undefined

Những ngày tốt năm Bính Thân 2016

Thứ tư 28/09/2016 12:00:00 (GMT +7)


Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Lý Học Đông Phương

Dùng cho khai trương, động thổ, sửa chữa xây cất nhà cửa, nhập trạch (vào nhà mới), tân gia, cưới hỏi, an trang, ký kết hợp đồng, khởi sự, giao dịch, đi - về…những công việc quan trọng.


Theo Việt lịch thì những ngày tốt của các tháng là các ngày như sau:

Lưu ý: Các ngày có đánh dấu (**) là ngày Hoàng Đạo


Tháng Giêng:

- Ngày 02, 04, 06**, 08, 09**, 20, 28, 30 kỵ giờ Dần


 


Tháng Hai:


- Ngày 01**, 08, 20, 21…kỵ giờ Tỵ.

 


Tháng Ba:

- Ngày 04, 20**, 21, 28 …kỵ giờ Thân.Tháng Tư:

- Ngày 01**, 04**, 08, 25** …kỵ giờ Thìn.Tháng Năm:


- Ngày 01**, 04**, 20**…kỵ giờ Dậu.Tháng Sáu:


- Ngày 10**, 15 …kỵ giờ Mão.Tháng Bảy:

- Ngày 04**, 15**,…kỵ giờ Dần.Tháng Tám:

- Ngày 11, 25, 26…kỵ giờ Tỵ.Tháng Chín:

- Ngày 04**, 08, 17**…kỵ giờ Thân.Tháng Mười:

Ngày 01, 02**, 15, 17… kỵ giờ Thìn.Tháng Một (11):

Ngày 02**, 09**, 19**, 26…kỵ giờ Dậu.Tháng Chạp (12):

Ngày 04, 06**, 15, 16**, 26**, 28…kỵ giờ Mão.