưỡng thủy laiHậu hợp đường tiền tiên tối hảoTự nhiên phú quý đích vô sai."

Bảo Ngọc Thư (phần 1) - Hữu đệ thất cách 21/04/2008

Hữu đệ thất cách. "Tổ tông tự hữu nhập long kiênHổ thủy hồi hoàn đáo diện tiềnHổ bão quá cung tiên tác ánLong bao quá Hổ phúc miên miên."

Bảo Ngọc Thư (phần 1) - Hữu thập thất cách 21/04/2008

Hữu thập thất cách. "Tổ sơn đại khởi nhập long kiên Thủy nhiễu loan hồi hậu đáo tiền Tả hữu loan hoàn lai hướng phục Tế vi nhất tiết nhập yêu thiên."