Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3 - Phụ chương 04/07/2008

Phụ chương: Chia tay nền Đông y Trung Hoa. Trên website Tuổi Trẻ Online, thứ Ba, 24 .10 .2006 có bài viết rất đáng chú ý . Hiện tượng nêu trong bài viết này cho thấy một thực tế rất minh xác cho một một hệ thống lý thuyết trong các phương pháp ứng dụng của học thuật cổ Đông phương đã thất truyền. Phương pháp luận của nó chỉ còn là những khái niệm mơ hồ từ cổ thư chữ Hán . Nội dung bài viết như sau:

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 03/07/2008

Phần III: Hà đồ trong không gian ứng dụng của học thuật cổ Đông Phương. Chương I: Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt và tính quy luật trong phong thuỷ. Trong những phần chứng minh trên, người viết đã chứng tỏ tính hợp lý nội tại trong nguyên lý căn bản của học thuật cổ Đông phương là “Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ”. Mọi việc sẽ không có ý nghĩa thực tế, nếu chỉ giới hạn ở tính hợp lý nội tại này. Bởi vậy, theo đúng tiêu chí khoa học, nó cần phải chứng tỏ khả năng giải thích hợp lý, khách quan, có tính qui luật với sự nhất quán một cách toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực ứng dụng thuộc học thuật cổ Đông phương, mới chứng tỏ được tính chân lý của nó, theo đúng tiêu chí khoa học hiện đại.

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 1 03/07/2008

Tứ trạch trong Hậu thiên Lạc Việt và Hà đồ. Tính phi qui luật của Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư: Trước khi minh chứng tính hợp lý của nguyên lý căn bản “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” ứng dụng trong phân cung của phong Thủy, người viết mong được bạn đọc quán xét lại mối tương quan này trong cổ thư chữ Hán là Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư qua hình sau đây:

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 2 03/07/2008

Nguyên lý quái Cấn nhập trung cung và Hà đồ. Thực tại vũ trụ của phong Thủy Lạc Việt: Sự chứng minh ở trên đã cho thấy rằng:   Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt chính là cơ sở hợp lý một cách có qui luật, nhất quán, hoàn chỉnh trong việc giải thích các vấn đề liên quan đến nó. Sự liên hệ giữa quái Cấn ở trung cung ứng dụng trong thuật phong thủy (Nam / Khôn, Nữ / Cấn), là một bí ẩn lớn nhất trong ứng dụng của phong Thủy sẽ được giải thích trên nguyên lý căn bản đã trình bày (Luận đề này đã trình bày trong cuốn “Tìm về cội nguồn Kinh Dịch”. Nxb Đại học quốc gia T/p Hồ Chí minh xuất bản lần thứ nhất 4/2001; Nxb VHTT xuất bản lần 2 năm 2002).

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 3 03/07/2008

Hà đồ và  huyền không phi tinh trong phong thủy. Trong những yếu tố căn bản qui ước của phương pháp này, cổ thư chữ Hán ghi nhận sự vận động thay đổi có tính thời gian từng năm, tháng, ngày, giờ và cả những vận, hội… theo qui ước về thời gian của cổ học Đông phương , cho 9 yếu tố gọi là cửu tinh.

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 3 28/06/2008

Chương III: Ứng dụng của Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Trong cổ thư chữ Hán trải hàng ngàn năm cho đến nay, người ta không thể nào tìm thấy sự ghi nhận tính ứng dụng của Hà đồ. Ngoại trừ một lần ghi nhận duy nhất từ thời Hán, nhưng cũng rất mơ hồ, qua câu:”Phục Hy tắc Hà đồ hoạch quái”.

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 1 28/06/2008

Phần II- Hà đồ trong văn minh Lạc Việt. Dịch viết: ”Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 2 28/06/2008

Chương II: Nội dung của Hà đồ từ văn minh Lạc Việt. Hệ từ viết:”Hà xuất đồ,Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”.Mọi sự suy luận sẽ bế tắc và không có giá trị minh chứng một cách thuyết phục, nếu như không có một tư liêu được phát hiện sau đây. Tư liệu này được trích dẫn trong sách: “Chu Dịch – vũ trụ quan” (Nxb Giáo Dục -1995. Trang 44 - 51) của Giáo sư Lê Văn Quán, như sau:

