Những tiêu chí chọn mua cửa gỗ theo phong thủy 09/09/2016

Cửa gỗ được thiết kế đúng cách còn giúp mang lại sự thịnh vượng, may mắn và sức khỏe cho gia chủ.

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Phụ lục hình thức 3 26/04/2008

20. – Kim câu quải nguyệt. Long mạch tảo đãng vào miền đồng bằng, biến ra Kim thể nhập thủ, có một lạch nước nhỏ nông cạn theo chạy về đằng trước, khuất khúc, chuyển lại như vòng lưỡi câu, nên gọi: “ Kim câu quải nguyệt”, nên tới trung tâm nguyệt hình mà đặt quan.

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Hình hại xung phá 26/04/2008

Như là tay thầy thợ khéo làm hợp phép, thì cướp được cái hay của Huyền cơ. Như là Đinh khí lại, gồm được cả Hợi phương lại là một khí, thì tốt, hoặc đinh gồm cả Mão thì cùng tính tình liên kết, tức là mộc với hỏa tương sinh thì tốt! Mão kiêm Kiền thì ngành trưởng bất lợi.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Minh đường quyết 25/04/2008

Minh đường quyết. Thấy minh đường tốt, thủy tốt, sơn tốt, tức là đoan chính mỹ mãn, mà kết huyệt thiên thẹo, phải đặt táng ở bên tả, thì ngành trưởng chỉ có 1 con trai; nếu đặt táng ở bên hữu, thì ngành thứ không có con trai. Nếu không tà thiên, đặt được huyệt trung chính, thì cả hai ngành đều được dài đời nối tiếp. Minh đường uốn khúc cong mà thủy tự như lòng bàn tay, thì cả hai ngành đều giàu sang, lấy đấu đong vàng!

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Bình Dương điểm huyệt pháp 25/04/2008

Bình Dương điểm huyệt pháp. Phép điểm huyệt ở miền Bình dương ( đồng bằng) so với miền Sơn cốc ( núi cao) thì cũng có cái tương đồng, (cùng như nhau), cũng có cái bất đồng ( khác nhau). Cái tương đồng: Ba phép chính: 1. – Tiếp mạch 2. – Thừa khí 3. – Khí mạch kiêm thu, thì nhất định ở miền nào cũng phải chấp nhận như thế, không thể khác được. Những cái bất đồng đại khái như sau:

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Hướng - Tọa - Minh đường 25/04/2008

Cái thuyết: Tọa đê, hướng cao, tả hữu phóng không nghe nói, thì ai cũng cho là quái lạ! nhưng đã được nhìn thấy thì rất là thường tình! Cái chữ Tọa đê ấy, không phải là điểm huyệt ở dưới chỗ thấp! Chỉ kỵ là, đất ở đằng sau huyệt cao hơn chỗ đặt mộ thôi, thì nên bình thản, thấp hơn chỗ đặt mộ là tốt. Vậy bảo tọa đeê hướng cao ấy, không phải là huyệt ngồi ở dưới chân gò đống đất, mà hướng ngửa lên đỉnh gò đống cao, như người ngoảnh mặt vào tường đâu!...

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Thiên Bình huyệt tổng luận 25/04/2008

Hiện nay, có nhiều người chỉ biết là ở miền Bình dương hay có đất quý, nên đặt táng, mà không biết phép điểm huyệt, vẫn cứ theo như phép ở miền núi cao mà điểm huyệt, nên hay bị hỏng nhiều! được ít! Mà thường cũng là cái may tự nhiên, chứ không hẳn đã phải là ở ngoài biết làm!

