Phương pháp dự báo cổ thuần Việt 01/07/2008

Môn dự báo này rất đơn giản, nhưng khá hiệu quả và tôi đã chứng nghiệm nhiều năm. Đặc biệt nếu xem cùng với phương pháp tính sao: La Hầu, Vân Hớn, Mộc Đức, .....Sở dĩ tôi coi môn dự báo này thuần Việt chính vì những quẻ bói liên quan đến một hình tượng không phổ biến trong nền văn minh Hoa Hạ. Đó chính là con voi.