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 3 28/06/2008

Chương III: Hà đồ và hậu thiên bát quái Lạc Việt. 1. Nguyên lý căn bản của học thuật cổ Đông Phương: Trong phần trên, người viết đã chứng minh với bạn đọc về một thực tại là cơ sở nhận thức tạo nên Hà đồ Lạc thư chính là sự vận động và tương tác có tính qui luật của vũ trụ và thuộc về văn minh Việt. Thực tại này cũng chính là nội dung đích thực của Hà đồ Lạc thư. Điều này giải thích rõ nội dung của câu trong Hệ từ:

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 4 28/06/2008

Phụ chương: Giải mã những hiện tượng văn hóa dân gian liên quan. Người viết một lần nữa xin được lưu ý bạn đọc quan tâm là:Tất cả những sự giải mã các hiện tượng văn hóa dân gian Việt Nam và những nền văn hoá liên quan của người viết, để tìm vào sự bí ẩn văn hóa Đông phương, đều không là bằng chứng trực tiếp chứng minh cho “cội nguồn văn hóa Đông phương thuộc về người Lạc Việt”. Sự giải mã này hoàn toàn là sự phân tích chủ quan và có tính hướng dẫn cho riêng người viết để định hướng trong việc khám phá những bí ẩn của văn hoá cổ Đông phương.

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 2 27/06/2008

Chương II: Nội dung của Hà đồ qua cổ thư chữ Hán. Mặc dù tranh luận sôi nổi vậy, ngay cả những bậc túc nho khả kính thuộc văn minh Hán – cũng không thể chỉ ra thực tại nào đã làm nên Hà đồ Lạc thư và thời điểm xuất xứ của nó . Trước thời Tần - Hán, người ta không thể nào chứng tỏ được một bản văn miêu tả nội dung của Hà đồ. Chỉ đến thời nhà Tống , hai đồ hình Hà đồ Lạc thư và Tiên thiên và Hậu thiên bát quái mới xuất hiện trong văn minh Hán . Ông Thiệu Vĩ Hoa đã viết trong cuốn “Chu Dịch và dự đoán học”:

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Hoàng Tuấn 26/06/2008

Tôi là người Hà Nội, tình cờ được quen biết tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh, vốn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ do cái mà đạo Phật gọi là có “duyên”, vì cùng nghiên cứu về Dịch học cổ Á Đông. Nhân dịp ra Hà Nội ông đã đến thăm tôi. Ông đưa cho tôi bản thảo cuốn “Hà đồ trong văn minh Lạc Việt”, yêu cầu tôi đọc và viết cho vài lời giới thiệu.

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Lê Gia 26/06/2008

Nhà nghiên cứu Lê Gia: Dịch lý là một môn khoa học và cũng là triết học, có tính nhất quán bao trùm mọi lĩnh vực trong vũ trụ quan và nhân sinh quan của tư tưởng Á Đông đã được phát minh từ mấy ngàn năm trước. Đây là một tư tưởng rất lớn lao và khi thực thi lại rất có hiệu quả, được nhiều người tán tụng rồi đời đời đều có viết sách để triển khai mà áp dụng trong đời sống hàng ngày. Số sách được viết ra đã có tới kHỏang trên 4000 bộ đi sâu vào mọi khía cạnh. Nhưng trên con đường dài thăm thẳm này vẫn còn nhiều điểm chưa được khám phá, chưa được minh xác để đi đến chỗ cao siêu, nên các sách vở bài luận chính trị vẫn tiếp tục ra đời, nhiều trung tâm nhiên cứu Dịch lý được mở ra nhiều nơi.

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời nói đầu 26/06/2008

Trải hàng thiên niên kỷ trôi qua trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại, con người không quên chiêm ngưỡng quá khứ. Nhưng trong sự phát triển của văn minh nhân loại, có cái gì đó không liên tục, mặc dù vẫn nằm trên một trục thời gian. Nó như bị ngắt quãng và giống như một sự chuyển dịch nhảy cóc từ không gian văn minh này sang một không gian văn minh khác, không hề có mối liên hệ chuyển tiếp. Hay nói một cách khác: Nó không có sự kế thừa giữa các nền văn minh trong lịch sử phát triển của nhân loại.

Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1 26/06/2008

Phần I: Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Chương I: Xuất xứ của Hà đồ theo cổ thư chữ Hán. Hầu hết những ai đã từng xem một cuốn sách nói về Kinh Dịch thì đều được biết đến Hà đồ qua một câu của Hệ từ:“Hà xuất đồ, lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”