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Ngụ hình luận 25/04/2008

Ngụ hình luận. Long mạch dẫn xuống miền Bình dương đã phân tán, trải qua nhiều khu bình điền khoáng dã, thì toàn thuộc dương cả vì là cái thế nó bình nên lưu thông thư hoãn, khí nổi, mạch nông.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Khai khẩu luận 25/04/2008

Khai khẩu luận. Những cái hình thể ở miền Bình dương thì phần nhiều là thấp và nhỏ, nhưng cũng có hiệu lực quý lắm! Hễ thấy có mở tách ra hai bên, dầu rộng, dầu hẹp cũng gọi là khai khẩu ( nghĩa là: mở miệng, há mồm), ngắn gọn gọi là khai khẩu, dài gọi là khai thủ ( mở tay) hoặc khai kiềm ( mở gọng kìm).

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Giải đóan Thủy Dương huyệt 25/04/2008

Thủy thế phân tả hữu đều chuyển hồi như vòng câu, bên tả câu là tốt thượng hạng, bên hữu câu là thứ hạng, bởi bên tả là chân khí ( khí phương đông) quý trọng hơn, vậy sinh ra người có mưu lược uy quyền làm nên sự oanh liệt vĩ đại, nhưng về sau thường có con nuôi kế nghiệp, là vì có Ất phương tạp khí.

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Bình Dương tam pháp 25/04/2008

Bình Dương tam pháp. Ở miền Bình dương, lng khí phục tàng ư địa trung, là khí mạch chìm giấu ở trong đất, thường chỉ vi lộ mao tích, là hơi gợn lên như cái đường lông mao trên sống lưng.Vậy có thể xem thấy, mà có thể tìm được long, cục, huyệt. Người đã từng trải, thì coi như quen thuộc và tin hẳn, nhưng ai chưa được biết nhiều, thường bán tính bán nghi!

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Miên hoàn viên cục 25/04/2008

Miên hoàn viên cục. Miên hoàn viên cục, là vòng bao quanh một khu vực của cục địa, do sa thủy hồi hoàn loan bão hợp lại, có ruộng hoặc giải đất gồ lên làm cái phạm vi ranh giới như cái chân tường, bờ lũy, nhưng hình nằm thấp, nên gọi tên vắn tắt là Miên hoàn viên cục.

Bảo Ngọc Thư (Phần 2) - Tiễn thủy tài cục 25/04/2008

Tiễn thủy tài cục. Tiễn thủy tài cục, là xem cái thủy thế và hiểu cái văn lý của thủy, tự lượng ra mà cắt nó để lập cục, đặt huyệt, định hướng, tọa cho hợp phép, nên gọi vắn tắt là Tiễn thủy tài cục.

Bảo Ngọc Thư (Phần 1) - Tam thập nhất cách 23/04/2008

"Mộc tinh quang chiếu tại bình nguyên,Thần kiếm an bài Bắc đẩu tiền.Huyệt tại kiếm phù, tinh tác án,Quan cao Hòa Thượng thị vương thiền."

Bảo Ngọc Thư (phần 1) - Quyết đoán địa cách 23/04/2008

Quyết đoán địa cách. Những cách thường hay có, đã từng thấy chứng ứng và kinh nghiệm xưa nay, nên đặt thành câu thơ phú, vấn chương, để cho dễ nhớ. Vậy tôi sưu tập lại và đính chính những câu sai lầm ( bởi khi in khắc), cho phù hợp với công thức địa lý chân truyền, biên ra minh bạch như sau:

Bảo Ngọc Thư (phần 2) - Điểm huyệt bộ suy luận 23/04/2008

Phần hai - Điểm huyệt bộ suy luận. Về phần Điểm Huyệt có lẽ khó hơn việc Tầm Long, nên có câu: “ Tầm long bất dị; điểm huyệt vưu nan!” ( Nghĩa là: Tìm mạch chẳng dễ, điểm huyệt càng khó!) Và câu: “ Thiên lý lai long, kết huyệt bất quá chỉ dong nhất tịch” ( Nghĩa là: Mạch đi dài ngàn dặm, đến chỗ kết huyệt chẳng qua chỉ giải lọt chiếc chiếu thôi!)Xét mấy câu như vậy, thì đủ biết rằng Điểm Huyệt khó hơn Tầm Long.